Ansøg om nettoafregning for elproduktionsanlæg

Ansøg om afgørelse om nettoafregning for fx solcelleanlæg, husstandsvindmølle eller lignende ved Energistyrelsen. Både virksomheder og privatpersoner kan ansøge. Virksomheder skal søge gennem virk.dk.

Udfasning af PSO-tariffen

PSO er en tarif, som forbrugeren betaler via sin elregning. PSO står for Public Service Obligations – det vil sige offentlige serviceforpligtigelser.

I november 2016 blev der indgået en politisk aftale om gradvist at afskaffe PSO-tariffen frem imod 2022. PSO-tariffen vil således være fuldstændig afskaffet pr. 31. december 2021. Når PSO-tariffen er udfaset, betyder det, at det pr. 1. januar 2022 ikke længere er muligt at ansøge om og opnå tilsagn til timebaseret nettoafregning.

Efter 1. januar 2022 er det muligt at ansøge om afgørelse om timebaseret nettoafregning, hvis man allerede har modtaget et tilsagn, ligesom det fortsat er muligt at få øjebliksafregning (afregningsgruppe 3). Energistyrelsen skal derfor have modtaget ansøgning om tilsagn om timebaseret nettoafregning senest den 31. december 2021.

Sådan gør du

Hav følgende parat:

  • NemID/MitID
  • Evt. fuldmagt hvis en anden person eller virksomhed skal varetage ansøgningsprocessen
  • Hvis anlægget skal opsættes på udlejet ejendom, skal du oplyse CPR-nummer på lejer.

Ved ansøgning om afgørelse:

  • TilsagnID’et. Det står i tilsagnsbrevet
  • Anlæggets GSRN-nummer. Det kan du få oplyst hos din elleverandør
  • Nettilslutningsdato.

Afgørelse om nettoafregning

Du skal efter etablering søge om endelig afgørelse, hvis du har fået tilsagn til dit anlæg. Dette skal gøres når anlægget er oprettet hos netvirksomheden og nettilsluttet. Bemærk at anlægget ikke må tilsluttes, før netvirksomheden har anvist din elinstallatørs tilmelding.

Fra nettilslutningstidspunktet har du 30 dage til at søge om afgørelse jf. §9 stk. 2 nr. 4 i BEK 999 af 29. juni 2016 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1749 af 26. december 2017. Din elleverandør kan fortælle dig, hvornår det sker.

Kontakt

33 92 67 00

ens@ens.dk

Center for VE-administration