Digital tinglysning

Her kan du eller din rådgiver tinglyse ejendomsret, kreditorrettigheder i form af pant og udlæg mv. og servitutrettigheder. Du kan også notere konkurs, dødsbobehandling ved bobestyrer og andre offentligretlige noteringer vedrørende ejendomsretten til fast ejendom.

Her kan du læse tinglysningsmeddelelser, som omfatter meddelelser fra Tingbogen, Personbogen, Andelsboligbogen og Bilbogen. En tinglysning er en offentlig registrering af ægtepagter og værgemål samt af rettighederne i fast ejendom, biler og lån.

Kontakt