AR 275 - Attest til a-kasse - Arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på tilbud

Attesten skal anvendes, når en patient (et medlem af en a-kasse) må afslå eller opsige et arbejde eller et aktiveringsforløb (også kaldet ”tilbud” i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) på grund af helbredsmæssige problemer eller risiko herfor, herunder problemer i forbindelse med graviditet.

Attesten skal således dokumentere over for patientens a-kasse, at der er eller var en gyldig grund til, at patienten afslog eller opsagde det pågældende arbejde eller ”tilbud” efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De helbredsmæssige problemer skal relatere sig til det pågældende arbejde eller det fysiske arbejdsmiljø.

Kontakt

72 21 74 00

star@star.dk

Vermundsgade 38
2100 København Ø