Ansøg om ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Her kan du ansøge kommunen om ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118.

Kontakt

47 97 40 00

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand