Ansøg om helbredstillæg (anvendes af pårørende eller nærtstående)

Her kan du som pårørende eller nærtstående ansøge om helbredstillæg. Helbredstillæg er et særligt tilskud til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne fra før 2003 med begrænsede indtægter ved siden af pensionen og med begrænset formue.

Når du er færdig med ansøgningen, har du mulighed for at fortsætte direkte til at oplyse om formueforhold. Ansøgningen vil ikke kunne behandles uden disse oplysninger.

Information

I perioden mellem den 12. februar og starten af marts 2020 udskifter Udbetaling Danmark IT-systemet, der udbetaler folke- og førtidspension. Du vil derfor ikke kunne benytte selvbetjeningsløsningen på helbredstillæg og udvidet helbredstillæg i den periode. Udskiftningen af IT-systemet vil ikke påvirke din månedlige pensionsudbetaling.