Ansøg om helbredstillæg til almindelig fodbehandling (Ikke lægehenvist)

Er du pensionist eller førtidspensionist, kan du her ansøge om udvidet helbredstillæg til betaling af egne udgifter til fodbehandling, som ikke er tilskudsberettiget efter sundhedsloven.

Udvidet helbredstillæg til vedvarende fodbehandling kan gives til folkepensionister og førtidspensionister, som ikke har en funktionsnedsættelse, men som alligevel har behov for fodbehandling. Det er kommunen der vurderer, om udgiften er nødvendig.

Helbredstillæg kan ikke udbetales til pensionister, der har en likvid formue, der overstiger en fastsat grænse. Du skal søge om tilskud, inden du bestiller fodbehandling.

Kontakt

99 74 12 22 (Telefontid)

post@rksk.dk

Rådhuset
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
(Åbningstid)

99 74 12 22 (Telefontid)

post@rksk.dk

Finderupsvej 9
6900 Skjern
(Åbningstid)