Genoptagelse af tidligere ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation (ved lov)

Her kan du både ansøge om naturalisation og anmode om genoptagelses af en ansøgning om naturalisation.

Kontakt

70 80 24 50

uim@uim.dk

Slotsholmsgade 10
1216 København K