Brevstemme i eget hjem til Europa-Parlamentet

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemme. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen.

Ansøgningen skal sendes til kommunen senest kl. 18 tirsdag den 14. maj 2019. Den enkelte kommune kan dog have fastsat en senere frist. Du kan få oplyst hos kommunen, om der er fastsat en senere frist.