Barselsorloven

For forældre til børn født før den 2. august 2022.

Kommer din lille ny snart til verden, har du sikkert mange spørgsmål om barsel, og hvordan du bedst planlægger din orlov, så den passer til din families behov.

På denne side forsøger vi at give dig et overblik, så du er klædt godt på til at planlægge din barselsorlov med barselsdagpenge.

Det første, du skal vide om barselsorlov med barselsdagpenge, er, at den er inddelt i fire forskellige typer orlov: graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov. Du har forskellige muligheder for at holde disse typer af orlov alt efter, om du er mor, far eller medmor. Læs videre og få et indblik i, hvordan en barselsorlov er sat sammen.

Vær opmærksom på, at du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få barselsdagpenge. Nederst på siden kan du vælge den situation, der passer på dig og læse mere om, hvilke betingelser du skal opfylde.

Denne side er for forældre til børn født før den 2. august 2022. Hvis dit barn er født efter denne dato, kan du læse mere her:

Tekst til billedet

Oversigt over barselsforløbet med de fire typer barselsorlov.

Inden fødslen - graviditetsorlov

Graviditetsorloven er den første orlov, som alle kommende mødre har ret til. Du kan gå på graviditetsorlov 4 uger før din forventede fødselsdato, som din læge fastsætter og skriver ind i din vandrejournal. Hvis du skal have planlagt kejsersnit, kan du gå på orlov 4 uger før datoen for kejsersnittet.

Hvis du går over din termin, bliver din graviditetsorlov automatisk forlænget, indtil du har født. Det betyder omvendt også, at hvis du føder før din terminsdato, så bliver din graviditetsorlov kortere end 4 uger, da fødslen er en naturlig afslutning på graviditetsorloven.

Hvis du har et arbejde, skal du være opmærksom på, at der måske er en overenskomst på din arbejdsplads, der giver dig mulighed for at gå fra tidligere end 4 uger før terminsdatoen.

Efter fødslen - barselsorlov

Når du har født, overgår du som mor automatisk til den næste type orlov, som hedder barselsorloven. Den giver dig som mor ret til 14 ugers orlov, som starter dagen efter, du har født.

De første 2 uger efter fødslen er du forpligtet til at holde fri. Hvis du vil, kan du begynde at arbejde igen efter de første to uger, men de fleste vælger at holde fuld barsel i de 14 uger, da man som udgangspunkt ikke kan dele denne del af orloven med en far.

Efter din barselsorlov starter forældreorloven, som du kan dele med en far. Læs mere om forældreorloven længere nede på siden.

Efter fødslen - barselsorlov

Når du har født, overgår du som mor automatisk til den næste type orlov, som hedder barselsorloven. Den giver dig som mor ret til 14 ugers orlov, som starter dagen efter, du har født.

De første 2 uger efter fødslen er du forpligtet til at holde fri. Hvis du vil, kan du begynde at arbejde igen efter de første to uger, men de fleste vælger at holde fuld barsel i de 14 uger, da man som udgangspunkt ikke kan dele denne del af orloven med en far.

Efter din barselsorlov starter forældreorloven, som du kan dele med en far. Læs mere om forældreorloven længere nede på siden.

Efter fødslen - fædreorlov

Den første orlov, du kan holde som far eller medmor, kan starte, når jeres barn er blevet født. Du har ret til at holde 2 ugers fædreorlov efter fødslen.

Hvis du er selvstændig eller i arbejde og kan aftale det med din arbejdsgiver, kan du frit planlægge, hvornår og hvordan du vil holde de 2 ugers fædreorlov inden for de første 14 uger efter barnets fødsel.

Er du ledig, skal du dog holde de 2 uger lige efter fødslen med start den dag, barnet bliver født, eller senest dagen efter. Hvis barnet er indlagt fra fødslen, må du dog gerne vente med at holde orloven, til jeres barn kommer hjem fra hospitalet.

Vær i øvrigt opmærksom på, at moren ikke kan overtage dine to ugers fædreorlov. Når din fædreorlov er slut, kan du starte på den fælles forældreorlov – også selvom moren stadig er i gang med sin barselsorlov.

Den fælles orlov - forældreorloven

Forældreorloven er den del af barselsorloven, som I kan dele mellem jer. Som far kan du allerede starte på forældreorloven, når dine 2 ugers fædreorlov er gået. Som mor kan du starte på forældreorloven, når dine 14 ugers barselsorlov er gået.

Mor og far har til sammen ret til 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som I kan dele mellem jer. Forældreorloven er altså ret fleksibel, så her har I mulighed for at planlægge orloven, så den passer lige til jer.

I kan fx holde orlov i forlængelse af hinanden, på skift eller en periode sammen. I kan også fordele jeres barselsdagpenge ud over en længere periode.

I afsnittet 'Sådan gjorde Mads og Sofie' kan du se et eksempel på, hvordan man kan fordele forældreorloven og nederst på siden kan du vælge den situation, der passer på dig og læse mere.

Den fælles orlov - forældreorloven

Forældreorloven er den del af barselsorloven, som I kan dele mellem jer. Som far kan du allerede starte på forældreorloven, når dine 2 ugers fædreorlov er gået. Som mor kan du starte på forældreorloven, når dine 14 ugers barselsorlov er gået.

Mor og far har til sammen ret til 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som I kan dele mellem jer. Forældreorloven er altså ret fleksibel, så her har I mulighed for at planlægge orloven, så den passer lige til jer.

I kan fx holde orlov i forlængelse af hinanden, på skift eller en periode sammen. I kan også fordele jeres barselsdagpenge ud over en længere periode.

I afsnittet 'Sådan gjorde Mads og Sofie' kan du se et eksempel på, hvordan man kan fordele forældreorloven og nederst på siden kan du vælge den situation, der passer på dig og læse mere.

Prøv barselsberegneren

Har I lyst til at prøve at fordele forældreorloven mellem jer, kan I bruge barselsberegneren.

Men vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende og ikke tager højde for alle jeres muligheder under orloven. I kan fx ikke lægge ferie, forlængelse og udskydelse af orlov ind.

Nederst på denne side kan du vælge den situation, der passer dig, og læse mere om jeres muligheder og hvilke betingelser I skal opfylde for at få barselsdagpenge under orloven.

Sådan gjorde Mads & Sofie

Sådan gør Mads og Sofie

Mads og Sofie venter deres første barn – en dreng, som de vil kalde Carl. Med en lille ny følger også en masse praktisk planlægning, så alt er klar til fødslen. Én ting, som de gerne vil have styr på hurtigst muligt, er deres barselsorlov.

Sofie arbejder til dagligt som designer og har derfor snakket med sin arbejdsgiver om sin barsel. Hun har fundet ud af, at der på hendes arbejdsplads er en overenskomst, der giver hende ret til fuld løn i 26 uger efter fødslen.

Mads arbejder som konsulent, men hans arbejdsplads betaler ikke løn under barslen. Han har dog læst sig frem til, at han kan få den højeste sats for barselsdagpenge.

Hvad er vigtigt for Mads og Sofie?

Mads og Sofie har talt om, hvad der er vigtigt for dem. De er enige om, at det er vigtigt med en rolig start, hvor de begge er hjemme hos lille Carl i de første 4 uger efter fødslen.

De vil også gerne, at Sofie er hjemme med Carl, indtil han er 7-8 måneder, og at hun derefter kan gå 100 % i gang på jobbet. Når Sofie skal tilbage på arbejdet, vil Mads gerne være fuld tid på barsel i nogle måneder. Derfor lægger de følgende plan for orloven efter fødslen:

 • Sofie holder 34 ugers barsel efter fødslen.
 • Mads holder 14 ugers barsel.

Sofies orlov

Inden fødslen holder Sofie 4 ugers graviditetsorlov, og efter fødslen planlægger hun at holde 34 ugers orlov. Da hun kan få fuld løn i de første 26 uger, ser hendes orlov således ud:

 • 14 ugers barselsorlov efter fødslen med fuld løn.
 • 12 ugers forældreorlov med fuld løn.
 • 8 ugers forældreorlov med barselsdagpenge.

De 14 ugers barselsorlov er kun til moren, og udover den bruger Sofie også 20 uger af deres fælles forældreorlov på 32 uger. Sofie vil altså efter fødslen være hjemme i 34 uger, til Carl er cirka 7½ måned.

Efter fødslen flyver tiden afsted for Sofie, og inden hun har set sig om, er de 26 ugers orlov med fuld løn gået. Det er både Sofie og hendes arbejdsgiver dog opmærksom på, så hendes arbejdsgiver fortæller Udbetaling Danmark, at lønnen er stoppet.

Kort tid efter får Sofie automatisk Digital Post fra Udbetaling Danmark om, at hun kan søge barselsdagpenge. Det gør hun med det samme i 'Min barsel' på borger.dk. 3 uger efter får hun et svar, og den sidste torsdag i måneden får hun udbetalt sine barselsdagpenge.

Sofies orlov

Inden fødslen holder Sofie 4 ugers graviditetsorlov, og efter fødslen planlægger hun at holde 34 ugers orlov. Da hun kan få fuld løn i de første 26 uger, ser hendes orlov således ud:

 • 14 ugers barselsorlov efter fødslen med fuld løn.
 • 12 ugers forældreorlov med fuld løn.
 • 8 ugers forældreorlov med barselsdagpenge.

De 14 ugers barselsorlov er kun til moren, og udover den bruger Sofie også 20 uger af deres fælles forældreorlov på 32 uger. Sofie vil altså efter fødslen være hjemme i 34 uger, til Carl er cirka 7½ måned.

Efter fødslen flyver tiden afsted for Sofie, og inden hun har set sig om, er de 26 ugers orlov med fuld løn gået. Det er både Sofie og hendes arbejdsgiver dog opmærksom på, så hendes arbejdsgiver fortæller Udbetaling Danmark, at lønnen er stoppet.

Kort tid efter får Sofie automatisk Digital Post fra Udbetaling Danmark om, at hun kan søge barselsdagpenge. Det gør hun med det samme i 'Min barsel' på borger.dk. 3 uger efter får hun et svar, og den sidste torsdag i måneden får hun udbetalt sine barselsdagpenge.

Mads' orlov

Mads holder ikke fri før fødslen, men vil bruge sin 2 ugers fædreorlov lige så snart, Carl er født. Han vil også bruge det, der er tilbage af deres fælles 32 ugers forældreorlov. Hans orlovsplan ser altså således ud:

 • 2 ugers fædreorlov lige efter fødslen.
 • 2 ugers forældreorlov samtidig med Sofies barselsorlov.
 • 10 ugers forældreorlov efter Sofie er startet på sit arbejde.

Efter Carl er blevet født, fortæller Mads sin arbejdsgiver, at de nu er blevet stolte forældre, og at han derfor vil holde 2 ugers fædreorlov efterfulgt af 2 ugers forældreorlov. Han fortæller også, at han gerne vil holde 10 ugers forældreorlov, som starter, når Carl er 34 uger.

Hans arbejdsgiver giver Udbetaling Danmark besked om de fire ugers orlov, og Mads får automatisk Digital Post med information om, hvordan han søger om barselsdagpenge. Det hele går efter planen, og Mads får 4 gode uger sammen med Carl og Sofie, hvorefter han starter på arbejde igen og får løn som normalt.

En lille ændring

Da Carl er 7 måneder, vil Mads og Sofie alligevel gerne have et par ugers orlov sammen, inden Sofie igen starter på arbejde. Mads aftaler med sin arbejdsgiver, at han starter sin orlov to uger tidligere, end de først havde planlagt.

For at Mads også kan søge om barselsdagpenge til de sidste 10 ugers orlov, skal hans arbejdsgiver igen give Udbetaling Danmark besked om hans orlov. Det kan arbejdsgiveren først gøre den dag, han går på orlov, så Mads sørger for at søge med det samme, han får brevet fra Udbetaling Danmark.

Da Mads og Sofie ved, at der kan gå 3 uger, før ansøgningen er behandlet, har de sparet lidt sammen. De vil gerne være sikre på, de kan betale de udgifter, der kommer den 1. i måneden, hvis nu barselsdagpengene for perioden først skulle blive udbetalt et par uger efter.

Mads nyder de 10 ugers forældreorlov. Da der er 2 uger tilbage, begynder Carl i vuggestue, og Mads står for indkøringen, inden han igen starter på arbejde, og en ny hverdag starter for Mads, Sofie og lille Carl.

En lille ændring

Da Carl er 7 måneder, vil Mads og Sofie alligevel gerne have et par ugers orlov sammen, inden Sofie igen starter på arbejde. Mads aftaler med sin arbejdsgiver, at han starter sin orlov to uger tidligere, end de først havde planlagt.

For at Mads også kan søge om barselsdagpenge til de sidste 10 ugers orlov, skal hans arbejdsgiver igen give Udbetaling Danmark besked om hans orlov. Det kan arbejdsgiveren først gøre den dag, han går på orlov, så Mads sørger for at søge med det samme, han får brevet fra Udbetaling Danmark.

Da Mads og Sofie ved, at der kan gå 3 uger, før ansøgningen er behandlet, har de sparet lidt sammen. De vil gerne være sikre på, de kan betale de udgifter, der kommer den 1. i måneden, hvis nu barselsdagpengene for perioden først skulle blive udbetalt et par uger efter.

Mads nyder de 10 ugers forældreorlov. Da der er 2 uger tilbage, begynder Carl i vuggestue, og Mads står for indkøringen, inden han igen starter på arbejde, og en ny hverdag starter for Mads, Sofie og lille Carl.

Vil du vide mere

Hvordan kommer jeg videre?

Du ved nok, at du har forskellige muligheder, når du skal planlægge din barselsorlov. Ord som 'forlænge' og 'udskyde' er måske blevet nævnt, men hvad betyder de, og hvad er reglerne egentlig for ferie og arbejde under orloven? Du kan finde svarene her:

Vil du vide mere om reglerne?

Hvis du vil vide mere om reglerne og mulighederne for din situation, kan du herunder finde links, som kan hjælpe dig videre, uanset om du er lønmodtager, ledig, selvstændig, studerende eller nyuddannet.

Billede til info om barselsorlov med barselsdagpenge for lønmodtagere

Lønmodtagere

Læs om dine muligheder som lønmodtager:

Billede til info om barselsorlov med barselsdagpenge for ledige

Ledige

Læs om dine muligheder som ledig:

Billede til info om barselsorlov med barselsdagpenge for selvstændige

Selvstændige

Læs om dine muligheder som selvstændig:

Billede til info om barselsorlov med barselsdagpenge for studerende og nyuddannede

Studerende & nyuddannede

Læs om dine muligheder som studerende og nyuddannet: