Ansøg om at råde over areal med vejbyggelinje

Hvis din ejendom ligger ud til en statsvej og du vil påbegynde byggeri, kan du sende en ansøgning om det, så du sikrer dig, at projektet ikke er i strid med gældende vejbyggelinjer langs statsvejen.

Kontakt

99 45 45 45 (Telefontid)

raadhus@99454545.dk

99 45 45 00

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
(Åbningstid)

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
(Åbningstid)