Sikker med det offentlige på nettet

Det offentlige passer på dine private oplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Alle er beskyttet af Persondataloven, som sætter rammerne for, hvordan offentlige myndigheder og private virksomheder m.v. registrerer og indsamler personoplysninger.

Din kommune skal fx opfylde persondatalovens krav, når du skal

  • søge om sygedagpenge
  • skrive dit barn op i dagsinstitution eller skole
  • sende skatteoplysninger via internettet osv.

Du er også beskyttet af persondataloven, hvis du indtaster oplysninger om dig selv i forbindelse med køb af en vare over internettet.

Din digitale postkasse på borger.dk er et godt eksempel på, hvordan du sikkert kan kommunikere digitalt med det offentlige. Ingen har adgang til din personlige postkasse ud over dig selv. Hvis det er hensigtsmæssigt for dig, kan du dog give andre, eksempelvis din ægtefælle, adgang til din postkasse.

De breve, du sender fra din digitale postkasse, og de breve, der bliver sendt til dig, er krypteret på deres vej gennem internettet. Det betyder, at det ikke er muligt for uvedkommende at læse din personlige post.

Langt de fleste offentlige løsninger bruger MitID.

MitID gør det muligt for dig som borger at identificere dig over for offentlige myndigheder digitalt. Dermed kan du håndtere mange ærinder hjemmefra via internettet i stedet for at gå i borgerservice for at ordne dem.

MitID-løsningen administreres af virksomheden Nets, og der er stillet en lang række krav til Nets om sikkerhed og drift af MitID for at forhindre eventuelle trusler og risici.

MitID er sikret efter alle kunstens regler og opbevares på specialdesignede computere, der er placeret to forskellige steder i landet. Sikkerheden i systemet bliver kontrolleret og opdateret døgnet rundt.

På grund af de høje krav til sikkerheden i MitID og kravene i persondataloven om opbevaring og håndtering af dine personlige data, er det altså ganske sikkert for dig som borger at bruge de offentlige digitale tjenester.