Betydning af engangstilskud og indefrosne feriepenge 2020 for ydelser fra Udbetaling Danmark

Se, hvad du skal være opmærksom på, hvis du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark

Generelt om udbetalingerne

Her på siden kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark og i efteråret 2020 får udbetalt

 • engangstilskud på 1.000 kr. til modtagere af forsørgelsesydelser
 • de 3 ugers indefrosne feriepenge (også kaldet Lønmodtagernes Feriemidler).

Begge dele udbetales som led i Folketingets genopretningspakke for dansk økonomi i forbindelse med corona-situationen.

Ingen betydning for, hvor meget du kan få

De 3 ugers indefrosne feriepenge og engangstilskuddet har ikke betydning for, hvor meget du kan få i offentlige ydelser til og med 2022, fx pension, boligstøtte og familieydelser. Det gælder også, hvis din ægtefælle, samlever eller andre, du bor sammen med, har fået dem udbetalt.

I nogle tilfælde skal du selv gøre noget

I de fleste tilfælde skal du ikke gøre noget. Men i nogle tilfælde skal du selv være med til at sikre, at det ikke får betydning for din ydelse.

Find din ydelse her på siden og se, om der er noget, du skal være opmærksom på.

Engangstilskuddet har ingen betydning for indkomsten

Engangstilskuddet er skattefrit og tæller ikke med som personlig indkomst. Du skal ikke oplyse det på forskudsopgørelsen eller som indkomst til Udbetaling Danmark. Det indgår heller ikke i de oplysninger om indkomst, som Udbetaling Danmark får fra Skattestyrelsen.

Engangstilskuddet har derfor ingen betydning for den indkomst, som Udbetaling Danmark bruger, når de beregner dine ydelser.

Hvis formue har betydning for ydelsen

For ydelser, hvor formuen har betydning, kan det være relevant for dig at oplyse Udbetaling Danmark om det, hvis du ikke har brugt alle pengene i 2020. Det gælder for:

 • ældrecheck
 • helbredstillæg
 • boligstøtte
 • begravelseshjælp.

Ubrugte beløb skal nemlig holdes ude af formuen for at sikre, at engangstilskuddet ikke får betydning for ydelsen. Det er dog kun relevant for dig at oplyse om engangstilskuddet, hvis du ligger meget tæt på formuegrænsen for ydelsen.

Du vil blive vejledt om det i breve og selvbetjeningsløsninger, hvis det er relevant for dig at oplyse om ubrugte beløb fra engangstilskuddet.

Læs om din ydelse her på siden

Find din ydelse her på siden og se, om der er noget, du skal være opmærksom på.

Indefrosne feriepenge og indkomst

De 3 ugers indefrosne feriepenge, der udbetales i 2020 på grund af corona-situationen, er personlig indkomst i 2020, hvis der ikke tidligere er betalt skat af dem. En række af ydelserne fra Udbetaling Danmark er afhængig af indkomsten.

Men Udbetaling Danmark ser bort fra de 3 ugers indefrosne feriepenge som indkomst, både når de løbende beregner ydelserne, og når de gør ydelsen op året efter. Det gælder også, hvis din ægtefælle, samlever eller andre, du bor sammen med, har fået dem udbetalt.

Pension og nogle familieydelser udbetales dog på baggrund af forskudsopgørelsen. Derfor kan det i nogle tilfælde have betydning for udbetalingen i 2020, hvis du forskudsregistrerer de 3 ugers indefrosne feriepenge. Læs mere under ydelsen her på siden.

Du kan se, om der allerede er betalt skat af de 3 ugers indefrosne feriepenge i den selvbetjeningsløsning, hvor du bestiller dem.

Hvis formue har betydning for ydelsen

For ydelser, hvor formuen har betydning, kan det være relevant for dig at oplyse Udbetaling Danmark om det, hvis du ikke har brugt alle de indefrosne feriepenge i 2020. Det gælder for:

 • ældrecheck
 • helbredstillæg
 • boligstøtte
 • begravelseshjælp.

Ubrugte beløb fra de 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt i 2020 skal nemlig holdes ude af formuen for at sikre, at de ikke får betydning for ydelsen. Det er dog kun relevant for dig at oplyse om, hvis du ligger tæt på formuegrænsen for ydelsen.

Du vil blive vejledt om det i breve og selvbetjeningsløsninger, hvis det er relevant for dig at oplyse om ubrugte beløb fra de 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt i 2020.

Læs om din ydelse her på siden

Find din ydelse her på siden og se, om der er noget, du skal være opmærksom på.

Det gælder generelt, at engangstilskuddet på 1.000 kr. og de 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt i 2020 ikke må påvirke, hvor meget du kan få i offentlige ydelser. Men hvis du modtager ydelser fra andre myndigheder end Udbetaling Danmark, kan der være andre svar end dem, du kan finde her på siden.

Hvis du er i tvivl om, om udbetalingerne betyder noget for din offentlige ydelse, skal du kontakte den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Boligstøtte

Udbetalingen af engangstilskuddet og de 3 ugers indefrosne feriepenge i 2020 har ingen betydning for, hvor meget du kan få i boligstøtte. Det gælder også, hvis din ægtefælle, samlever eller andre, du bor sammen med, har fået dem udbetalt. Boligstøtten beregnes ud fra indkomst og formue for dig og dem, du bor sammen med.

Hvad betyder det for den indkomst, boligstøtten beregnes ud fra?

Engangstilskuddet er skattefrit og tæller ikke med som personlig indkomst.

De 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt i 2020 er skattepligtig indkomst, hvis der ikke tidligere er betalt skat af dem. Men Udbetaling Danmark ser bort fra den del af indkomsten, når de løbende beregner din boligstøtte, og når de gør ydelsen op året efter.

Det er vigtigt, at du ikke giver Udbetaling Danmark, Boligstøtte, besked om, at din indkomst har ændret sig på grund af disse udbetalinger. Udbetaling Danmark kan nemlig ikke se, om ændringen vedrører de indefrosne feriepenge udbetalt i 2020 på grund af corona-situationen eller noget andet.

Hvis du af andre grunde oplyser om ændret indkomst, skal du huske at holde de 3 ugers indefrosne feriepenge ude af oplysningerne om indkomst.

Hvad betyder det for den formue, boligstøtten beregnes ud fra?

Engangstilskuddet og de 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt i 2020 kan kun få betydning for din boligstøtte, hvis formuen for dig og dem, du bor sammen med, ligger tæt på eller over formuegrænsen på 770.500 kr. (2020). Hvis formuen er lavere, har det ingen betydning. Du kan se den formue, din boligstøtte er beregnet ud fra, på dit udbetalingsbrev.

Det er vigtigt, at du ikke oplyser ubrugte beløbet fra de 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt i 2020 og engangstilskuddet som en del af formuen. Det skal nemlig holdes ude fra formueopgørelsen til og med 2022.

Hvis formuen ændrer sig væsentlig af andre grunde, skal du huske at oplyse det ubrugte beløb fra engangstilskud og/eller de 3 ugers indefrosne feriepenge, når du oplyser om den ændrede formue. Så tager Udbetaling Danmark højde for det, når formuen bliver gjort op.

Hvis du ikke har brugt alle pengene ved udgangen af 2021, og formuen ligger over formuegrænsen, kan du oplyse Udbetaling Danmark om det ubrugte beløb, så det ikke påvirker formueopgørelsen.

Det har ikke betydning for din boligstøtte, hvis du får udbetalt de 3 ugers indefrosne feriepenge i 2020 på grund af corona-situationen. Det gælder også, hvis en, du bor sammen med, får dem udbetalt.

Men du skal være opmærksom på din boligstøtte, hvis du, eller en du bor sammen med, fx:

 • har været timelønnet
 • har skiftet job eller er blevet afskediget.

Hvordan kan de indefrosne feriepenge have betydning?

Når man er timelønnet, indbetaler arbejdsgiveren løbende ens feriepenge til Feriekonto eller en anden feriekasse. Hvis man stopper på sit arbejde, indbetaler arbejdsgiveren også de optjente feriepenge til feriekassen.

I begge tilfælde betaler man skat af pengene, når arbejdsgiveren indbetaler dem. Feriepengene tæller med i den skattepligtige indkomst og dermed også i beregningen af boligstøtten på det tidspunkt, hvor de bliver indbetalt.

Dette gælder også for de indefrosne feriepenge, når du betaler skat af dem i forbindelse med din arbejdsgivers indbetaling til feriekassen.

Hvad betyder det for boligstøtten?

Hvis de indefrosne feriepenge for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 er blevet indbetalt af arbejdsgiveren, er de allerede talt med i beregningen af boligstøtten i den måned, hvor de blev indbetalt og beskattet.

Arbejdsgiveren kan dog indbetale de indefrosne feriepenge indtil den 31. december 2021. De kan derfor få betydning for boligstøtten, hvis de bliver indbetalt og beskattet frem til 31. december 2020.

Det er altså alene ved udbetalingen af de 3 ugers indefrosne feriepenge, at Udbetaling Danmark ser bort fra beløbet i beregningen af boligstøtten.

Når du udfylder ansøgningen om boligstøtte, bliver du ved de enkelte felter vejledt om, hvad du skal gøre i forhold til engangstilskud og de 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt i 2020 på grund af corona-situationen.

Du skal ikke oplyse det som en del af din forventede indkomst, hvis du i 2020 får udbetalt de 3 ugers indefrosne feriepenge eller engangstilskud. Beløbet vil heller ikke fremgå af de oplysninger, Udbetaling Danmark får fra Skattestyrelsen om indkomsten for dig og dem, du bor sammen med.

Hvis du har ubrugte beløb fra engangstilskud og indefrosne feriepenge udbetalt i 2020, skal du trække dem fra under ’Indeståender i pengeinstitutter’, så de ikke indgår i formuen.

Hvis du ikke selv bestiller de 3 ugers indefrosne feriepenge til udbetaling i 2020, bliver alle dine indefrosne feriepenge automatisk udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Det sker dog tidligst fra den 1. oktober 2021.

De indefrosne feriepenge, du automatisk får udbetalt ved pensionsalderen, har samme betydning for din boligstøtte som almindelige feriepenge, der bliver udbetalt, når du stopper med at arbejde. Det betyder, at pengene tæller som indkomst i den måned, de beskattes. Det gælder også, hvis en, du bor sammen med, automatisk får udbetalt sine indefrosne feriepenge, når de når folkepensionsalderen.

Hvis pengene først bliver beskattet, når de bliver udbetalt, kan udbetalingen altså påvirke din boligstøtte i den aktuelle måned.

Ubrugte penge fra den automatiske udbetaling indgår også i opgørelsen af din/jeres formue i forhold til boligstøtte.

Pension, ældrecheck og helbredstillæg

Hverken udbetalingen af engangstilskuddet eller de 3 ugers indefrosne feriepenge på grund af corona-situationen, har nogen betydning for, hvor meget du kan få i pension, ældrecheck, varmetillæg mv. Det gælder også, hvis din ægtefælle eller samlever får dem udbetalt.

Udbetaling Danmark ser bort fra den del af indkomsten, når de beregner, hvor meget du skal have i pension. Men i nogle tilfælde skal du selv være med til at sikre, at udbetalingerne ikke får betydning for dig.

Hvis indkomsten ændrer sig, skal du normalt give besked i selvbetjeningsløsningen Din Pension, når:

 • du er blevet pensionist i 2020 eller
 • du i løbet af året er blevet enlig eller samlevende eller
 • din ægtefælle/samlever i løbet af året er blevet folkepensionist, eller der er sket andre ændringer i din ægtefælles/samlevers forhold, som har betydning for udbetalingen af din pension.

Men du skal ikke give besked om, at indkomsten har ændret sig, hvis du selv eller din ægtefælle/samlever får udbetalt de 3 ugers indefrosne feriepenge i 2020 pga. corona-situationen eller engangstilskuddet på 1.000 kr.

Hvis du af andre grunde oplyser om ændret indkomst direkte til Udbetaling Danmark, skal du huske at holde engangstilskuddet og de 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt i 2020 udenfor, så de ikke indgår i dine nye oplysninger om indkomsten.

Hvis du har været pensionist hele året, og der ikke er sket ændringer i dine personlige forhold, beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra forskudsopgørelsen for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever.

Derfor kan det i nogle tilfælde have betydning for udbetalingen af din pension i resten af 2020, hvis du eller din ægtefælle/samlever ændrer forskudsopgørelsen, fordi du/I får udbetalt de 3 ugers indefrosne feriepenge.

Du kan ringe, hvis du får brev om, at pensionen bliver sat ned

Du får et brev, før din udbetaling ændrer sig. Når du får brevet, kan du ringe til Udbetaling Danmark, som kan rette den indkomst, din pension beregnes ud fra. Så bliver din pension ikke sat ned på grund af forskudsopgørelsen.

Afklar om pengene allerede er beskattet

Når du bestiller de 3 ugers indefrosne feriepenge til udbetaling i 2020, får du oplyst, om de allerede er beskattet tidligere, eller om der trækkes skat ved udbetalingen. Hvis pengene allerede er beskattet, skal de ikke oplyses som indkomst på forskudsopgørelsen.

Har det betydning for min udbetaling af pension?

Udbetaling Danmark kan ikke se, om en ændring på forskudsopgørelsen vedrører de 3 ugers indefrosne feriepenge, der udbetales i 2020 pga. corona-situationen, eller noget andet. Det skyldes, at der ikke er et særligt felt til det på forskudsopgørelsen. Derfor vil beløbet i første omgang indgå i beregningen af pensionen, hvis du eller din ægtefælle/samlever har ændret forskudsopgørelsen pga. udbetalingen af de 3 ugers indefrosne feriepenge.

I nogle situationer kan det betyde, at du får mindre udbetalt i pension i resten af 2020. Du får et brev, før din udbetaling ændrer sig, hvis det er tilfældet for dig. Når du får brevet, kan du ringe til Udbetaling Danmark, som kan rette den indkomst, din pension beregnes ud fra. Så bliver din pension ikke sat ned på grund af forskudsopgørelsen.

Hvis du ikke kontakter Udbetaling Danmark, får du automatisk pengene tilbage, når Udbetaling Danmark gør pensionen op i juni 2021 på baggrund af årsopgørelsen fra Skattestyrelsen. Her kan Udbetaling Danmark se det beløb, der er udbetalt i de 3 ugers indefrosne feriepenge, så de kan se bort fra den del af indkomsten i opgørelsen af pensionen. 

Skal jeg/vi forskudsregistrere de 3 ugers indefrosne feriepenge?

Skattestyrelsen anbefaler, at du og din eventuelle ægtefælle/samlever forskudsregistrerer de 3 ugers indefrosne feriepenge, hvis beløbet har konsekvenser for skatten. Det er især relevant, hvis en af jer betaler topskat eller har en indkomst tæt på topskattegrænsen. Ellers risikerer du/I at skulle betale penge tilbage i skat ved årsopgørelsen i marts 2021.

I forskudsopgørelsen på skat.dk kan du og din ægtefælle/samlever hver især beregne, om udbetalingen af de 3 ugers indefrosne feriepenge har betydning for trækprocenten.

Hvis trækprocenten ikke ændrer sig, har udbetalingen af de 3 ugers indefrosne feriepenge i sig selv ingen betydning for skatten. Du/I kan derfor lade være at ændre forskudsopgørelsen.

Hvis trækprocenten ændrer sig, anbefaler Skattestyrelsen, at du/I ændrer forskudsopgørelsen, så du/I betaler det rigtige i skat.

Hvis ændringen af forskudsopgørelsen betyder, at du får mindre udbetalt i pension i 2020, får du automatisk pengene tilbage, når Udbetaling Danmark gør din pension op i juni 2021.

Du kan kontakte Skattestyrelsen med spørgsmål til, om det har betydning for din trækprocent, at du forskudsregistrerer udbetalingen af de 3 ugers indefrosne feriepenge.

Hvordan ved jeg, om det har betydning for min pension? 

Der er flere muligheder for at afklare, om en ændring af forskudsopgørelsen for dig selv eller din ægtefælle/samlever kan få betydning for dig. 

 • Lav en vejledende beregning: Du kan lave en vejledende beregning af, hvad en ændring af forskudsopgørelsen for dig eller din ægtefælle/samlever betyder for den pension, du får udbetalt resten af 2020. Det gør du ved at oplyse de 3 ugers indefrosne feriepenge som indkomst i beregneren.

  Husk, at du får et brev, hvis du retter forskudsopgørelsen, og det har betydning for din udbetaling af pension i 2020. Du får så automatisk pengene tilbage, når Udbetaling Danmark gør pensionen op i juni 2021. 
 • Kun, hvis du er folkepensionist: Hvis du er folkepensionist, kan du have en arbejdsindkomst på op til 122.004 kr. for hele året, uden at det har nogen betydning for beregningen af din pension. Feriepenge betragtes som arbejdsindkomst.

  Hvis det kun er dig som folkepensionist, der får udbetalt de 3 ugers indefrosne feriepenge, har det derfor ingen betydning for din pension, hvis din samlede forskudsregistrerede lønindkomst er under de 122.004 kr. Bemærk: Dette gælder ikke, hvis din eventuelle ægtefælle/samlever får udbetalt de 3 ugers indefrosne feriepenge og ikke selv er folkepensionist.

Særligt om helbredstillæg

Se afsnittet om helbredstillæg herunder.

Hvis du modtager helbredstillæg, og ændringen i forskud har betydning for tillægsprocenten, skal du ringe til Udbetaling Danmark, så de manuelt kan rette op på tillægsprocenten. Det er vigtigt, at du ringer, da du ellers kan få for lidt i helbredstillæg resten af året. Det er desværre ikke muligt at rette dette senere. Du bliver også vejledt om at ringe i det brev, du modtager, hvis din tillægsprocent bliver ændret.

Hvis du skal søge om helbredstillæg

Hvis du skal søge helbredstillæg hos kommunen, skal du først oplyse din aktuelle formue til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark giver derefter din kommune besked om formuen og din aktuelle tillægsprocent.

Når du oplyser formue til ansøgning om helbredstillæg, bliver du vejledt om, hvordan du oplyser om eventuelle ubrugte beløb fra engangstilskud og de 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt i 2020.

Det har ikke betydning for retten til ældrecheck, hvis du eller din ægtefælle/samlever får udbetalt de 3 ugers indefrosne feriepenge eller engangstilskuddet i 2020.

I de fleste situationer skal du ikke gøre noget i forhold til den ældrecheck, der udbetales i starten af 2021. Men hvis du selv oplyser om formuen, skal du huske at trække eventuelle ubrugte beløb fra, så de ikke indgår i opgørelsen af formuen. Det bliver du vejledt om, når du oplyser formuen.

Automatisk udbetaling af ældrechecken 2021

Udbetaling Danmark bruger formueoplysningerne fra årsopgørelsen for 2019, når de udbetaler ældrechecken for 2021 – med mindre du selv har oplyst nyere formueoplysninger til os. Da de 3 ugers indefrosne feriepenge først er udbetalt i 2020, indgår de ikke i opgørelsen af formuen for 2019 og påvirker dermed ikke ældrechecken, der udbetales i starten af 2021.

Hvis du selv oplyser formuen

I nogle tilfælde kan du blive bedt om at oplyse din formue. Det kan fx være, hvis Udbetaling Danmark i januar sender dig et brev med overskriften ’Du kan måske få ældrecheck’, hvor de beder dig oplyse formuen pr. 1. januar 2021. Du kan også selv vælge at oplyse formuen pr. 1. januar 2021, fx hvis formuen har ændret sig meget.

Hvis du ikke har brugt alle pengene i 2020, kan du give Udbetaling Danmark besked om det, når du oplyser formuen. Det bliver du vejledt om, når du oplyser formuen. Så tager Udbetaling Danmark højde for det, når de opgør formuen.

Hvad med ældrechecken for 2022?

Ubrugte beløb fra engangstilskuddet og de 3 ugers indefrosne feriepenge skal holdes ude af formuen til og med 2022.

I forhold til ældrechecken for 2022, skal du selv oplyse om det, hvis du har penge tilbage fra engangstilskud og indefrosne feriepenge udbetalt i 2020. Det skyldes, at Udbetaling Danmark ikke ved, om du har penge tilbage fra udbetalingerne, som skal holdes ude af formuen.

Du vil få besked, hvis du skal gøre noget.

Hvis du ikke selv bestiller de 3 ugers indefrosne feriepenge til udbetaling i 2020, bliver alle dine indefrosne feriepenge automatisk udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Det sker dog tidligst fra den 1. oktober 2021.

De indefrosne feriepenge, du automatisk får udbetalt fra den 1. oktober eller ved folkepensionsalderen, regnes ikke med som indkomst i forhold til din folkepension, førtidspension eller seniorpension på udbetalingstidspunktet. Det gælder også, hvis din ægtefælle/samlever får udbetalt pengene.

Udbetalingen påvirker derfor ikke, hvor meget du kan få i pension.

Ubrugte penge fra den automatiske udbetaling indgår dog i opgørelsen af din/jeres formue i forhold til ældrecheck og helbredstillæg.

Hvis du eller din ægtefælle/samlever er timelønnet eller har skiftet job i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, hvor de indefrosne feriepenge er optjent, kan de indefrosne feriepenge have betydning for de offentlige ydelser, du har modtaget i 2019 og 2020.

Det skyldes

 • at de indefrosne feriepenge tæller med som indkomst i 2019 og 2020, fordi du/I betalte skat af dem, da din arbejdsgiver indbetalte dem til Feriekonto og
 • at det alene er ved udbetalingen af de 3 ugers indefrosne feriepenge i 2020 på grund af corona-situationen, at man ser bort fra de indefrosne feriepenge i beregningen af offentlige ydelser frem til 2022.

Familieydelser og barsel

Engangstilskuddet og de 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt i 2020 på grund af corona-situationen har ingen betydning for, hvor meget du kan få i børne- og ungeydelse. Det gælder også, hvis din ægtefælle har fået dem udbetalt.

Hvis både din og din ægtefælles topskattegrundlag er under 800.100 kr., har det ingen betydning for børne- og ungeydelsen, om du/I får udbetalt de 3 ugers indefrosne feriepenge i 2020.

Hvis du eller din ægtefælle har et topskattegrundlag på over 800.100 kr.

Børne- og ungeydelse udbetales på baggrund af din og din eventuelle ægtefælles forskudsopgørelse. De 3 ugers indefrosne feriepenge er skattepligtig indkomst i 2020, og Skattestyrelsen anbefaler, at man oplyser dem på forskudsopgørelsen, hvis man vil være sikker på, at der bliver trukket skat med den rigtige trækprocent.

Udbetaling Danmark kan ikke se, om en ændring af forskudsopgørelsen vedrører de indefrosne feriepenge eller noget andet.

Det betyder, at hvis I har været inde og registrere udbetalingen af jeres indefrosne feriemidler, og din og/eller din eventuelle ægtefælle derefter får et topskattegrundlag over 800.100 kr. (2020), vil din børne- og ungeydelse blive sat ned med 2 pct. af det beløb, hvert af jeres topskattegrundlag overstiger 800.100 kr. (2020) med. Hvis det er tilfældet for dig, vil du få udbetalt det beløb, du evt. mangler, når Udbetaling Danmark gør din ydelse op i foråret 2021.

Er du i tvivl, om udbetalingen har betydning for din trækprocent, kan du kontakte Skattestyrelsen.

Engangstilskuddet og de 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt i 2020 på grund af corona-situationen har ingen betydning for, hvor meget du kan få i børnetilskud. Det gælder også, hvis din ægtefælle eller samlever har fået dem udbetalt. 

Det har ingen betydning for dine barselsdagpenge, hvis du får udbetalt engangstilskud eller indefrosne feriepenge.

Ingen af delene tæller med i beregningen af din indkomst, når Udbetaling Danmark skal beregne, hvor meget du kan få i barselsdagpenge. Du kan også få udbetalt barselsdagpenge samtidig med udbetaling af engangstilskud eller indefrosne feriepenge.

Hvis du eller din ægtefælle/samlever er timelønnet eller har skiftet job i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, hvor de indefrosne feriepenge er optjent, kan de indefrosne feriepenge have betydning for de offentlige ydelser, du har modtaget i 2019 og 2020.

Det skyldes

 • at de indefrosne feriepenge tæller med som indkomst i 2019 og 2020, fordi du/I betalte skat af dem, da din arbejdsgiver indbetalte dem til Feriekonto og
 • at det alene er ved udbetalingen af de 3 ugers indefrosne feriepenge i 2020 på grund af corona-situationen, at man ser bort fra de indefrosne feriepenge i beregningen af offentlige ydelser frem til 2022.

Dødsfald

Formuen for afdøde og afdødes eventuelle ægtefælle har betydning for, hvor meget man kan få i begravelseshjælp.

Det skal ikke indgå i formueopgørelsen, hvis afdøde eller afdødes eventuelle ægtefælle har penge tilbage fra engangstilskuddet på 1.000 kr. eller de 3 ugers indefrosne feriepenge, der er udbetalt i 2020 pga. corona-situationen.

Hvis du søger begravelseshjælp, kan du oplyse om ubrugte beløb, når du udfylder oplysningerne om formuen. Så tager Udbetaling Danmark højde for det, når formuen gøres op. Det gælder til og med 2022.

Tilbagebetaling og studiegæld

Engangstilskuddet og de 3 ugers indefrosne feriepenge, der udbetales i 2020 på grund af corona-situationen, kan ikke bruges til inddrivelse af offentlig eller privat gæld.

Hvis du skal betale penge tilbage til Udbetaling Danmark, skal de i nogle tilfælde vurdere, hvor meget du kan betale om måneden. Her indgår din formue i vurderingen.

Ubrugte beløb fra engangstilskud og de 3 ugers indefrosne feriepenge, der er udbetalt i 2020, kan trækkes fra i opgørelsen af formuen. Du skal selv gøre opmærksom på det, hvis du har fået udbetalt engangstilskud eller de 3 ugers indefrosne feriepenge og har penge tilbage. Du vil også blive oplyst om det i det brev, du får om tilbagebetalingen.

Hvis du har studiegæld

Se herunder om studiegæld.

De 3 ugers indefrosne feriepenge, der udbetales i 2020, har kun betydning for din studiegæld, hvis du ikke har betalt dine afdrag på gælden og har fået brev om, at gælden er overgivet til Gældsstyrelsen. Hvis det gælder for dig, kan Gældsstyrelsen bruge de indefrosne feriepenge til at betale på gælden. Det kaldes også lønindeholdelse.

Engangstilskuddet har ingen betydning i forhold til din studiegæld.