Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet

Her kan du klage over administrative afgørelser inden for plan-, natur- og miljøområdet samt se og tilføje ny dokumentation til en eksisterende klage.

Sådan gør du

  • Du skal bruge dokumentet med den afgørelse, som du vil klage over.
  • Du skal bruge dit dankort eller andet betalingskort til at betale gebyret for at klage. Fra 1. februar 2017 er gebyret 900 kr., hvis du klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed eller organisation.
  • Du kan skrive din klage direkte i portalen.
  • Du kan også vælge at vedhæfte dokumenter, fx en begrundelse for din klage eller et billede.
  • Du får en kvittering, når du har godkendt din klage og betalt gebyr.
  • Du får konkret vejledning i portalen om, hvilke oplysninger du skal skrive.

Den 1. februar 2017 blev Natur- og Miljøklagenævnet nedlagt og erstattet af to nye klagenævn; et Planklagenævn og et Miljø- og Fødevareklagenævn. De to nævn sekretariatsbetjenes af Nævnenes Hus.

Kontakt