Ansøg om helbredstillæg til almindelig fodbehandling (Ikke lægehenvist)

Helbredstillæg er et særligt tilskud til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne fra før 2003 med begrænsede indtægter ved siden af pensionen og med begrænset likvid formue.

Ved likvid formue forstås indestående i pengeinstitut, værdipapirer, investeringsforeningsbeviser, andre værdipapirer også værdipapirer i udlandet, og kontante penge.

Kontakt

47 97 40 00

kommune@vallensbaek.dk

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand