Særlige bidrag

Du kan søge om bidrag fra barnets anden forælder i særlige situationer, fx dåb eller konfirmation

Du kan søge om bidrag fra barnets anden forælder i særlige situationer, fx dåb eller konfirmation

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Søg hjælp til udbetaling og opkrævning af børnebidrag og øvrige bidrag

Hvis du ikke har fået udbetalt bidrag til det aftalte tidspunkt, kan du søge om at få Udbetaling Danmark til at udbetale det på forskud. Ordningen kaldes forskudsvist udbetalt bidrag.

Det vil sige, at Udbetaling Danmark udbetaler det særlige bidrag til dig på forskud. Udbetaling Danmark vil herefter opkræve bidraget hos den anden forælder.

Inden du søger, skal du først selv skal forsøge at opkræve bidraget fra dit barns anden forælder.

For at søge om at få særlige bidrag udbetalt på forskud, er det en betingelse, at bidraget er blevet fastsat af Statsforvaltningen. Når du søger, skal du derfor vedhæfte det bidragsdokument, du har fået fra Statsforvaltningen.

Hvis du og barnets anden forælder ikke længere bor sammen, og hvis du af den årsag kan få børnebidrag, kan du måske også få:

 • fødselsbidrag
 • bidrag til moren omkring fødslen
 • navngivningsbidrag, herunder ved dåb
 • konfirmations-/beklædningsbidrag
 • uddannelsesbidrag

Hvis I som forældre ikke bor sammen ved fødslen, har du som mor mulighed for at få den anden forælder til at dække dele af dine udgifter ved fødslen. Fødselsbidraget er et engangsbeløb på 844 kr. (2019).

Du og barnets anden forælder kan selv lave en aftale om et fødselsbidrag. I behøver ikke at inddrage Statsforvaltningen i aftalen. Hvis I ikke kan blive enige, kan du søge om fødselsbidrag hos Statsforvaltningen.

Hvis et fødselsbidrag, som Statsforvaltningen har truffet en afgørelse om, ikke bliver betalt til tiden, kan du søge om at få Udbetaling Danmark til at udbetale bidraget på forskud.

Der gælder samme betingelser for forskudsvist udbetalt fødselsbidrag som for forskudsvist udbetalt børnebidrag.

Læs om betingelserne for forskudsvist udbetalt børnebidrag under punktet 'Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har modtaget mit børnebidrag?' på siden om børnebidrag:

Du skal selv søge om opkrævning og forskudsvis udbetaling af fødselsbidrag. Læs hvordan du gør under punktet 'Hvordan søger jeg om opkrævning og forskudsvis udbetaling af særlige bidrag?'.

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når jeres barn bliver født, har du som mor mulighed for at få den anden forælder til at dække dele af dine udgifter to måneder før og en måned efter fødslen. Bidraget er på 1.470 kr. (2019) og betales i tre måneder.

Du og barnets anden forælder kan selv lave en aftale om et bidrag til moren omkring fødslen. Det er en god idé at lave en skriftlig aftale. Normalt udbetales bidraget i tre måneder - to måneder før og en måned efter fødslen. Normalbidraget er på 1.470 kr. per måned (2019). Når I selv laver en aftale, behøver I ikke at involvere Statsforvaltningen i aftalen.

Hvis I ikke kan blive enige, kan du søge om bidrag til dit underhold omkring fødslen i Statsforvaltningen. Så er det Statsforvaltningen, der afgør, om du er berettiget til bidraget.

Hvis et bidrag til morens underhold omkring fødslen, som Statsforvaltningen har truffet en afgørelse om, ikke bliver betalt til tiden, kan du søge om at få Udbetaling Danmark til at udbetale bidraget på forskud.

Der gælder samme betingelser for forskudsvist udbetalt bidrag til mor omkring fødslen som for forskudsvist udbetalt børnebidrag.

Læs om betingelserne for forskudsvist udbetalt børnebidrag under punktet 'Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har modtaget mit børnebidrag?' på siden om børnebidrag.

Du skal selv søge om opkrævning og forskudsvis udbetaling af bidrag til morens underhold omkring fødslen. Læs hvordan du gør under punktet 'Hvordan søger jeg om opkrævning og forskudsvis udbetaling af særlige bidrag?'.

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når jeres barn bliver født, eller er flyttet fra hinanden kort efter fødslen, har du som mor mulighed for at få den anden forælder til at dække dele af dine udgifter i forbindelse med navngivning eller dåb. Navngivnings-/dåbsbidraget er et engangsbeløb, som er fastsat til 1.228 kr. (2019).

Hvis et navngivnings-/dåbsbidrag, som Statsforvaltningen har truffet en afgørelse om, ikke er betalt til tiden, kan du søge om at få Udbetaling Danmark til at udbetale bidraget.

Udbetaling Danmark vil på baggrund af din bidragsafgørelse kunne udbetale bidraget på forskud – altså inden det er blevet betalt af bidragsbetaleren.
Der gælder samme betingelser for forskudsvist udbetalt navngivnings-/dåbsbidrag som for forskudsvist udbetalt børnebidrag.

Læs om betingelserne for forskudsvist udbetalt børnebidrag under punktet 'Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har modtaget mit børnebidrag?' på siden om børnebidrag:

Du skal selv søge om opkrævning og forskudsvis udbetaling af navngivnings-/dåbsbidrag. Læs hvordan du gør under punktet 'Hvordan søger jeg om opkrævning og forskudsvis udbetaling af særlige bidrag?'.

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når barnet skal konfirmeres, har den af jer, som barnet bor sammen med, mulighed for at få den anden forælder til at dække dele af udgifterne til konfirmationen. Er det dig, som har barnet boende, er det altså dig, der eventuelt kan modtage et konfirmations-/beklædningsbidrag fra barnets anden forælder.

Du kan også søge om bidraget, hvis barnet vælger ikke at blive konfirmeret. Konfirmations-/beklædningsbidrag er et engangsbeløb, som er fastsat til 3.684 kr. (2019).

Der er en række kriterier, som bestemmer, om du kan få bidraget. Dem kan du læse mere om på Statsforvaltningens hjemmeside under konfirmationsbidrag.

Du og barnets anden forælder kan selv lave en aftale om et konfirmations-/beklædningsbidrag. Det er en god idé at lave en skriftlig aftale.

Konfirmations-/beklædningsbidrag er et engangsbeløb, som er fastsat til 3.684 kr. (2019). Når I selv laver en aftale, behøver I ikke at inddrage Statsforvaltningen i aftalen.

Hvis I ikke kan blive enige om en aftale, kan du søge om konfirmations-/beklædningsbidrag i Statsforvaltningen. Så er det Statsforvaltningen, der afgør, om du er berettiget til bidraget.

Hvis et konfirmations-/beklædningsbidrag, som Statsforvaltningen har truffet en afgørelse om, ikke bliver betalt til tiden, kan du søge om at få Udbetaling Danmark til at udbetale bidraget.

Udbetaling Danmark vil på baggrund af din bidragsafgørelse kunne udbetale bidraget på forskud – altså inden det er blevet betalt af bidragsbetaleren.

Du kan først søge om udbetaling af konfirmations-/beklædningsbidrag dagen efter den dato, Statsforvaltningen skriver, at bidraget skal betales.

Der gælder samme betingelser for forskudsvist udbetalt konfirmations-/beklædningsbidrag som for forskudsvist udbetalt børnebidrag.

Læs om betingelserne for forskudsvist udbetalt børnebidrag under punktet 'Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har modtaget mit børnebidrag?' på siden om børnebidrag:

Du skal selv søge om opkrævning og forskudsvis udbetaling af konfirmations-/beklædningsbidrag. Læs hvordan du gør under punktet 'Hvordan søger jeg om opkrævning og forskudsvis udbetaling af særlige bidrag?'.

Uddannelsesbidrag er et bidrag, der betales mellem forældre, der ikke bor sammen, og som har børn i alderen 18 til 24 år, som er under uddannelse. Bidraget betales af den forælder, barnet ikke bor sammen med.

Hvis barnet ikke bor sammen med nogen af sine forældre, er det den forælder, der forsørger barnet, som kan søge om bidraget.

Har barnet en indkomst på mere end 6.000 kr. om måneden i 2018, kan man som forælder normalt ikke få tildelt uddannelsesbidrag. De 6.000 kr. er inklusive eventuel SU.

Både bidragsbetalerens og barnets indkomst har betydning for, om der skal betales uddannelsesbidrag. Har du fx to børn, kan du kun blive pålagt at betale bidraget, hvis du tjener mere end 440.000 kr. om året (2018). På Statsforvaltningens hjemmeside kan du læse mere om kriterierne for uddannelsesbidrag.

Hvis Statsforvaltningen afgør, at du kan få et bidrag fra dit barns anden forælder, vil du få en bidragsafgørelse. Bidragsafgørelsen er din dokumentation for, at du har ret til bidraget, og her vil der blandt andet stå, hvor meget du skal have i bidrag, og hvornår du skal have det. Du får bidragsafgørelsen fra Statsforvaltningen, når din sag er blevet behandlet.

Hvis et uddannelsesbidrag, som Statsforvaltningen har truffet en afgørelse om, ikke er betalt til det aftalte tidspunkt, kan du søge om at få Udbetaling Danmark til at opkræve bidraget.

Du skal selv søge om opkrævning af uddannelsesbidrag. Læs hvordan du gør under punktet 'Hvordan søger jeg om opkrævning og forskudsvis udbetaling af særlige bidrag'.

Når du får hjælp fra Udbetaling Danmark til udbetaling og opkrævning af bidrag, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den ydelse, du modtager.

Eksempler på ændringer, du skal give besked om:

 • Du får udbetalt bidraget direkte fra bidragsbetaler
 • Bidraget bliver nedsat, øget eller bortfalder
 • Du flytter til udlandet
 • Dit barn skal opholde sig i udlandet i en periode
 • Hvis du genoptager samlivet med bidragsbetaler
 • Dit barn ikke længere bor hos dig, bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark for de penge, du skal betale tilbage.

Det er Statsforvaltningen, der fastsætter og regulerer særlige bidrag, mens Udbetaling Danmark opkræver særlige bidrag og evt. udbetaler dem forskudsvist.

Har du spørgsmål til bidragsafgørelsen eller selve størrelsen af bidraget, skal du kontakte Statsforvaltningen.

Hvis du har spørgsmål til opkrævningen af bidraget, skal du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 62 eller via Digital Post til "Familieydelser":

Få et overblik over dine familieydelser

Når du er logget på, kan du få et overblik over, hvilke ydelser du får og dine kommende udbetalinger. Du kan også læse dine beskeder til og fra Udbetaling Danmark, Familieydelser.

Giv fuldmagt til dine familieydelser

Du kan give en anden person fuldmagt til at søge og give oplysninger på dine vegne i selvbetjeningsløsningerne om familieydelser:

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er Statsforvaltningen, der træffer afgørelse om børnebidrag, ægtefællebidrag og andre bidrag. Hvis du er uenig i Statsforvaltningens afgørelse om bidrag, kan du klage over den.

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om forskudsvis udbetaling og opkrævning særlige bidrag. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med udbetalingen eller opkrævningen af bidrag. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den.

Statsforvaltningen eller Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Hvis du har mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om, at en person snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for særlige bidrag.

Kontakt Udbetaling Danmark, Familieydelser