Varmecheck

Engangsbeløb for fyringssæsonen 2021-2022 – tildelt husstande med lav indkomst og visse varmekilder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Varmechecken er et engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022.

Hovedparten af husstande, der er berettiget til en varmecheck, modtog den automatisk i perioden august-november 2022.

I perioden 14. marts til og med 10. maj 2023 har det været muligt at søge om varmechecken i en supplerede ansøgningsrunde. Det skyldes, at nogle borgerne ikke fik udbetalt varmechecken i 2022 på grund af registerfejl, selv om de var berettiget til den.

Husstande, der opfylder følgende betingelser, var berettigede til varmechecken:

  1. at den samlede husstandsindkomst for 2020 ikke overstiger 650.000 kr. (706.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag). Oplysningerne er baseret på udtræk fra Skat pr. 1 april 2022 for årsopgørelse for 2020.
  2. at boligen pr. 1. januar 2022 er registreret i BBR med en af disse varmekilder:
  • naturgas
  • fjernvarme fra bestemte fjernevarmenet med høj gas- og/eller elandel
  • elektricitet (det kan fx være varmepumper som primær varmekilde) med et elforbrug på over 1.500 kWh i december 2021
  • fjernevarme/blokvarme, hvor den primære opvarmningsform i december 2021 var en af de ovennævnte varmekilder.

De fleste husstande, der opfylder betingelserne, fik automatisk udbetalt en varmecheck i 2022. Herudover har man kunnet søge om varmechecken i en supplerende ansøgningsrunde, hvis man opfyldte betingelserne, men ikke automatisk havde fået den udbetalt. 

Hvornår sker udbetalingen for den supplerende ansøgningsrunde?

Alle husstande, der har søgt senest den 10. maj 2023 i den supplerende ansøgningsrunde og lever op til kravene, vil være berettiget til udbetaling af varmechecken. 

Det forventes, at udbetalingen af varmechecken starter i juni 2023. Herefter vil den blive udbetalt løbende, i takt med at ansøgningerne behandles.

En husstand er de personer, der pr. den 1. januar 2022 var registreret på den samme adresse i CPR-registret (ifølge oplysninger hentet den 1. april 2022) inkl. logerende med c/o-adresse og hjemmeboende børn. 

Man kan få varmechecken, uanset om man bor i ejer- eller lejebolig eller er registreret som fastboende i et sommerhus. 

Varmechecken udbetales via NemKonto til den ældste i husstanden.

I særlige tilfælde og under visse forudsætninger vil varmechecken kunne udbetales til en bankkonto. 

Ifølge "Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022" er der ikke mulighed for at klage over en afgørelse til Energistyrelsen eller anden administrativ myndighed.