Registrering af medmoderskab

Her kan I registrere medmoderskab for jeres barn, hvis barnet er dødfødt eller død kort efter fødslen.

Information

På grund af systemopdatering er selvbetjeningsløsningen ikke tilgængelig fra fredag den 18. september kl. 15.30 til søndag den 20. september kl. 23.59

Sådan gør du

  • Du skal udfylde, underskrive og indsende anmodningen digitalt.
  • Du skal bruge den anden forælders CPR-nummer og e-mail-adresse, så blanketten kan sendes videre til digital underskrift hos hende. Det kræver, at den anden forælder har NemID.
  • Når du har udfyldt erklæringen, har du mulighed for at printe og gemme blanketten med dine oplysninger.
  • Du får en kvittering på mail, når du har indsendt erklæringen.

Disse oplysninger og dokumenter skal du have klar, når du udfylder blanketten:

  • CPR-nr. og e-mailadresse på den anden forælder.
  • Enten "Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens §§ 27 og 27 b)" eller "Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens § 27 a, stk. 1 og 2)". Disse blanketter finder du her på www.borger.dk eller på www.familieretshuset.dk.
  • Hvis en af jer - eller I begge - er født før 1960 eller i udlandet: fødsels- og dåbsattest(er), fødsels- og navneattest(er) eller lignende dokumentation.
  • Hvis morens civilstand er ændret af en udenlandsk myndighed: attest eller lignende dokumentation.