Engangstilskud på 1.000 kr. til modtagere af forsørgelsesydelser

Engangstilskuddet er automatisk udbetalt i oktober 2020

Om engangstilskuddet

Engangstilskuddet på 1.000 kr. blev i oktober 2020 automatisk udbetalt til personer med NemKonto, der – helt eller delvist – modtog en af følgende forsørgelsesydelser for april måned 2020:

Pension, efterløn mv.

 • Folkepension
 • Førtidspension (både tilkendt før og efter 2003)
 • Seniorpension
 • Efterløn
 • Fleksydelse
 • Delpension 

Arbejdsmarked

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Feriedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen
 • Ferieydelser fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen
 • Sygedagpenge fra kommunen eller Søfartsstyrelsen
 • Fleksløntilskud
 • Kompensation ved seniorjob
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelser
 • Tilskud til forsørgelse til revalidender, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne
 • Tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne
 • Plejevederlag ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 
 • Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem

Uddannelse og skoleydelser

 • SU – Statens Uddannelsesstøtte
 • SU-tillægsstipendium sammen med slutlån
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Skoleydelse på produktionsskoler
 • Skoleydelse til EGU, Erhvervsgrunduddannelse
 • Skolepraktikydelse på erhvervsuddannelse
 • Skoleydelse til FGU, Forberedende Grunduddannelse.
 • Elevstøtte efter loven lov om arbejdsmarkedsuddannelser
 • Uddannelsesstøtte til maritime uddannelser
 • Godtgørelse for deltagelse i skoleophold for visse PIU-elever

Du skal have fået ydelsen for april 2020

For at få engangstilskuddet, skal du helt eller delvist have fået ydelsen for perioden fra den 1. april til den 30. april 2020. Det har ikke betydning, hvornår ydelsen for april er blevet udbetalt. Det afgørende er, om den vedrører april. Det kan du typisk se på din udbetalingsmeddelelse.

Vær opmærksom på, om din ydelse er forudbetalt eller bagudbetalt. Hvis din ydelse er bagudbetalt, vil du typisk have fået ydelsen for april udbetalt den 30. april. Hvis ydelsen er forudbetalt, vil den typisk være udbetalt den 1. april. Men du kan også have modtaget ydelse for april på andre tidspunkter.

Hvis du har modtaget forsørgelsesydelse for april 2020 og har en NemKonto, er tilskuddet automatisk blevet udbetalt til dig i oktober 2020. Det er sket i perioden fra den 1. oktober til den 9. oktober 2020.

Hvis du ikke har fået engangstilskud

Hvis du ikke har fået engangstilskuddet, men mener du burde have fået det, er der forskellige ting, du kan gøre.

Tjek din forsørgelsesydelse

Du skal have modtaget en af de omfattede forsørgelsesydelser for april 2020 og have en NemKonto for at få udbetalt engangstilskuddet.

1.     Tjek, om din forsørgelsesydelse er på listen under ’Hvem kan få engangstilskuddet?’

2.     Tjek, om du har fået en udbetaling af forsørgelsesydelsen for april 2020, fx i din udbetalingsmeddelelse, selvbetjeningsløsning eller ved at kontakte den myndighed, der har udbetalt forsørgelsesydelsen til dig.

3.     Tjek med din bank, at din NemKonto fungerer

Du kan søge til den 28. februar 2021

Hvis du ikke har fået udbetalt engangstilskuddet, men mener du burde have fået det, kan du søge om det senest den 28. februar 2021. Du finder ansøgningen her på siden.

Bemærk: Du skal ikke søge, hvis du har fået et brev fra ATP, Engangstilskud, om, at de har forsøgt at udbetale engangstilskuddet til dig. Du skal blot få oprettet din NemKonto.

ATP, Engangstilskud, har sendt dig et brev, hvis de har forsøgt at udbetale engangstilskuddet til dig, men ikke har kunnet, fordi du ikke har en NemKonto.

I de fleste tilfælde er det let og hurtigt at oprette en NemKonto. Læs mere under ’Sådan opretter du en NemKonto’ her på siden.

Men hvis du har en udenlandsk bank og ikke har NemID, kan processen tage længere tid.

Hvis du har en udenlandsk bank

For at få oprettet din NemKonto, skal du sende en særlig blanket med oplysninger og dokumentation til NemKonto, som derefter skal behandle den.

Det er NemKonto, der står for selve oprettelsen af din NemKonto, når du har en udenlandsk bank og ikke har NemID.

Du finder blanketten og oplysningerne om dokumentation og proces under overskriften ’NemKonto i udenlandsk pengeinstitut’ på denne side:

Har du spørgsmål til status på oprettelsen, skal du kontakte NemKonto Support.

For at du kan få udbetalt engangstilskuddet, skal NemKonto have modtaget din blanket med den relevante dokumentation senest den 28. februar 2021. Din NemKonto skal fungere senest den 20. juni 2021, da ATP, Engangstilskud, udbetaler sidste gang i slutningen af juni 2021.

Læs mere om, hvordan du får oprettet NemKonto under ’Sådan opretter du en NemKonto’ her på siden.

Hvis din NemKonto fungerer senest den 22. marts 2021, får du automatisk udbetalt engangstilskuddet i slutningen af marts 2021.

Hvis din NemKonto fungerer senere, men senest den 20. juni 2021, får du automatisk udbetalt engangstilskuddet i slutningen af juni 2021.

Har du en udenlandsk bankkonto som NemKonto, kan det tage nogle dage fra udbetalingen, før de lander på din konto.

For at få udbetalt engangstilskuddet, skal du have en NemKonto.  

Du skal selv oprette din NemKonto

Du skal selv oprette din NemKonto. ATP, Engangstilskud, kan ikke oprette en NemKonto for dig.

Har du en udenlandsk bank, skal du være opmærksom på, at det tager tid at få oprettet en udenlandsk konto som NemKonto, hvis du ikke har NemID.

Hvis du opretter en NemKonto, kan du som udgangspunkt også få udbetalt dine offentlige ydelser fra Danmark til denne konto.

Hvis du har NemID

Du kan selv tilføje en dansk eller en udenlandsk konto som din NemKonto, hvis du har NemID.

Hvis du ikke har NemID

Kontakt din danske bank og oplys, hvilken konto du ønsker som NemKonto. Hvis du har spørgsmål til oprettelsen af NemKonto, kan du kontakte din bank.

Hvis du ikke har NemID, og du har en udenlandsk bankkonto

Har du en udenlandsk bankkonto, skal du sende en særlig blanket med oplysninger og dokumentation til NemKonto. Du finder blanketten samt vejledningen om dokumentation og proces under overskriften ’NemKonto i udenlandsk pengeinstitut’ på denne side: 

Hvis du har spørgsmål til oprettelsen af NemKonto, skal du kontakte NemKonto.

Sådan søger du om engangstilskuddet

Hvis du ikke har fået udbetalt engangstilskuddet, men mener du burde have fået det, kan du søge om det senest den 28. februar 2021.

Du skal dokumentere, at du for april 2020 har modtaget en af de forsørgelsesydelser, der er omfattet. Det har ikke betydning, hvornår ydelsen for april er blevet udbetalt. Det afgørende er, om den vedrører april. Det kan du typisk se på din udbetalingsmeddelelse. Læs mere om dokumentation her på siden.

Derudover skal du have en NemKonto.  

Hvis du opfylder betingelserne, vil du få udbetalt engangstilskuddet.

Bemærk: Du skal ikke søge, hvis du har fået et brev fra ATP, Engangstilskud, om, at de har forsøgt at udbetale engangstilskuddet til dig.

Hvis du ikke har NemID

Hvis du vil søge om engangstilskuddet og ikke har NemID, skal du ringe til ATP, Engangstilskud på 70 11 35 00.

Fuldmagt – hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal søge eller kontakte ATP, Engangstilskud, på vegne af en anden, skal du have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen. Fuldmagten skal være underskrevet af den, du skal hjælpe.  

Frist for at søge

Du skal senest have søgt om engangstilskuddet den 28. februar 2021

I din ansøgning skal du dokumentere, at du for april 2020 har modtaget en af de forsørgelsesydelser, der er omfattet.

Dokumentationen skal til sammen indeholde oplysning om:

 • Dit navn
 • Dit CPR-nummer
 • Perioden, ydelsen er udbetalt for
 • Dato for udbetalingen
 • Myndigheden, der har udbetalt ydelsen.

Hvad kan dokumentationen være?

Dokumentationen kan bestå af flere dokumenter og afhænger af den enkelte ydelse.

For de fleste ydelser modtager du en udbetalingsmeddelelse i slutningen af måneden. Men det gælder ikke for alle ydelser.

Du har selv ansvaret for, at dokumentationen er dækkende. Dokumentation kan fx være:

 • Udbetalingsmeddelelse for april fra den myndighed, der udbetaler ydelsen
 • Kontoudtog fra banken eller anden dokumentation om udbetalingen i banken
 • Brev med bekræftelse af, at du kan få ydelsen, hvis du ikke løbende modtager udbetalingsmeddelelser
 • Dit seneste brev fra myndigheden om ydelsen, fx årlig opgørelse.

Er ydelsen bagudbetalt eller forudbetalt?

Vær opmærksom på, om din ydelse er forudbetalt eller bagudbetalt. Hvis din ydelse er bagudbetalt, vil du typisk have fået ydelsen for april udbetalt i slutningen af april. Hvis ydelsen er forudbetalt, vil den typisk være udbetalt omkring den 1. april. Men du kan også have modtaget ydelse for april på andre tidspunkter. Det afgørende er, om udbetalingen vedrører april.

Hvis du kan få engangstilskuddet på 1.000 kr., bliver det udbetalt til din NemKonto. Der kan gå op til 8 uger, efter vi har modtaget din ansøgning. Har du en dansk NemKonto, vil det dog som regel gå hurtigere.

Tilskuddet hedder ’Engangstilskud covid’ i netbank og kontoudskrift.

Du får ikke et brev, hvis du kan få engangstilskuddet. Hold derfor øje med din NemKonto.

Hvis du ikke kan få engangstilskuddet, får du et fysisk brev med besked om dette. ATP sender brevet, inden for 4 uger efter du har søgt. Bor du i udlandet, kan der gå længere tid, før brevet er fremme hos dig.

Når du har fået engangstilskud

Engangstilskuddet har ikke betydning for dine ydelser fra det offentlige, fx pension, ældrecheck, boligstøtte, kontanthjælp, dagpenge osv. Det gælder også i forhold til din eventuelle ægtefælle, samlever og andre, du bor sammen med.

Tilskuddet er skattefrit, og du skal ikke oplyse det på din forskudsopgørelse. Du skal heller ikke oplyse det som ændring til dine indkomstforhold, fx hos Udbetaling Danmark. 

Beløbet indgår heller ikke i din evt. ægtefælle/samlevers indkomst og formue.

Opgørelse af formue

Der bliver taget højde for udbetalingen af de 1.000 kr. frem til og med 2022, når din formue gøres op, fx i forbindelse med ældrecheck eller boligstøtte. Derfor vil engangstilskuddet heller ikke påvirke din formue.

Du kan i nogle sammenhænge skulle oplyse og evt. dokumentere, at du har modtaget engangstilskuddet, så den myndighed, der udbetaler din ydelse, kan sikre, at tilskuddet ikke får betydning for dine ydelser. Det kan fx være i forhold til opgørelsen af din formue. Hvis myndigheden har brug for dette, vil de bede dig om det.

Inddrivelse af gæld

Engangstilskuddet kan ikke bruges til inddrivelse af offentlig eller privat gæld.

Hvis du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark

Hvis du modtager ydelser fra andre myndigheder end Udbetaling Danmark

Hvis du er i tvivl, om du selv skal gøre noget, er det en god idé at opsøge nærmere information fra den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Hvis du ikke ønsker at modtage engangstilskuddet, kan du vælge at betale pengene tilbage til staten. Det gør du ved at kontakte Kundeservice for engangstilskuddet, som vil vejlede dig om, hvordan du gør.

Du kan kontakte ATP om Engangstilskud på 70 11 35 00.  Åbningstiden er mandag til fredag kl. 10-14.

Du kan ikke få pengene igen senere

Hvis du vælger at returnere beløbet, går pengene tilbage til staten. Du kan ikke senere få genudbetalt engangstilskuddet.

Du kan kontakte ATP om returnering af beløbet på 70 11 35 00. Åbningstiden er mandag til fredag kl. 10-14.   

Mere om engangstilskuddet

Du kan kontakte ATP om Engangstilskud på 70 11 35 00.

Åbningstiden er:

Mandag til fredag  kl. 10-14 

 
 

In English