Anmeldelse og tilladelse til indsamling

Du skal anmelde en indsamling senest to uger inden starten

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du behøver ikke at anmelde en indsamling, hvis du samler ind blandt en snæver, velkendt kreds, fx medlemmerne af en forening. Du må også gerne samle brugte ting ind til et loppemarked uden anmeldelse.

Disse typer af indsamlinger kan foretages uden anmeldelse til Indsamlingsnævnet:

  • brugte ting af ringe værdi
  • indsamlinger ved indendørs gudstjenester eller møder
  • indsamling til støtte for politiske partier
Start Anmeld indsamling

Du skal anmelde en indsamling, hvis du ikke kender eller har særlig tilknytning til den personkreds, du vil samle ind i.

Du må ikke henvende dig til folk personligt, telefonisk eller med kædebreve for at bede om indsamlingsbidrag.

Du skal anmelde indsamlingen til Indsamlingsnævnet senest to uger inden start.