Digital post for forældre til 15-årige

Du kan som forælder til en 15-årig hjælpe med at komme i gang med Digital Post

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når dit barn fylder 15 år, sender det offentlige beskeder digitalt direkte til dit barns egen digitale postkasse – Digital Post. Den digitale postkasse bliver oprettet automatisk.

Du skal blot hjælpe dit barn med at få adgang til postkassen.

Du vil som forælder ikke længere modtage beskeder vedrørende dit barn.    

Hjælp din 15-årige med:

 • at bestille NemID første gang og efterfølgende få det aktiveret
 • at opgradere NemID, hvis din 15-årige allerede har et NemID til netbank
 • at logge på Digital Post første gang. Her kan I sammen udfylde kontaktoplysninger, så der kommer en sms, når der er nye beskeder i postkassen.

Det er vigtigt, at din 15-årige får adgang til Digital Post hurtigst muligt efter at være fyldt 15år. Ellers er der risiko for at misse vigtige beskeder fra det offentlige om fx biblioteksbøder, hospitalsindkaldelser, feriepenge, osv. Du vil som forælder ikke længere modtage disse beskeder.  

Din 15-årige kan finde hjælp til forløbet på borger.dk/15.

Du kan som forælder læse mere om, hvordan du kan hjælpe dit barn i Forældreguiden.  

Som udgangspunkt er det kun din 15-årige, der har adgang til sin egen Digital Post.

Vi anbefaler, at du taler med din 15-årige om, at du har to muligheder for at støtte op om, at han eller hun får læst sin digitale post.

Hvis din 15-årige ønsker det, kan du som forælder:

 1. få tildelt læseadgang
 2. få en påmindelse, når der er ny post til din 15-årige. 

Læseadgang til Digital Post

For at få påmindelser kan din 15-årige indtaste et mobilnummer og to e-mailadresser under sine profiloplysninger, når din 15-årige er logget ind i sin digitale postkasse.

Du kan som forælder ikke overtage ansvaret, men du kan hjælpe din 15-årige med at læse og forstå beskederne fra det offentlige.

Efter at være fyldt 15 år har man selv ansvaret for at læse beskeder fra det offentlige i sin postkasse (Digital Post).

Det er lovpligtigt.

Din 15-årige kan blive fritaget, hvis han eller hun ikke er i stand til at modtage posten fra det offentlige digitalt. 

Din 15-årige skal opfylde mindst et af kriterierne for fritagelse.

Kriterierne er, at din 15-årige:

 • ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i sit hjem eller opholdssted
 • har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer ham eller hende i at modtage post digitalt
 • er registreret som udrejst af Danmark
 • er blevet hjemløs
 • har sproglige vanskeligheder
 • har praktiske vanskeligheder ved at skaffe det nødvendige nøglekort (NemID).