Anmeld skade efter stormflodshændelse

Se om dine stormskader kan være omfattet af stormflodsordningen og anmeld evt. skaden. Stormflodsordningen dækker som udgangspunkt, hvis du har været ramt af en erklæret stormflod og det skadede er brandforsikret.

Kontakt

41 71 50 00

stormraadet@stormraadet.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby