Ansøg om tilskud til merudgifter for børn og unge - Barnets lov § 86

Her kan du ansøge om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af Barnets lov § 86 og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.