Opdater din udenlandske adresse i CPR (som udrejst fra Danmark)

Hvis du skifter adresse, mens du bor eller opholder dig i udlandet, kan du her give besked om din nye adresse. Du skal give besked om adresseændringen til den kommune, du flyttede fra, da du forlod Danmark.

Når du oplyser adressen, bliver den registreret i CPR (det danske folkeregister).

Du kan også få registreret en eventuel kontaktadresse i CPR.

Hvis du ikke har NemID, skal du skrive eller ringe til den kommune, du flyttede fra, da du udrejste fra Danmark.

Sådan gør du

  • Du skal bruge dit NemID
  • Opdater din adresse
  • Send oplysningerne