Ansøg om kontanthjælp

Bemærk, at du kun kan søge om kontanthjælp, hvis du har været i Jobcenteret og melde dig ledig.

Når du sender dit ansøgningsskema, er det vigtigt, at du også sender al dokumentation med, som du bliver bedt om.

Det fremgår til sidst, præcis hvilke typer af dokumentation, der skal medsendes. Det kan eksempelvis være: Indtægtsforhold, Formueforhold, Boligudgifter.

Sådan gør du

I menuen i løsningen kan du se, hvilke trin du skal igennem, og hvilke trin du har gennemført.

Da forløbet løbende tilpasser sig dine svar, vil menuen kunne ændre sig undervejs.

Kontakt