Engangstilskud på 1.000 kr. til modtagere af forsørgelsesydelser

Engangstilskuddet er lukket. Engangstilskuddet blev automatisk udbetalt i oktober 2020

Om engangstilskuddet

Engangstilskuddet på 1.000 kr. blev i oktober 2020 automatisk udbetalt til personer med NemKonto, der – helt eller delvist – modtog en af følgende forsørgelsesydelser for april måned 2020:

Pension, efterløn mv.

 • Folkepension
 • Førtidspension (både tilkendt før og efter 2003)
 • Seniorpension
 • Efterløn
 • Fleksydelse
 • Delpension 

Arbejdsmarked

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Feriedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen
 • Ferieydelser fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen
 • Sygedagpenge fra kommunen eller Søfartsstyrelsen
 • Fleksløntilskud
 • Kompensation ved seniorjob
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelser
 • Tilskud til forsørgelse til revalidender, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne
 • Plejevederlag ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 
 • Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem

Uddannelse og skoleydelser

 • SU – Statens Uddannelsesstøtte
 • SU-tillægsstipendium sammen med slutlån
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Skoleydelse på produktionsskoler
 • Skoleydelse til EGU, Erhvervsgrunduddannelse
 • Skolepraktikydelse på erhvervsuddannelse
 • Skoleydelse til FGU, Forberedende Grunduddannelse.
 • Elevstøtte efter loven lov om arbejdsmarkedsuddannelser
 • Uddannelsesstøtte til maritime uddannelser
 • Godtgørelse for deltagelse i skoleophold for visse PIU-elever

Du skal have fået ydelsen for april 2020

For at få engangstilskuddet, skulle du helt eller delvist have fået ydelsen for perioden fra den 1. april til den 30. april 2020. Det har ikke betydning, hvornår ydelsen for april blev udbetalt. Det afgørende var, om den vedrørte april.

Hvis du ikke har fået engangstilskud

Engangstilskud er lukket.

Sidste forsøg på udbetaling bliver tirsdag den 24. august 2021

ATP, Engangstilskud, forsøgte mandag den 21. juni 2021 at udbetale engangstilskuddet til NemKonto til dem, der ikke havde en NemKonto ved tidligere forsøg på at udbetale.

Hvis du ikke har fået engangstilskuddet, skyldes det, at du enten ikke opfyldte betingelserne for at få engangstilskuddet, eller at du ikke havde en aktiv Nemkonto, da engangstilskuddet blev udbetalt i juni eller ved tidligere forsøg på udbetaling.

Vi forsøger at udbetale for sidste gang tirsdag den 24. august. Derefter bliver der ikke udbetalt længere.

Hvis du har spørgsmål om NemKonto

Hvis du har spørgsmål om NemKonto, kan du kontakte NemKontos support:

Når du har fået engangstilskud

Engangstilskuddet har ikke betydning for dine ydelser fra det offentlige, fx pension, ældrecheck, boligstøtte, kontanthjælp, dagpenge osv. Det gælder også i forhold til din eventuelle ægtefælle, samlever og andre, du bor sammen med.  

Tilskuddet er skattefrit, og du skal ikke oplyse det på din forskudsopgørelse. Du skal heller ikke oplyse det som ændring til dine indkomstforhold, fx hos Udbetaling Danmark. 

Beløbet indgår heller ikke i din evt. ægtefælle/samlevers indkomst og formue. 

Du kan i nogle sammenhænge skulle oplyse og evt. dokumentere, at du har modtaget engangstilskuddet, så den myndighed, der udbetaler din ydelse, kan sikre, at tilskuddet ikke får betydning for dine ydelser.

Opgørelse af formue

Nogle offentlige ydelser afhænger af formuen, fx ældrecheck og helbredstillæg. Ubrugte beløb fra engangstilskuddet skal ikke tælles med i formuen til og med 2022. Det har normalt kun betydning, hvis formuen er over formuegrænsen for ydelsen.

Inddrivelse af gæld

Engangstilskuddet kan ikke bruges til inddrivelse af offentlig eller privat gæld.

Hvis du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark

Hvis du modtager ydelser fra andre myndigheder end Udbetaling Danmark

Hvis du er i tvivl, om du selv skal gøre noget, er det en god idé at opsøge nærmere information fra den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Mere om engangstilskuddet

In English