Fjern person fra min adresse

Du kan give Folkeregistret besked om, at der er en eller flere borgere, der ikke længere bor på din adresse.

Det kan tage op til 4 uger før borgeren er fjernet fra adressen. Folkeregistret har 2 ugers sagsbehandlingstid, og derefter har borgeren 2 ugers svarfrist på partshøringen, hvorefter Folkeregistret træffer afgørelse om adresseændringen.

Du får ikke yderligere information om sagen, men du har altid muligheden for at kontakte Borgerservice efter de 4 uger og få information om, hvem der er registreret på din adresse.