Klag til Det Psykiatriske Ankenævn

Her kan du klage over afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis afgørelsen omhandler tvangsbehandling, fysisk magtanvendelse, indgivelse af beroligende middel med magt, personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland.

Handler din klage også om sundhedsfaglig behandling, fx diagnose, manglende prøvesvar eller journalføring, kun du efter indsendelsen af din klage over afgørelsen fra det Psykiatriske Patientklagenævn udfylde klageskemaet ”Klag over sundhedsfaglig behandling”.

Handler din klage også brud på en patientrettighed fx frit sygehusvalg, afslag på aktindsigt eller befordringsgodtgørelse, kun du efter indsendelsen af din klage over afgørelsen fra det Psykiatriske Patientklagenævn udfylde klageskemaet ”Klag over brud på patientrettighed”.

Hvis du klager som patientrådgiver/bistandsværge for en patient eller som behandlende overlæge, kan du kun benytte denne selvbetjeningsløsning, hvis du har en medarbejdersignatur. Du skal i stedet sende din klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, som sørger for at videresende den til Det Psykiatriske Ankenævn.

Sådan gør du

Hav disse oplysninger klar:

  • Den afgørelse, du klager over.
  • Dato/periode, som din klage handler om.
  • Fuldmagt, hvis du klager på vegne af en anden person.
  • Udfyld alle obligatoriske felter (markeret med *).
  • Får du undervejs brug for at finde flere oplysninger til din klage, kan du gemme en kladde af klageskemaet. En kladde gemmes automatisk i 14 dage.
  • Se hele din klage igennem på opsummeringssiden inden indsendelse.
  • Print eller gem, inden du indsender, hvis du ønsker en kopi af din klage.
  • Klik på ”Indsend”.
  • Du får en kvittering tilsendt den mail, du oplyser.

Kontakt

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N