Droneflyvning

Den 31. december 2020 trådte nye, fælleseuropæiske droneregler i kraft.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Den 31. december 2020 trådte et nyt europæisk regelsæt for anvendelsen af droner i kraft. 

Hidtil har der været sondret mellem droneflyvning uden for bymæssigt område og droneflyvning i bymæssigt område, men denne sondring ophæves med de nye regler. I stedet inddeles droneflyvning i tre kategorier alt efter, hvor risikofyldt en flyvning er og hvilke afværgeforanstaltninger, der er iværksat for flyvningen. 

Den første kategori – den åbne kategori – dækker hobbyflyvning og legetøjsdroner, hvor der er en lav risiko, for at tredjemand kommer til skade. 

Den anden kategori – den specifikke kategori – dækker flyvning, hvor der er en forhøjet risiko, for at tredjemand kommer til skade. Denne kategori omfatter blandt andet flyvninger, hvor droneføreren ikke kan se dronen. 

Den tredje kategori – den certificerede kategori – dækker flyvninger, hvor risikoen er på niveau med bemandet flyvning. Kategorien omfatter droner med passagerer.

Styrelsen har udstedt en dronebekendtgørelse, som supplerer de nye EU-regler for anvendelse af droner, som fremgår i forordning (EU) 2019/947. Dronebekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2021.