DP 211 Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom

Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom efter sygedagpengelovens § 56.

Kontakt

87 92 22 00

kommune@samsoe.dk

87 92 11 28

Søtofte 10
8305 Samsø