Sådan behandler SFS dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du får denne orientering, fordi vi skal oplyse dig om, at ATP behandler oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen i Skattenedslag for seniorer (SFS). Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Her kan du læse, hvilke oplysninger ATP behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Formålet med ATP’s sagsbehandling er at beregne din beskæftigelsesgrad, samt videregive denne beskæftigelsesgrad til Skattestyrelsen. ATP indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen.

ATP behandler fx:

  • oplysninger om din identitet
  • kontaktoplysninger
  • antal arbejdstimer
  • ansættelsesforhold

Du kan selv have givet os oplysningerne, fordi du har søgt om at få genberegnet din beskæftigelsesgrad.

Du, din arbejdsgiver, en A-kasse eller en offentlig myndighed kan have givet oplysningerne i forbindelse med indberetning af ATP-bidrag. ATP kan også i forbindelse med sagsbehandlingen have indhentet oplysningerne fra dig.

ATP behandler dine personoplysninger på baggrund af lov om Skattenedslag for seniorer (Seniornedslagsloven).

ATP har tidligere beregnet beskæftigelsesgrader baseret på automatiske behandlinger af dine oplysninger. De automatiske afgørelser er fx truffet ved, at ATP henter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenlignes med oplysninger, du har givet i din sag.

Som led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til Skattestyrelsen, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne.

Hvis du ringer til ATP, kan du blive spurgt, om ATP må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Optagne samtaler slettes efter to måneder, og du kan altid bede om at få slettet samtalen før ved at kontakte ATP.

Du kan gøre indsigelse mod, at ATP har personoplysninger om dig.

Du kan få en kopi af de oplysninger, som ATP har om dig. Du kan også bede om:

  • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet.
  • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden.
  • at ATP stiller behandlingen af din sag i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at ATP træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du mener,

  • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
  • at ATP ikke har overholdt dine rettigheder

kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren:

Er du uenig i den måde, ATP behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over ATP’s behandling af personoplysninger.

Er du uenig i ATP’s håndtering af din sag vedrørende SFS, skal du kontakte ATP direkte.