Engangstilskud på 1.000 kr. til modtagere af forsørgelsesydelser

Engangstilskuddet er lukket. Engangstilskuddet blev automatisk udbetalt i oktober 2020

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Engangstilskud er lukket, og det er ikke længere muligt at få udbetalt engangstilskud.

Hvad var engangstilskuddet?

Engangstilskuddet på 1.000 kr. blev i oktober 2020 automatisk udbetalt til personer med NemKonto, der for april måned 2020 helt eller delvist havde modtaget en af de omfattede forsørgelsesydelser.

Udbetalingen skete som led i Folketingets genopretningspakke for dansk økonomi i forbindelse med coronakrisen.

Frem til den 28. februar 2021 var det muligt at søge om engangstilskuddet, hvis man ikke havde fået udbetalt det automatisk.

Der bliver ikke længere udbetalt engangstilskud

ATP, Engangstilskud, forsøgte den 24. august 2021 for sidste gang at udbetale engangstilskuddet til dem, der ikke havde en NemKonto ved tidligere forsøg på at udbetale.

Der bliver ikke udbetalt længere.

Engangstilskuddet har ikke betydning for dine ydelser fra det offentlige, fx pension, ældrecheck, boligstøtte, kontanthjælp, dagpenge osv. Det gælder også i forhold til din eventuelle ægtefælle, samlever og andre, du bor sammen med.  

Tilskuddet er skattefrit, og du skal ikke oplyse det på din forskudsopgørelse. Du skal heller ikke oplyse det som ændring til dine indkomstforhold, fx hos Udbetaling Danmark. 

Beløbet indgår heller ikke i din evt. ægtefælle/samlevers indkomst og formue. 

Du kan i nogle sammenhænge skulle oplyse og evt. dokumentere, at du har modtaget engangstilskuddet, så den myndighed, der udbetaler din ydelse, kan sikre, at tilskuddet ikke får betydning for dine ydelser.

Opgørelse af formue

Nogle offentlige ydelser afhænger af formuen, fx ældrecheck og helbredstillæg. Ubrugte beløb fra engangstilskuddet skal ikke tælles med i formuen til og med 2022. Det har normalt kun betydning, hvis formuen er over formuegrænsen for ydelsen.

Inddrivelse af gæld

Engangstilskuddet kan ikke bruges til inddrivelse af offentlig eller privat gæld.

Hvis du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark

Hvis du modtager ydelser fra andre myndigheder end Udbetaling Danmark

Hvis du er i tvivl, om du selv skal gøre noget, er det en god idé at opsøge nærmere information fra den myndighed, der udbetaler ydelsen.