Indefrosne feriepenge 2021 og engangstilskud 2020: Betydning for ydelser fra Udbetaling Danmark

Se, hvad du skal være opmærksom på, hvis du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark

Indhold

Generelt om udbetalingerne

Indtil den 31. maj 2021 kunne du vælge at få udbetalt de indefrosne feriepenge, du havde tilbage. Her på siden kan du læse, hvad udbetalingen betyder for dig, hvis du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark.

Det er Lønmodtagernes Feriemidler, der har stået for udbetalingen af de indefrosne feriepenge.

Her på siden kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark, og du:

 • fik udbetalt indefrosne feriepenge i foråret 2021 
 • fik udbetalt indefrosne feriepenge i efteråret 2020 
 • har fået udbetalt det skattefrie engangstilskud på 1.000 kr. til modtagere af forsørgelsesydelser i efteråret 2020 eller starten af 2021.

Både den tidlige udbetaling af indefrosne feriepenge og engangstilskuddet er en del af Folketingets genopretning for dansk økonomi i forbindelse med corona-situationen.

Ingen betydning for, hvor meget du kan få

Udbetalingen af de indefrosne feriepenge på grund af corona-situationen har ingen betydning for, hvor meget du kan få i offentlige ydelser til og med 2023, fx pension, boligstøtte og familieydelser.

Udbetalingen af engangstilskuddet har ingen betydning for, hvor meget du kan få i offentlige ydelser til og med 2022, fx pension, boligstøtte og familieydelser.

Det gælder også, hvis din ægtefælle, samlever eller andre, du bor sammen med, har fået dem udbetalt.

Udbetalingen tæller altså ikke med i den indkomst eller formue, dine ydelser fra Udbetaling Danmark bliver beregnet ud fra.

I nogle tilfælde skal du selv gøre noget

I de fleste tilfælde skal du ikke gøre noget.

Men i nogle tilfælde skal du selv være med til at sikre, at udbetalingerne ikke får betydning for din ydelse. Det gælder, hvis

 • du skal søge om en ny ydelse
 • du giver Udbetaling Danmark besked om ændringer i din indkomst eller formue af andre årsager
 • din løbende ydelse bliver udbetalt eller beregnet på baggrund af dine oplysninger i forskudsopgørelsen
 • din ydelse er afhængig af formue, og din/jeres formue ligger tæt på formuegrænsen.

Find din ydelse

Find din ydelse her på siden og se, om der er noget, du skal være opmærksom på.

Indefrosne feriepenge og indkomst

En række af ydelserne fra Udbetaling Danmark afhænger af indkomsten.

De indefrosne feriepenge, du får udbetalt i foråret 2021 på grund af corona-situationen, er personlig indkomst i 2021, hvis du ikke tidligere har betalt skat af dem. Du kan se, om der allerede er betalt skat af pengene i den selvbetjeningsløsning, hvor du bestiller dem.

Men Udbetaling Danmark ser bort fra udbetalingen, når de beregner din ydelse. Det gælder både, når de løbende beregner ydelserne, og når de gør ydelsen op året efter. Det gælder også, hvis din ægtefælle, samlever eller andre, du bor sammen med, har fået dem udbetalt.

Vigtigt, hvis du eller din ægtefælle/samlever får pension

Pension udbetales på baggrund af forskudsopgørelsen. Derfor kan du få mindre udbetalt i 2021, hvis du forskudsregistrerer de indefrosne feriepenge. Det kan også have betydning for dit helbredstillæg.

Læs, hvad du skal gøre, under ’Pension’ længere nede på siden.

Hvis du får familieydelser

Nogle familieydelser udbetales også på baggrund af forskudsopgørelsen. Læs mere under ’Familieydelser’ længere nede på siden.

Hvis formue har betydning for ydelsen

Nogle ydelser fra Udbetaling Danmark afhænger af formuen. Det gælder for:

 • ældrecheck
 • helbredstillæg
 • boligstøtte
 • begravelseshjælp.

Ubrugte beløb fra de indefrosne feriepenge, der er udbetalt på grund af corona-situationen, skal holdes ude af formuen til og med 2023 for at sikre, at de ikke får betydning for ydelsen.

Hvis din/jeres formue ligger tæt på eller over formuegrænsen for ydelsen, og du/I ikke har brugt alle de indefrosne feriepenge fra efteråret 2020 og foråret 2021, kan du holde beløbet ude af formuen. Det kan du læse om her på siden under den enkelte ydelse.

Du vil også blive vejledt om det i breve og selvbetjeningsløsninger, hvis det er relevant for dig.

Hvis du lader de indefrosne feriepenge stå

Hvis du venter på den normale udbetaling af de indefrosne feriepenge, gælder andre regler for, hvordan de påvirker ydelserne. Den normale udbetaling sker som udgangspunkt automatisk, når du når folkepensionsalderen, dog tidligst den 1. oktober 2021.

Under ’Pension’ og ’Boligstøtte’ her på siden, kan du se, hvordan det påvirker din ydelse, hvis du venter og først får udbetalt de indefrosne feriepenge efter de normale regler.

Læs om din ydelse her på siden

Find din ydelse her på siden og se, om der er noget, du skal være opmærksom på.

Engangstilskuddet på 1.000 kr. blev i efteråret 2020 automatisk udbetalt til personer, der – helt eller delvist – modtog en forsørgelsesydelse for april 2020. Nogle få har dog først fået udbetalt deres engangstilskud i begyndelsen af 2021. 

Engangstilskuddet har ingen betydning for indkomsten

Engangstilskuddet er skattefrit og tæller ikke med som personlig indkomst. Det har derfor ingen betydning for den indkomst, som Udbetaling Danmark bruger, når de beregner dine ydelser.

Hvis formue har betydning for ydelsen

Nogle ydelser fra Udbetaling Danmark afhænger af formuen. Det gælder for:

 • ældrecheck
 • helbredstillæg
 • boligstøtte
 • begravelseshjælp.

Ubrugte beløb fra engangstilskuddet skal holdes ude af formuen til og med 2022 for at sikre, at de ikke får betydning for ydelsen.

Hvis din/jeres formue ligger tæt på eller over formuegrænsen for ydelsen, og du/I ikke har brugt alle pengene fra engangstilskuddet, kan du holde beløbet ude af formuen. Det kan du læse om her på siden under den enkelte ydelse.

Du vil også blive vejledt om det i breve og selvbetjeningsløsninger, hvis det er relevant for dig.

Læs om din ydelse her på siden

Find din ydelse her på siden og se, om der er noget, du skal være opmærksom på.

Det gælder generelt, at engangstilskuddet og de indefrosne feriepenge, der er udbetalt på grund af corona-situationen, ikke må påvirke, hvor meget du kan få i offentlige ydelser.

Men hvis du modtager ydelser fra andre myndigheder end Udbetaling Danmark, kan der være andre svar end dem, du kan finde her på siden.

Hvis du er i tvivl om, om udbetalingerne betyder noget for din offentlige ydelse, skal du søge information hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Boligstøtte

Når du får udbetalt indefrosne feriepenge på grund af corona-situationen, har det ingen betydning for, hvor meget du kan få i boligstøtte.

Det gælder også, hvis din ægtefælle, samlever eller andre, du bor sammen med, har fået dem udbetalt.

Din boligstøtte beregnes ud fra indkomst og formue for dig og dem, du bor sammen med.

Hvad betyder udbetalingen for den indkomst, boligstøtten beregnes ud fra?

De indefrosne feriepenge, du får udbetalt i foråret 2021, er personlig indkomst i 2021, hvis du ikke tidligere har betalt skat af dem.

Men Udbetaling Danmark ser automatisk bort fra det udbetalte beløb, når de beregner din boligstøtte. Det gælder både, når de løbende beregner din ydelse, og når de gør boligstøtten op året efter.

Du kan se, om du allerede har betalt skat af dine indefrosne feriepenge i den selvbetjeningsløsning, hvor du bestiller dem.

Hvis du tidligere har betalt skat af pengene, fx fordi du er timelønnet, har skiftet job eller er blevet afskediget, kan de indefrosne feriepenge muligvis have haft betydning for din boligstøtte i 2019 eller 2020. Læs mere under ’Timelønnet eller jobændring’ længere nede på siden.

Hvad betyder udbetalingen for den formue, boligstøtten beregnes ud fra?

Udbetalingen kan kun få betydning for din boligstøtte, hvis formuen for dig og dem, du bor sammen med, ligger tæt på eller over formuegrænsen. Formuegrænsen er i 2021 på 779.800 kr. (2021). Hvis du er pensionist, er formuegrænsen dog 902.600 (2021).

Læs mere om, hvad du evt. skal gøre, under ’Skal jeg ændre oplysninger om formue for boligstøtte?’.

Hvis formuen er lavere, har udbetalingerne ingen betydning.

Det er vigtigt, at du ikke giver Udbetaling Danmark, Boligstøtte, besked om, at din indkomst har ændret sig på grund af de indefrosne feriepenge, der er udbetalt i foråret 2021.

Udbetaling Danmark kan nemlig ikke se, om din ændring vedrører de indefrosne feriepenge udbetalt på grund af corona-situationen eller noget andet. Det kan de derimod, når de får oplysningerne automatisk fra Skattestyrelsen.

Hvis du af andre grunde ændrer indkomst

Hvis du af andre grunde oplyser om ændret indkomst, skal du huske at holde indefrosne feriepenge, der er udbetalt i foråret 2021, ude af de oplysninger, du giver om indkomsten.

Det er vigtigt, at du ikke oplyser ubrugte beløb fra engangstilskuddet og de indefrosne feriepenge udbetalt på grund af corona-situationen som en del af formuen. Udbetaling Danmark kan nemlig ikke se, at en del af din formue stammer fra disse udbetalinger.

De indefrosne feriepenge skal holdes ude fra formueopgørelsen til og med 2023.

Engangstilskuddet skal holdes ude fra formueopgørelsen til og med 2022.

Hvis formuen ændrer sig af andre grunde

Hvis du vil give Udbetaling Danmark, Boligstøtte, besked om, at formuen ændrer sig væsentligt af andre grunde, skal du huske at fratrække penge fra engangstilskud og indefrosne feriepenge, som du endnu ikke har brugt.

Følg vejledningen i selvbetjeningsløsningen Din Boligstøtte.

Hvis du ikke har brugt pengene den 31. december 2021

Hvis du ikke har brugt alle pengene ved udgangen af 2021, og den samlede formue ligger over formuegrænsen for boligstøtte, kan du oplyse Udbetaling Danmark om det ubrugte beløb, så det ikke påvirker den formue, din boligstøtte beregnes ud fra.

Det samme gælder i slutningen af 2022.

Du får et brev i december 2021 og 2022 med oplysning om næste års boligstøtte, Her kan du også læse, hvad du skal gøre, hvis formuen ligger over formuegrænsen.

Selve udbetalingen af de indefrosne feriepenge i efteråret 2020 og foråret 2021 har ikke betydning for din boligstøtte. Men de indefrosne feriepenge kan have haft betydning for din boligstøtte tidligere, hvis du betalte skat af dem, da din arbejdsgiver indbetalte dem.

Det gælder typisk, hvis du eller en, du bor/boede sammen med

 • har været timelønnet i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020
 • har skiftet job eller er blevet afskediget efter den 1. september 2019.

I disse tilfælde var de indefrosne feriepenge personlig indkomst for dig, da din arbejdsgiver betalte dem til Feriekonto eller en anden feriekasse, også selvom du ikke fik dem udbetalt på dette tidspunkt.

Pengene er derfor allerede taget med i beregningen af boligstøtten i den måned, hvor de blev indbetalt og beskattet.

Det gælder også, hvis en, du bor eller boede sammen med, er i denne situation.

Du kan se, om du allerede har betalt skat af de indefrosne feriepenge i den selvbetjeningsløsning, hvor du bestiller udbetalingen af dem.

Regler om ikke at påvirke ydelser gælder kun udbetalingen

De særlige regler om, at de indefrosne feriepenge ikke må påvirke boligstøtte og andre offentlige ydelser, gælder altså alene ved udbetalingen af indefrosne feriepenge på grund af corona-situationen i efteråret 2020 eller foråret 2021.

Hvis du var timelønnet

Da du optjente de indefrosne feriepenge i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indbetalte din arbejdsgiver dem løbende til Feriekonto eller en anden feriekasse – sammen med dine almindelige feriepenge. Du blev derfor beskattet af dem på dette tidspunkt.

Når din boligstøtte for 2019 og 2020 bliver gjort op, vil de indefrosne feriepenge derfor typisk stå på din opgørelse som indkomst.

Hvis du stoppede på dit arbejde

Hvis du er stoppet på dit arbejde efter den 1. september 2019, vil din arbejdsgiver typisk have indbetalt dine optjente indefrosne feriepenge til Feriekonto eller en anden feriekasse, da du stoppede – sammen med dine almindelige feriepenge. Du blev derfor beskattet af dem på dette tidspunkt.

Når din boligstøtte for 2020 bliver gjort op, vil de indefrosne feriepenge derfor stå på din opgørelse som indkomst.

Hvis du ikke selv har bestilt de indefrosne feriepenge til udbetaling i efteråret 2020 eller foråret 2021, bliver alle dine indefrosne feriepenge som udgangspunkt udbetalt automatisk, når du når folkepensionsalderen. Det sker dog tidligst fra den 1. oktober 2021.

Man kan dog også få pengene udbetalt, hvis man forlader arbejdsmarkedet tidligere for at gå på offentlig pension, fx førtidspension eller Tidlig pension mv.

Hvad betyder det for boligstøtten?

I forhold til din boligstøtte tæller pengene med som indkomst i den måned, de beskattes. Det gælder også, hvis en, du bor sammen med, får udbetalt sine indefrosne feriepenge efter de normale regler.

Udbetalingen kan derfor påvirke din boligstøtte i den måned, hvor de bliver udbetalt og beskattet. De har samme betydning for din boligstøtte som almindelige feriepenge, der bliver udbetalt, når du stopper med at arbejde eller skifter arbejde.

Hvis pengene er beskattet tidligere

Hvis pengene er beskattet tidligere, vil udbetalingen ikke påvirke din boligstøtte, når de bliver udbetalt. Penge fra den normale udbetaling af indefrosne feriepenge tæller med i din/jeres formue i forhold til boligstøtte.

Pension, ældrecheck og helbredstillæg

Når du får udbetalt indefrosne feriepenge i foråret 2021 på grund af corona-situationen, har det ingen betydning for, hvor meget du kan få i pension, ældrecheck, varmetillæg mv.

Det gælder også, hvis din ægtefælle eller samlever får dem udbetalt.

Udbetaling Danmark ser bort fra den del af indkomsten, når de beregner, hvor meget du skal have i pension.

Men i nogle tilfælde skal du selv være med til at sikre, at udbetalingerne ikke får betydning for dig.

Når du er pensionist, og din/jeres indkomst ændrer sig, skal du normalt give besked i selvbetjeningsløsningen Din Pension, hvis:

 • du er blevet pensionist i 2021 eller
 • du i løbet af året er blevet enlig eller samlevende eller
 • din ægtefælle/samlever i løbet af året er blevet folkepensionist eller
 • der er sket andre ændringer i din ægtefælles/samlevers forhold, som har betydning for udbetalingen af din pension.

Men du skal ikke give besked i Din Pension om, at indkomsten har ændret sig, hvis du selv eller din ægtefælle/samlever får udbetalt indefrosne feriepenge på grund af corona-situationen i foråret 2021.

Udbetaling Danmark kan nemlig ikke se, at det er disse penge, du oplyser om, og kan dermed ikke se bort fra indkomsten, før pensionen bliver gjort op året efter.

Hvis du/I ændrer indkomst af andre grunde

Hvis du af andre grunde oplyser om ændret indkomst direkte til Udbetaling Danmark, skal du huske at holde de indefrosne feriepenge udbetalt i foråret 2021 udenfor, så de ikke indgår i dine nye oplysninger om indkomsten.

Du bliver vejledt om dette i selvbetjeningsløsningen Din Pension.

Hvis du har været pensionist hele året, og der ikke er sket ændringer i dine personlige forhold, beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra forskudsopgørelsen for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever.

Derfor er det normalt meget vigtigt, at du/I løbende holder forskudsopgørelsen opdateret med ændringer i indkomst.

Men Udbetaling Danmark kan ikke se, om en ændring på forskudsopgørelsen vedrører de indefrosne feriepenge, der udbetales på grund af corona-situationen, eller noget andet. Det skyldes, at der ikke er et særligt felt til det på forskudsopgørelsen.

Derfor vil beløbet i første omgang indgå i beregningen af pensionen, hvis du eller din ægtefælle/samlever ændrer forskudsopgørelsen.

Hvad betyder det for pensionen?

I nogle situationer kan det betyde, at du får mindre udbetalt i pension i resten af 2021, når du oplyser de indefrosne feriepenge som indkomst på forskudsopgørelsen. Du får et brev, før din udbetaling ændrer sig, hvis det er tilfældet for dig.

Det kan også have betydning, hvis en af jer får helbredstillæg. Læs mere under ’Helbredstillæg’ her på siden.

Du kan ringe, så Udbetaling Danmark kan rette indkomsten

Når du får brevet, kan du ringe til Udbetaling Danmark, som kan rette den indkomst, din pension beregnes ud fra. Så bliver din pension ikke sat ned på grund af forskudsopgørelsen.

Du får automatisk pengene, når pensionen gøres op i 2022

Hvis du ikke kontakter Udbetaling Danmark, får du automatisk pengene tilbage, når Udbetaling Danmark gør pensionen op i sommeren/efteråret 2022 på baggrund af årsopgørelsen fra Skattestyrelsen.

På årsopgørelsen kan Udbetaling Danmark nemlig se det beløb, der er udbetalt i indefrosne feriepenge på grund af corona-situationen. De kan derfor se bort fra den del af indkomsten, når de gør pensionen for 2021 op.

Skal du forskudsregistrere de indefrosne feriepenge?

Da forskudsopgørelsen har betydning for din/jeres trækprocent, kan Udbetaling Danmark ikke svare på, om du eller din ægtefælle/samlever skal oplyse om de indefrosne feriepenge på forskudsopgørelsen.

Skattestyrelsen anbefaler, at du og din eventuelle ægtefælle/samlever forskudsregistrerer de indefrosne feriepenge, hvis beløbet har konsekvenser for skatten.

Det er især relevant, hvis en af jer betaler topskat eller har en indkomst tæt på topskattegrænsen. Ellers risikerer du/I at skulle betale penge tilbage i skat ved årsopgørelsen i marts 2022.

Her kan du læse, hvilke muligheder du har, så du kan vurdere, hvad du vil gøre i din situation.

Muligheder Uddybning
Afklar om pengene allerede er beskattet

Når du bestiller de indefrosne feriepenge til udbetaling i foråret 2021, får du i selvbetjeningsløsningen oplyst, om de allerede er beskattet ved indbetalingen, eller om der trækkes skat, når du får dem udbetalt.

Hvis pengene allerede er beskattet, skal du ikke oplyse dem som indkomst på forskudsopgørelsen. Så er de allerede talt med i din personlige indkomst tidligere.

Oplys beløbet på forskudsopgørelsen og ring til Udbetaling Danmark, hvis du får brev om, at pensionen bliver sat ned

Hvis pengene ikke er beskattet tidligere, tæller de med som personlig indkomst i 2021.

Du kan oplyse de indefrosne feriepenge på forskudsopgørelsen, så du er sikker på, du kommer til at betale det rigtige i skat.

Hvis det har betydning for udbetalingen af din pension eller dit helbredstillæg, får du et brev fra Udbetaling Danmark, Pension, før din udbetaling ændrer sig.

Når du får brevet, kan du ringe til Udbetaling Danmark, som kan rette den indkomst, din pension beregnes ud fra. Så bliver din pension ikke sat ned på grund af forskudsopgørelsen.

Oplys beløbet og få pensionen tilbage i 2022

Hvis pengene ikke er beskattet tidligere, tæller de med som personlig indkomst i 2021.

Du kan oplyse de indefrosne feriepenge på forskudsopgørelsen, så du er sikker på, du kommer til at betale det rigtige i skat.

Hvis pengene har betydning for udbetalingen af din pension eller dit helbredstillæg, får du et brev fra Udbetaling Danmark, Pension, før det ændrer sig. Hvis du ikke kontakter Udbetaling Danmark, får du automatisk pengene tilbage i pension, når Udbetaling Danmark gør pensionen op i sommeren/efteråret 2022.

Hvis du får helbredstillæg

Får du helbredstillæg er det dog vigtigt, du ringer, da du ellers kan få for lidt i helbredstillæg resten af året. Det kan desværre ikke rettes senere. Læs mere under Helbredstillæg her på siden.

Beregn om de indefrosne feriepenge påvirker trækprocenten

I forskudsopgørelsen på skat.dk kan du og din ægtefælle/samlever hver især beregne, om udbetalingen af de indefrosne feriepenge har betydning for din/jeres trækprocent.

I kan lave en beregning med de indefrosne feriepenge, før I godkender og dermed ændrer selve forskudsopgørelsen.

Hvis trækprocenten ændrer sig, anbefaler Skattestyrelsen, at du/I ændrer forskudsopgørelsen, så du/I betaler det rigtige i skat. Har det betydning for pensionen, får du et brev og kan kontakte Udbetaling Danmark. Se øvrige muligheder i denne oversigt.

Hvis trækprocenten ikke ændrer sig, har udbetalingen af de indefrosne feriepenge i sig selv ikke betydning for skatten. Du/I kan derfor vælge at lade være at ændre forskudsopgørelsen, så beløbet ikke får betydning for pensionen.

Er du i tvivl, om det har betydning for din trækprocent, at du forskudsregistrerer udbetalingen af de indefrosne feriepenge, kan du kontakte Skattestyrelsen.

Bemærk: Husk at tage de indefrosne feriepenge med i beregningerne, hvis du eller din ægtefælle/samlever senere på året får en større indkomst af andre grunde, og derfor skal rette forskudsopgørelsen. Indkomsterne kan til sammen have betydning for årets trækprocent.

Kun, hvis du selv er folkepensionist og får udbetalt de indefrosne feriepenge

Hvis du er folkepensionist, kan du have en lønindkomst på op til 122.004 kr. for hele året, uden at det har nogen betydning for beregningen af din pension.

De indefrosne feriepenge tæller ligesom almindelige feriepenge med i din lønindkomst.

Hvis det kun er dig som folkepensionist, der får udbetalt de indefrosne feriepenge, og din samlede lønindkomst på forskudsopgørelsen er under de 122.004 kr., har udbetalingen derfor ingen betydning for din pension.

Bemærk: Dette gælder ikke, hvis din eventuelle ægtefælle/samlever får udbetalt de indefrosne feriepenge og ikke selv er folkepensionist. Her kan det fortsat have betydning for din pension.

Særligt om helbredstillæg

Se afsnittet om helbredstillæg herunder.

Helbredstillægget afhænger af

 • indkomsten for dig og din ægtefælle/samlever
 • formuen for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever

Det kan i nogle tilfælde have betydning for dit helbredstillæg for resten af 2021, hvis du eller din ægtefælle/samlever ændrer forskudsopgørelsen, fordi du/I får udbetalt indefrosne feriepenge på grund af corona-situationen.

Vigtigt, du ringer

Hvis du får helbredstillæg, og ændringen i forskudsopgørelsen betyder, at du får en lavere tillægsprocent, får du et brev fra Udbetaling Danmark.

Du skal ringe til Udbetaling Danmark, så de manuelt kan rette op på tillægsprocenten, som har betydning for dit helbredstillæg. Det står også i brevet.

Det er vigtigt, at du ringer med det samme, da du ellers kan få for lidt i helbredstillæg resten af året.

Udbetaling Danmark kan desværre ikke rette dette, når de gør pensionen op året efter. Du kan kontakte din kommune, hvis du mener, du har fået for lidt i helbredstillæg.

Vær opmærksom på formuen i 2022 og 2023

Ubrugte beløb fra engangstilskud og indefrosne feriepenge, der er udbetalt på grund af corona-situationen, skal holdes ude, når Udbetaling Danmark beregner formuen til helbredstillæg for 2022.

I 2023 er det kun de indefrosne feriepenge, der er udbetalt på grund af corona-situation, der skal holdes ude.

Udbetaling Danmark bruger oplysningerne om din/jeres formue fra den seneste årsopgørelse, når de beregner formuen til helbredstillæg.

Hvis de ubrugte beløb fra udbetalingerne betyder, at formuen kommer over formuegrænsen, kan det være vigtigt for dig at oplyse Udbetaling Danmark om formuen uden de penge, du har tilbage fra udbetalingerne. Så bliver disse beløb holdt ude af formuen.

Du kan give oplysningerne i selvbetjeningsløsningen ’Din Pension’:

 • Når du i december 2021 får brev om din pension for 2022, kan du oplyse om de ubrugte beløb fra engangstilskud og indefrosne feriepenge udbetalt på grund af corona-situationen som et fradrag til formuen.
 • Når du i december 2022 får brev om din pension for 2023, kan du oplyse om de ubrugte beløb fra indefrosne feriepenge udbetalt på grund af corona-situationen som et fradrag til formuen.

Opgørelsen af formue til ældrecheck og helbredstillæg er den samme, og du giver også besked til Udbetaling Danmark på samme måde. Læs mere i artiklerne om ældrecheck her på siden.

Hvis du skal søge helbredstillæg hos kommunen, skal du først oplyse din aktuelle formue til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark giver derefter din kommune besked om formuen og din aktuelle tillægsprocent.

Når du oplyser formue til din ansøgning om helbredstillæg, bliver du vejledt om, hvordan du giver besked om ubrugte beløb fra engangstilskud og indefrosne feriepenge, der er udbetalt på grund af corona-situationen. Så bliver disse beløb holdt ude af formuen.

Det har ikke betydning for retten til ældrecheck i 2021, hvis du eller din ægtefælle/samlever har fået udbetalt engangstilskud eller indefrosne feriepenge på grund af corona-situationen. Ubrugte beløb skal nemlig holdes ude af formuen.

Udbetaling Danmark brugte formueoplysningerne fra årsopgørelsen for 2019, da de beregnede ældrechecken for 2021 – med mindre du selv havde givet nyere formueoplysninger. Da de indefrosne feriepenge og engangstilskuddet først blev udbetalt i 2020, har de ingen betydning for beregningen for 2021.

Hvis du selv har oplyst om formuen

Hvis du har fået brev fra Udbetaling Danmark med overskriften ’Du kan måske få ældrecheck’, er du blevet bedt om selv at oplyse formuens størrelse pr. 1. januar 2021. Du kan også have valgt at oplyse formuens størrelse pr. 1. januar 2021, hvis den har ændret sig meget af andre grunde siden 31. december 2019.

Her er det vigtigt, at du har oplyst om, hvor meget du pr. 1. januar 2021 havde tilbage fra engangstilskud og de indefrosne feriepenge, der blev udbetalt i efteråret 2020. Så holder Udbetaling Danmark dem ude af formuen, når de beregner ældrechecken.

Det har ikke betydning for retten til ældrecheck i 2022, hvis du eller din ægtefælle/samlever har fået udbetalt engangstilskud eller indefrosne feriepenge på grund af corona-situationen i efteråret 2020 eller foråret 2021.

Ubrugte beløb fra disse udbetalinger skal også holdes ude af formuen, når Udbetaling Danmark beregner ældrechecken for 2022.

Men hvis formuen er tæt på formuegrænsen, kan det være vigtigt for dig at oplyse Udbetaling Danmark om de penge, du har tilbage fra udbetalingerne.

Hvis du tidligere har fået ældrecheck

Hvis du tidligere har fået ældrecheck, bruger Udbetaling Danmark din/jeres formue fra årsopgørelsen for 2020, når de beregner ældrechecken for 2022 – med mindre du selv har givet nyere formueoplysninger.

Hvis du eller din ægtefælle/samlever har fået udbetalt de 3 ugers indefrosne feriepenge i 2020 og ikke havde brugt alle pengene ved årets slutning, indgår de i formuen på årsopgørelsen for 2020. Hvis pengene betyder, at formuen kommer over formuegrænsen, kan det få betydning for din ældrecheck.

Du skal derfor selv oplyse om formuen og de ubrugte beløb, når Udbetaling Danmark åbner for oplysninger om formue til ældrecheck for 2022 i starten af januar 2022.

Det gør du i selvbetjeningsløsningen Din Pension. Hvis du giver besked senest den 10. januar, beregner Udbetaling Danmark ældrechecken for 2022 ud fra den nye oplyste formue.

Hvis du ikke gør noget og i januar 2022 får brev om, at du ikke kan få ældrecheck på grund af for høj formue, kan du også give oplysningerne på dette tidspunkt. Så beregner Udbetaling Danmark ældrechecken igen. Det bliver du vejledt om i brevet.

Formuegrænsen for 2022 er 93.000 kr. (2022).

Hvis du oplyser om formuen af andre grunde

Hvis du selv oplyser formuen af andre grunde, skal du huske at oplyse om ubrugte beløb fra engangstilskuddet og de indefrosne feriepenge, der er udbetalt på grund af corona-situationen. Så holder Udbetaling Danmark dem ude af formuen. Det bliver du vejledt om, når du oplyser formuen.

Det kan fx være, hvis du i januar 2022 får et brev, hvor Udbetaling Danmark beder dig oplyse formuens størrelse pr. 1. januar 2022, eller hvis din formue af andre grunde har ændret sig meget siden 31. december 2020.

Ubrugte beløb fra indefrosne feriepenge udbetalt på grund af corona-situationen skal stadig holdes ude af formuen, når Udbetaling Danmark beregner ældrechecken for 2023. Ubrugte beløb fra engangstilskuddet skal ikke længere holdes ude.

Hvis formuen er tæt på formuegrænsen for 2023, kan det være vigtigt for dig at oplyse Udbetaling Danmark om de penge, du/I har tilbage fra de indefrosne feriepenge, der er udbetalt på grund af corona-situationen. 

Hvis du tidligere har fået ældrecheck

Hvis du tidligere har fået ældrecheck, bruger Udbetaling Danmark din/jeres formue fra årsopgørelsen for 2021, når de beregner ældrechecken for 2023 – medmindre du selv har givet nyere formueoplysninger.

Hvis du eller din ægtefælle/samlever har fået udbetalt indefrosne feriepenge i 2020 og/eller 2021, og du/I stadig ikke havde brugt alle pengene ved årets slutning, indgår de i formuen på årsopgørelsen for 2021. Hvis pengene betyder, at formuen kommer over formuegrænsen, kan det få betydning for din ældrecheck.

Du skal derfor selv oplyse om formuen og de ubrugte beløb, når Udbetaling Danmark åbner for oplysninger om formue til ældrecheck for 2023 i starten af januar 2023.

Det gør du i selvbetjeningsløsningen Din Pension. Hvis du giver besked senest den 10. januar, beregner Udbetaling Danmark ældrechecken for 2023 ud fra den nye oplyste formue.

Hvis du ikke gør noget og i januar 2023 får brev om, at du ikke kan få ældrecheck på grund af for høj formue, kan du også give oplysningerne på dette tidspunkt. Så beregner Udbetaling Danmark ældrechecken igen. Det bliver du vejledt om i brevet.

Formuegrænsen for 2023 er 95.800 kr. (2023).

Hvis du oplyser om formuen af andre grunde

Hvis du selv oplyser formuen af andre grunde, skal du huske at oplyse om ubrugte beløb fra de indefrosne feriepenge, der er udbetalt på grund af corona-situationen. Så holder Udbetaling Danmark dem ude af formuen. Det bliver du vejledt om, når du oplyser formuen.

Det kan fx være, hvis du i januar 2023 får et brev, hvor Udbetaling Danmark beder dig oplyse formuens størrelse pr. 1. januar 2023, eller hvis din formue af andre grunde har ændret sig meget siden 31. december 2021.

Hvis du ikke selv har bestilt de indefrosne feriepenge til udbetaling i efteråret 2020 eller foråret 2021, bliver alle dine indefrosne feriepenge som udgangspunkt udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Det sker dog tidligst fra den 1. oktober 2021.

Man kan dog også få dem udbetalt, hvis man forlader arbejdsmarkedet tidligere for at gå på pension, fx førtidspension eller tidlig pension mv.

Hvad betyder den normale udbetaling for pensionen?

De indefrosne feriepenge, du får udbetalt efter de normale regler, tæller ikke med som indkomst i forhold til din folkepension, førtidspension eller seniorpension. Udbetalingen påvirker derfor ikke, hvor meget du kan få i pension.

Det gælder også, hvis din ægtefælle/samlever får udbetalt pengene.

Pengene tæller med i formuen

Penge fra den normale udbetaling af indefrosne feriepenge tæller med i din/jeres formue i forhold til ældrecheck og helbredstillæg. De trækkes altså ikke fra i formuen.

Hvis du eller din ægtefælle/samlever har været timelønnet i 2019/2020 eller har skiftet job efter den 1. september 2019, kan de indefrosne feriepenge i nogle tilfælde have haft betydning for de offentlige ydelser, du modtog i 2019 og 2020.

Det skyldes

 • at de indefrosne feriepenge tæller med som indkomst i 2019 og 2020, fordi du betalte skat af dem, da din arbejdsgiver indbetalte dem til Feriekonto eller en anden feriekasse og
 • at det alene er ved udbetalingen af de 3 ugers indefrosne feriepenge i 2020 på grund af corona-situationen, at man ser bort fra de indefrosne feriepenge i beregningen af offentlige ydelser frem til 2022.

Når din offentlige ydelse for 2019 og 2020 bliver gjort op, kan de indefrosne feriepenge derfor stå på din opgørelse som indkomst, der tæller med i forhold til ydelsen.

Du kan se, om du allerede har betalt skat af de indefrosne feriepenge i den selvbetjeningsløsning, hvor du bestiller udbetalingen af dem.

Familieydelser og barsel

Engangstilskuddet og de indefrosne feriepenge, der er udbetalt på grund af corona-situationen, har ingen betydning for, hvor meget du kan få i børne- og ungeydelse. Det gælder også, hvis din ægtefælle har fået dem udbetalt.

Hvis du eller din ægtefælle har et topskattegrundlag over 818.300 kr. (2021), kan I opleve at få mindre udbetalt i 2021, men I vil få pengene tilbage i 2022, når Udbetaling Danmark gør børne- og ungeydelsen op.

Fik I udbetalt de indefrosne feriepenge i 2020, vil feriepengene heller ikke indgå i topskattegrundlaget, når børne- og ungeydelsen for 2020 bliver gjort op i 2021.

Hvis en af jer har et topskattegrundlag på over 818.300 kr.

Børne- og ungeydelse udbetales på baggrund af din og din eventuelle ægtefælles forskudsopgørelse. De indefrosne feriepenge, der udbetales i foråret 2021, er skattepligtig indkomst i 2021.

Skattestyrelsen anbefaler, at man oplyser dem på forskudsopgørelsen, hvis man vil være sikker på, at der bliver trukket skat med den rigtige trækprocent. Udbetaling Danmark kan ikke se, om en ændring af forskudsopgørelsen vedrører de indefrosne feriepenge eller noget andet. Det skyldes, at der ikke er et særligt felt til dem på forskudsopgørelsen.

Hvis I registrerer jeres indefrosne feriepenge i forskudsopgørelsen for 2021, og din og/eller din eventuelle ægtefælle dermed får et topskattegrundlag over 818.300 kr. (2021), vil din børne- og ungeydelse blive sat ned med 2 pct. af det beløb, hvert af jeres topskattegrundlag overstiger 818.300 kr. (2021) med.

Hvis det er tilfældet for dig, vil du få udbetalt det beløb, du evt. mangler, når Udbetaling Danmark gør din ydelse op i foråret 2022.

Er du i tvivl, om udbetalingen har betydning for din trækprocent, kan du kontakte Skattestyrelsen.

De indefrosne feriepenge, der er udbetalt på grund af corona-situationen, har ingen betydning for, hvor meget du kan få i børnetilskud. Det gælder også, hvis din ægtefælle eller samlever har fået dem udbetalt.

Hvis du eller din ægtefælle/samlever har været timelønnet i 2019/2020 eller har skiftet job efter den 1. september 2019, kan de indefrosne feriepenge have haft betydning for de offentlige ydelser, du modtog i 2019 og 2020.

Det skyldes

 • at de indefrosne feriepenge tæller med som indkomst i 2019 og 2020, fordi du betalte skat af dem, da din arbejdsgiver indbetalte dem til Feriekonto eller en anden feriekasse og
 • at det alene er ved udbetalingen af de 3 ugers indefrosne feriepenge i 2020 på grund af corona-situationen, at man ser bort fra de indefrosne feriepenge i beregningen af offentlige ydelser frem til 2022.

Når din offentlige ydelse for 2019 og 2020 bliver gjort op, kan de indefrosne feriepenge derfor stå på din opgørelse som indkomst, der tæller med i forhold til ydelsen.

Du kan se, om du allerede har betalt skat af de indefrosne feriepenge i den selvbetjeningsløsning, hvor du bestiller udbetalingen af dem.

Det har ingen betydning for dine barselsdagpenge, hvis du får udbetalt indefrosne feriepenge.

De tæller ikke med i beregningen af din indkomst, når Udbetaling Danmark skal beregne, hvor meget du kan få i barselsdagpenge.

Du kan også få udbetalt barselsdagpenge samtidig med udbetaling af indefrosne feriepenge.

Dødsfald

Formuen for afdøde og afdødes eventuelle ægtefælle har betydning for, hvor meget man kan få i begravelseshjælp.

Det skal ikke indgå i formueopgørelsen, hvis afdøde eller afdødes eventuelle ægtefælle har penge tilbage fra engangstilskuddet på 1.000 kr. eller de indefrosne feriepenge, der er udbetalt på grund af corona-situationen.

Hvis du søger begravelseshjælp, kan du oplyse om ubrugte beløb, når du udfylder oplysningerne om formuen. Så tager Udbetaling Danmark højde for det, når formuen gøres op.

Ubrugte beløb af engangstilskud holdes uden for opgørelsen af formuen til og med 2022. Mens ubrugte beløb af indefrosne feriepenge udbetalt på grund corona-situationen holdes uden for opgørelsen af formuen til og med 2023.

Tilbagebetaling og studiegæld

Engangstilskuddet og de indefrosne feriepenge, der udbetales på grund af corona-situationen, kan ikke bruges til inddrivelse af offentlig eller privat gæld.

Hvis du skal betale penge tilbage til Udbetaling Danmark, skal de i nogle tilfælde vurdere, hvor meget du kan betale om måneden. Her indgår din formue i vurderingen.

Ubrugte beløb fra engangstilskud og de indefrosne feriepenge, der er udbetalt på grund af corona-situationen, kan trækkes fra i opgørelsen af formuen.

Du skal selv gøre opmærksom på det, hvis du har fået udbetalt engangstilskud eller indefrosne feriepenge og har penge tilbage. Du vil også blive oplyst om det i det brev, du får om tilbagebetalingen.

Hvis du har studiegæld

Se herunder om studiegæld.

De indefrosne feriepenge, der udbetales på grund af corona-situationen, har kun betydning for din studiegæld, hvis du ikke har betalt dine afdrag på gælden og har fået brev om, at gælden er overgivet til Gældsstyrelsen.

Hvis det gælder for dig, kan Gældsstyrelsen bruge de indefrosne feriepenge til at betale på gælden. Det kaldes også lønindeholdelse.