Arbejdsgivererklæring om arbejde med fordrevne fra Ukraine, når du får efterløn

Du udfylder erklæringen, når du i perioden fra den 1. april 2022 til og med den 31. december 2022 har eller har haft arbejde på en arbejdsplads, som varetager opgaver rettet mod personer, der er fordrevet fra Ukraine, og skal have udbetalt efterløn fra den 1. april 2022 eller senere.

Første gang du oplyser din a-kasse om arbejdet på dit ydelseskort, skal du medsende en erklæring fra din arbejdsgiver om, at arbejdspladsen varetager opgaver rettet mod personer, der er fordrevet fra Ukraine. 

Kontakt

Du skal kontakte din a-kasse, hvis du har spørgsmål om erklæringen.