Ansøg om ferieydelse

Hvem har ret til ferieydelse?

Ferieydelse er for dig, der ikke kan få løn, feriegodtgørelse eller feriedagpenge under din ferie, og som har været på orlov.

Retten til ferieydelse omfatter først og fremmest dig, der er lønmodtager i et ansættelsesforhold, mens du holder orlov. Det gælder uanset, om du modtager barselsdagpenge under orloven eller ej.

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du have ret til feriedagpenge i stedet for ferieydelse. Du skal derfor kontakte din a-kasse for at høre mere om dine muligheder for feriedagpenge. 

Sådan gør du

Du skal finde dokumentation for din beskæftigelse frem, fx lønsedler. Hvis du har været i arbejdsturnus i perioden op til, du søger ferieydelse, skal du bruge en opgørelse over dine arbejdstimer.

  • Klik på 'Videre'
  • Udfyld ansøgningen, og vedhæft dokumentation.

Hvis du skal sende dokumentation, kan du kun vedhæfte 8 filer ad gangen.

Kontakt