Tillægsblanket til ansøgning om ægtefællesammenføring

Denne blanket skal vedlægges ansøgning om familiesammenføring af ægtefæller, samlevere og registrerede partnere.

Kontakt

35 36 66 00

Farimagsvej 51A
4700 Næstved