Skattenedslag for seniorer

Du kan ikke længere søge om Skattenedslag for seniorer

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvem kunne få Skattenedslag?

I 2008 vedtog Folketinget ordningen "Skattenedslag for seniorer" for borgere født fra 1946 til og med 1952.

Målet med ordningen var at holde seniorer længere tid på arbejdsmarkedet ved at tilbyde en ekstra økonomisk gevinst.

Man skulle dog opfylde en række betingelser for løn og arbejdstid for at få et skattenedslag.

Hvem administrerede Skattenedslag for seniorer?

Ordningen blev administreret af Skattestyrelsen og ATP i fællesskab:

  • ATP opgjorde den såkaldte beskæftigelsesgrad, som skulle være på mindst 90 pct.for at betingelsen til arbejdstiden var opfyldt.
  • Skattestyrelsen traf den endelige afgørelse og udbetalte et eventuelt skattenedslag.

Hvornår lukkede Skattenedslag for seniorer?

Ordningen var midlertidig og stoppede den 1. januar 2018, da den sidste årgang, som var omfattet af ordningen, var fyldt 65 år.

Folketinget vedtog dog en genåbning af ordningen i en begrænset periode fra den 7. december 2018 til og med den 31. marts 2019. Genåbningen omfattede udelukkende de samme årgange som tidligere.

Med genåbningen fik seniorer mulighed for at få genberegnet deres beskæftigelsesgrad, hvis de kontaktede ATP.