Ansøg om nettoafregning for elproduktionsanlæg

Ansøg om tilsagn eller afgørelse om nettoafregning for fx solcelleanlæg, husstandsvindmølle eller lignende ved Energistyrelsen. Både virksomheder og privatpersoner kan ansøge. Virksomheder skal søge gennem virk.dk.

Sådan gør du

Hav følgende parat:

  • NemID/MitID
  • Evt. fuldmagt hvis en anden person eller virksomhed skal varetage ansøgningsprocessen
  • Hvis anlægget skal opsættes på udlejet ejendom, skal du oplyse CPR-nummer på lejer.

Ved ansøgning om afgørelse:

  • TilsagnID’et. Det står i tilsagnsbrevet
  • Anlæggets GSRN-nummer. Det kan du få oplyst hos din elleverandør
  • Nettilslutningsdato.

Tilsagn til nettoafregning

Du søger om tilsagn om muligheden for nettoafregning ved Energistyrelsen. Du skal have et tilsagn om nettoafregning fra Energistyrelsen, inden du må påbegynde projektet med dit solcelleanlæg. Bemærk at anlægget ikke må tilsluttes, før netvirksomheden har anvist din elinstallatørs tilmelding. Du ansøger ved at indsende formularen. Energistyrelsen gør opmærksom på, at der kun gives et tilsagn pr. elproduktionsanlæg, og at det ikke kan opdeles i flere tilsagn.

Eksempel:100 kW solcelleanlæg ønskes tilsluttet til 4 forbrugsinstallationer. I så fald skal der indsendes 4 anmodninger om tilsagn om nettoafregning med de respektive effekter (eksempelvis 25 kW for hvert anlæg).

Afgørelse om nettoafregning

Du skal efter etableringen søge om endelig afgørelse. Dette skal gøres når anlægget er oprettet hos netvirksomheden og nettilsluttet. Fra nettilslutningstidspunktet har du 30 dage til at søge om afgørelse jf. §9 stk. 2 nr. 4 i BEK 999 af 29. juni 2016 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1749 af 26. december 2017. Din elleverandør kan fortælle dig, hvornår det sker.

Kontakt

33 92 67 00

ens@ens.dk

Center for VE-administration