Engangsbeløb til modtagere af SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger

Engangsbeløbet blev automatisk udbetalt i oktober 2022

Hvem kan få, og hvornår udbetales engangsbeløbet?

For at få det skattefrie engangsbeløb på 2.000 kr., skal du have fået

 • SU-handicaptillæg for marts 2022 eller
 • SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for marts 2022.

Beløbet blev automatisk udbetalt i perioden fra den 10. til den 19. oktober 2022. Det gjorde det på baggrund af oplysninger fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om, hvem der har fået de to SU-tillæg for marts 2022.

Hvad er SU-handicaptillæg?

SU-handicaptillæg er det beløb, man som uddannelsessøgende kan få udbetalt som tillæg til sin SU eller slutlån, hvis man har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (SU-lovens § 7, stk. 3).

Har du søgt SU-handicaptillæg senest den 31. marts 2022, men ikke fået din afgørelse senest den 6. oktober 2022? Så kan du læse mere om din situation under ’Jeg venter på min afgørelse om SU-handicaptillæg’ her på siden.

Hvad er SU-forsørgertillæg som enlig forsørger?

SU-forsørgertillæg som enlig forsørger er det beløb, man som uddannelsessøgende kan få udbetalt som tillæg til sin SU eller slutlån, hvis man er enlig forsørger (SU-lovens § 7, stk. 4, nr. 1).

Én udbetaling pr. person

Hvis du både får SU-handicaptillæg og SU-forsørgertillæg som enlig forsørger, får du kun udbetalt ét engangsbeløb.

For at få udbetalt engangsbeløbet på 2.000 kr., skal du have fået SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for perioden fra den 1. marts til den 31. marts 2022. Du vil typisk have fået udbetalt tillægget for marts 2022 sammen med din SU eller dit slutlån den 1. marts 2022.

Hvis du har fået tillægget for marts 2022 på et andet tidspunkt

Det har ikke betydning, hvornår tillægget for marts 2022 er blevet udbetalt til dig, fx hvis du først har fået en udbetaling for marts 2022 i maj 2022. Det afgørende er, om det er udbetalt for marts 2022. På minSU på su.dk kan du se, hvilken periode tillægget er udbetalt for.

Hvis du venter på din afgørelse om SU-handicaptillæg

Har du søgt SU-handicaptillæg senest den 31. marts 2022, men ikke fået din afgørelse senest den 6. oktober 2022? Så kan du læse mere om din situation under ’Jeg får/har først fået min afgørelse om SU-handicaptillæg efter 6. oktober 2022’ her på siden.

Hvis du har fravalgt SU for marts 2022

Hvis du normalt får et af de to tillæg, men ikke har fået det udbetalt for marts 2022, kan du ikke få engangsbeløbet. Det kan fx være, hvis du har fravalgt SU for marts 2022.

På minSU kan du se, om du har fået udbetalt tillægget for marts 2022.

Engangsbeløbet blev automatisk udbetalt i perioden fra den 10. til den 19. oktober 2022, hvis

Du fik udbetalt beløbet, hvis du senest d. 6. oktober 2022 havde modtaget SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for marts 2022. 

Tjek din konto

Du har ikke fået et brev om udbetalingen, så husk at tjekke din konto. Beløbet er 2.000 kr. Teksten på udbetalingen er ’Engangsbeløb’ .

Har du søgt om SU-handicaptillæg senest den 31. marts 2022, men ikke fået din afgørelse senest den 6. oktober?

Du får automatisk udbetalt engangsbeløbet, hvis du får tildelt SU-handicaptillægget for marts 2022 efter den 6. oktober 2022. Du skal bare have fået dit tildelingsbrev senest den 30. juni 2023.

Der kan gå op til 5 uger, fra du har fået dit tildelingsbrev, til engangsbeløbet står på din NemKonto.

Du behøver altså ikke selv gøre noget. ATP får hver måned oplysningerne om tildeling af SU-handicaptillæg for marts 2022 fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Hvis du ikke har fået udbetalt engangsbeløbet

Hvis du mener, du opfylder betingelserne, men ikke har fået udbetalt engangsbeløbet senest den 20. oktober 2022, er der forskellige ting, du kan gøre.


 1. Tjek din konto – du får ikke et brev

 2. Du får ikke et brev om, at du har fået pengene. På din konto skal du kigge efter en indbetaling på 2.000 kr. med teksten ’Engangsbeløb’.

  De fleste vil have modtaget pengene fra den 10. til den 19. oktober 2022.


 3. Tjek på minSU, om du har fået tillægget for marts 2022

 4. På MinSU på su.dk kan du se, om du har fået udbetalt SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for marts 2022. Du kan kun få engangsbeløbet, hvis du har fået det for marts 2022.


 5. Tjek din postkasse 

 6. Hvis det ikke har været muligt at udbetale engangsbeløbet til dig, fordi din NemKonto ikke fungerer, har du fået et brev med posten. I brevet kan du se, hvad du skal gøre.


 7. Du kan søge om engangsbeløb

 8.  Læs mere om at søge under "Søg om engangsbeløbet". 

Start Søg om engangsbeløb til modtagere af SU-handicaptillæg og SU-enlig forsørgertillæg

Du kan søge om engangsbeløbet, hvis du ikke har fået udbetalt engangsbeløbet, men mener du burde have fået det.

For at få engangsbeløbet, skal du dokumentere, at du har modtaget

 • SU-handicaptillæg for marts 2022 eller
 • SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for marts 2022

På minSU på su.dk kan du se, hvilken periode tillægget er udbetalt for.

Hvis du opfylder betingelserne, vil du få udbetalt engangsbeløbet.

Frist for at søge

Du kan søge fra den 15. november til og med den 15. februar 2023. 

Hvis du venter på svar om dit SU-handicaptillæg for marts 2022

Du behøver ikke søge, hvis du venter på svar på din ansøgning om SU-handicaptillæg for marts 2022. ATP udbetaler automatisk engangsbeløbet, hvis du får tildelt SU-handicaptillæg for marts 2022 senest den 30. juni 2023.

Læs mere under ’Jeg får/har først fået min afgørelse om SU-handicaptillæg efter 6. oktober 2022’ her på siden.

Ingen NemKonto?

Hvis du har fået et brev om, at din NemKonto ikke virkede, da ATP forsøgte at udbetale engangsbeløbet til dig, skal du ringe til ATP. Se telefonnummer og åbningstider i boksen nederst på siden.

I ansøgningen skal du dokumentere, at du har fået SU-handicaptillægget eller SU-forsørgertillægget som enlig forsørger for marts 2022.

Dokumentationen skal til sammen indeholde oplysning om:

 • Dit navn
 • Dit CPR-nummer
 • Udbetaling af SU-forsørgertillæg som enlig forsørger
 • Den periode handicaptillægget er udbetalt eller tildelt for
 • Dato for udbetalingen

Dokumentation for SU-handicaptillæg

Dokumentationen kan bestå af et eller flere dokumenter, fx

 • skærmdump fra minSU med oversigt over din udbetaling for marts 2022
 • din seneste støttemeddelelse om SU, som omfatter SU-handicaptillæg
 • dit brev om, at du har fået tildelt SU-handicaptillæg med virkning for marts 2022
 • kontoudtog fra banken vedr. din udbetaling for marts 2022. 

Dokumentation for SU-forsørgertillæg som enlig forsørger

Dokumentationen kan bestå af et eller flere dokumenter, fx

 • skærmdump fra minSU med oversigt over din udbetaling for marts 2022
 • din seneste støttemeddelelse om SU, som omfatter SU-forsørgertillæg som enlig forsørger
 • kontoudtog fra banken vedr. din udbetaling for marts 2022. 

Hvis du kan få engangsbeløbet

Hvis du kan få engangsbeløbet på 2.000 kr., bliver det udbetalt til din NemKonto i løbet af 5 uger. Det vil hedde ’Engangsbeløb’ i din netbank.

Du får ikke et brev, hvis du kan få engangsbeløbet. Hold derfor øje med din NemKonto.

Hvis du ikke kan få engangsbeløbet

Hvis du ikke kan få engangsbeløbet på 2.000 kr., får du et brev med besked om dette. Du får brevet med posten, senest 5 uger efter du har søgt. 

Er du i tvivl, om du kan få engangsbeløbet?

Du kan ikke få engangsbeløbet på 2.000 kr., alene fordi du får SU.

Det er kun personer, der har fået SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for marts 2022, der får engangsbeløbet på 2.000 kr.

For at få engangsbeløbet skal du have fået SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for marts 2022.

Du kan altså ikke få engangsbeløbet, hvis dine tillæg er udbetalt for andre måneder end marts 2022, eller du har fået andre SU-tillæg end handicaptillæg eller forsørgertillæg som enlig forsørger.

Der findes flere typer forsørgertillæg til SU. Du kan ikke få engangsbeløbet, fordi du får almindeligt forsørgertillæg, eller fordi du tager supplerende SU-lån som forsørger.

Det er kun forældre, der har fået forsørgertillæg som enlig forsørger for marts 2022, der får engangsbeløbet på 2.000 kr.

Hvis du ikke ved, om du har fået udbetalt forsørgertillæg som enlig forsørger for marts 2022, kan du tjekke det på minSU på su.dk.

Har du søgt SU-handicaptillæg senest den 31. marts 2022, men ikke fået din afgørelse senest den 6. oktober 2022? Så kan du læse mere om din situation under ’Jeg venter på min afgørelse om SU-handicaptillæg’ højere oppe på siden.

Mere om engangsbeløbet

Engangsbeløbet har ikke betydning for, hvor meget du kan få i SU, boligstøtte eller andre ydelser fra det offentlige. Det gælder også, hvis du bor sammen med eller er gift med en, der får udbetalt engangsbeløbet.

Tilskuddet er skattefrit, og du skal ikke oplyse det på din forskudsopgørelse eller som indkomst ved offentlige ydelser.

Hvis en ydelse afhænger af formue

Nogle offentlige ydelser afhænger af formue. Ubrugte beløb fra engangsbeløbet skal ikke tælles med i formuen til og med 2025. Det har normalt kun betydning for dig, hvis din/jeres formue er over formuegrænsen for ydelsen.

Du skal selv oplyse, at du har modtaget engangsbeløbet, så myndigheden kan holde beløbet ude, når de beregner din ydelse.

Engangsbeløbet til personer, der modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger, er en del af Folketingets aftale om kompensation for stigende priser til bestemte grupper af borgere.

Engangsbeløbet skal understøtte nogle af de uddannelsessøgende, der kan have vanskeligst ved øge deres indkomst ved siden af deres SU-stipendier og lån gennem erhvervsarbejde, og som derfor forventes at blive særligt ramt af de aktuelle prisstigninger.

Andre spørgsmål

Du kan se loven om engangsbeløb til modtagere af SU-handicaptillæg og SU-forsørgertillæg som enlig forsørger her:

Andre engangsbeløb og økonomisk hjælp på grund af prisstigninger

Her kan du læse om andre udbetalinger og økonomisk hjælp til bestemte grupper af borgere som kompensation for stigende priser.

Engangsbeløbet bliver udbetalt til din NemKonto ligesom din SU.

Din NemKonto er altså blot din almindelige bankkonto, som SU, boligstøtte, familieydelser mv. allerede bliver udbetalt til. Alle i Danmark, der modtager offentlige ydelser skal have en NemKonto, og det er meget få mennesker i Danmark, der ikke har en.

Hvis du er i tvivl

Er du i tvivl, kan du altid

 • logge ind på NemKonto.dk og se, hvilken konto du har som NemKonto
 • spørge din bank.

Er du ved at skifte bank?

Husk at give din nye bank besked om, hvilken konto der skal være din NemKonto. Så er du sikker på, at pengene lander på kontoen til tiden.

Hvis du selv har ændret din NemKonto på NemKonto.dk

Hvis du selv ændrer din NemKonto på NemKonto.dk, virker din nye NemKonto først, når du har aktiveret den med en kode. Koden får du i et fysisk aktiveringsbrev fra NemKonto.

Kontakt