Anmod om rejsning af faderskabs- eller medmoderskabssag (børnelovens § 6)

Her kan du anmode om rejsning af en fader- eller medmoderskabssag efter børnelovens § 6. Det er Familieretshuset, der behandler disse sager.

Information

På grund af systemopdatering er selvbetjeningsløsningen ikke tilgængelig fra fredag den 18. september kl. 15.30 til søndag den 20. september kl. 23.59

Sådan gør du

  • Du skal udfylde, underskrive og indsende oplysningerne digitalt.
  • Når du har udfyldt erklæringen, har du mulighed for at printe og gemme blanketten med dine oplysninger.
  • Du får en kvittering på mail, når du har indsendt blanketten.

Disse oplysninger og dokumenter skal du have klar, når du udfylder blanketten:

  • Navn og gerne cpr-nr. på moren og barnet.