Planklagenævnets afgørelsesportal

Planklagenævnets afgørelsesportal indeholder afgørelser vedrørende primært planloven fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn (fra 1/1-2011 til 1/2-2017) samt Planklagenævnets afgørelser fra 1. februar 2017.

Kontakt

72 40 56 00

plan@naevneneshus.dk

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg