Ansøg om tilbagerejsetilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet

Blanketten udfyldes af udlændinge, som har søgt om opholdstilladelse, og ønsker at rejse tilbage til hjemlandet, mens ansøgningen er under behandling i Udlændingestyrelsen.

Kontakt

35 36 66 00

Ryesgade 53
2100 København Ø