Begravelse eller bisættelse

Der er mange forhold at tage stilling til, når man mister ens nærmeste. Der opstår både praktiske og økonomiske spørgsmål - i en periode, der er præget af sorg. Her kan du få svar på de typiske spørgsmål.

Begravelse eller bisættelse

Som pårørende skal du tage stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes (kremeres). Der skal udfyldes en anmodning om begravelse eller ligbrænding.

Hvis du ønsker, at en bedemand skal sende anmodningen for dig, skal du udfylde og udlevere en fuldmagt til bedemanden.  

Du kan også selv vælge at udfylde anmodningen med NemID.

Læs eventuelt mere om begravelse og bisættelse, inden du tager stilling:

En læge skal udfylde en dødsattest. Sker dødsfaldet i hjemmet, skal du som pårørende først kontakte afdødes læge eller lægevagten. Lægen konstaterer, at personen er død og udfylder en dødsattest.

Dør personen på hospitalet, udfylder en hospitalslæge dødsattesten.

Du kan vælge selv at stå for det praktiske, eller du kan aftale med en bedemand, at I deles om opgaverne.

Du har ikke pligt til at bruge en bedemand, men vælger du at gøre det, kan du frit vælge, hvem du ønsker at bruge.

Spørg altid om prisen på de forskellige ydelser, før du indgår en aftale med bedemanden.

Læs mere om de praktiske ting:

Begravelseshjælp er et beløb, der udbetales som tilskud til begravelsen eller bisættelsen.

Om du har ret til begravelseshjælp, afhænger bl.a. af den afdødes alder og formue.

Kontakt kirkekontoret i det sogn, afdøde boede, hvis du ønsker flere oplysninger eller har spørgsmål.

Find kontaktoplysningerne til kirkekontoret på Sogneportalen:

Få overblik over økonomien

Få overblik over økonomien

Når du har mistet et nært familiemedlem, vil der ofte være en række økonomiske spørgsmål at tage stilling til.

Her kan du få et hurtigt overblik over, hvad du skal være opmærksom på, og hvad du skal gøre.

Dødsbo - hvad gør jeg?

Som arving skal du tage stilling til, hvad der skal ske med afdødes penge, ejendele og eventuelle gæld - dvs. dødsboet. Du kan som pårørende få vejledning hos skifteretten om behandling af dødsbo. Er du boets kontaktperson, hører du automatisk fra skifteretten via Digital Post.

Spærrede konti

Når dødsanmeldelsen er registreret i folkeregisteret, bliver afdødes bankkonti normalt spærret. Også fælles bankkonti spærres, og som ægtefælle kan du først hæve penge, efter boet er behandlet i skifteretten. Det er en god ide at henvende dig til banken.

NemKonto

Vær opmærksom på ikke at lukke afdødes NemKonto. Kommunen og Skattestyrelsen har brug for at sætte penge ind på afdødes NemKonto, når boet er gjort op. Afdødes Nemkonto bliver automatisk lukket 3 år efter dødsfaldet.

Forsikringer ved død

Arbejdsmarkeds- og individuelle pensioner kan indeholde forsikringer, du som pårørende kan få udbetalt. Det afhænger af, hvilken type pension og forsikring afdøde havde. Det er derfor en god idé at kontakte pensions- eller forsikringsselskabet. Tjek også eventuelle pensionsordninger som Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og tjenestemandspension.

Engangsbeløb fra ATP til ægtefælle eller samlever 

ATP Livslang Pension indeholder en udbetaling til efterladte ægtefæller og samlevere, som de fleste får udbetalt. Engangsbeløbets størrelse afhænger af den afdødes alder, og hvornår og hvor meget der er indbetalt til ATP.

Se, om du har ret til engangsbeløbet fra ATP

Er du ægtefælle eller registreret samlever til afdøde? På Min Side kan du se, om du allerede har fået udbetalt pengene, og hvor meget det drejer sig om.

Selvangivelse

Er dødsfaldet sket tidligt på året, er afdødes årsopgørelse (skatteberegning) for året før dødsåret måske ikke lavet endnu. Det kan fx skyldes, at afdøde ikke har nået at få indgivet eventuelle rettelser til årsopgørelsen. Du skal som arving eller ægtefælle i så fald sørge for at indgive rettelserne til afdødes årsopgørelse. Læs om afdødes skat for året før dødsåret her:

Boafgift / arveafgift

Boet skal betale en afgift til staten af arven. Denne afgift hedder boafgift (arveafgift). Afgiften afhænger af, hvor meget afdøde har efterladt sig og til hvem. Det er skifteretten, der beregner og opkræver boafgiften. Læs mere om reglerne:

Afdødes skattemappe på skat.dk

Som boets kontaktperson kan du få adgang til afdødes skatteoplysninger. Som ægtefælle i et uskiftet bo får du automatisk adgang til afdødes skatteoplysninger. Her kan du se og rette afdødes årsopgørelser. Du kan også se afdødes skatteoplysninger.

Få adgang til afdødes digitale post

Var afdøde pensionist?

Hvis afdøde var pensionist

Hvis du har mistet din ægtefælle eller samlever, skal du ikke selv gøre noget i forhold til folkepensionen. Folkepensionen bliver stoppet dagen efter dødsfaldet, når Udbetaling Danmark og kommunen har fået besked fra Folkeregistret.

Hvis din afdøde ægtefælle eller samlever boede i udlandet, skal du dog selv tage kontakt til Udbetaling Danmark.

Som pårørende får du ikke del i folkepensionen. Heller ikke, hvis din afdøde mand eller kone havde udskudt sin folkepension.

I visse situationer er det muligt at få efterlevelseshjælp. Læs om, hvilke regler der gælder, og hvordan du kan søge:

Hvis du selv er folkepensionist, kan din afdøde ægtefælle eller samlevers folkepension blive udbetalt i op til tre måneder efter dødsfaldet. Det kaldes efterlevelsespension.

Du vil få et brev om efterlevelsespension fra Udbetaling Danmark, en uge efter at dødsfaldet er registreret i Folkeregistret.

Når de tre måneder er gået, vil din egen pension være tilpasset de satser og regler, der gælder for enlige. Det kan betyde, at beløbene ændrer sig de første måneder efter dødsfaldet. Afhængigt af, om pensionen var betalt bagud eller forud, kan der være blevet udbetalt for lidt eller for meget i pension. Er der udbetalt for meget, skal boet betale en del af pensionen tilbage.

Hvis du er søn eller datter til afdøde, kan det være en fordel at få en digital fuldmagt til Digital Post.

Vær opmærksom på, at nogle pensionsordninger indeholder udbetalinger ved død til børn af afdøde:

Boligstøtte

Hvis I har boet sammen og har fået boligstøtte, er det en god ide at undersøge, om du nu har ret til et andet beløb.

Ældrecheck -  den supplerende pensionsydelse

Hvis den afdøde har fået ældrecheck, får boet automatisk pengene udbetalt af Udbetaling Danmark. Det betyder, at eventuelle arvinger vil få del i ældrechecken, hvis der er penge tilovers, når boet er gjort op. Måske har du selv ret til ældrecheck - læs mere:

Tillæg for pensionister

Er du selv pensionist og nu blevet enlig, kan du have ret til forskellige tillæg. Det kan fx være varmetillæg, helbredstillæg eller personligt tillæg. Der er forskellige regler for, hvornår man kan have ret til dem - læs mere om tillæg til pensionister:

Hvis der er børn under 21 år

Hvis der er børn under 21 år

Engangsbeløb til børn under 21

Du kan have ret til et engangsbeløb, hvis du har mistet en af dine forældre og er under 21 år. Det afhænger bl.a. af. hvor meget, der er indbetalt til ATP Livslang Pension siden 2002.

Børn og sorg

Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis hjælp til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Har du brug for at tale med en psykolog om muligheden for professionel hjælp?

Sådan kan I få hjælp

Kommunen og private organisationer kan hjælpe dig og din familie med problemer.

Brug for anden hjælp?

Har du brug for anden hjælp

Hvis afdøde havde hjælpemidler, skal nogle af dem afleveres. Det kan fx være kørestol, rollator, krykker, bækken.

Kontakt afdødes kommune, og hør nærmere.

Hvis du er blevet alene og ikke kan klare dig i eget hjem, kan du kontakte din kommune. Kommunen kan hjælpe dig med at finde en passende bolig til ældre.

Du kan få en digital fuldmagt, så du kan læse afdødes digitale post.

NemID bliver spærret ved dødsfald lige så snart, at CPR-registret har modtaget besked om dødsfald. Og husk, at du må ikke bruge afdødes NemID.

Som pårørende kan det være vanskeligt at vide, hvad du kan gøre, hvis dødsfaldet er sket i udlandet.

Her kan du få svar på de vigtigste spørgsmål og læse mere om, hvad du rent praktisk kan gøre.

Findes der ingen pårørende eller andre nærtstående personer til afdøde, er det afdødes bopælskommune, der skal anmelde dødsfaldet, ligesom det også er kommunen, der dækker udgiften til begravelsen.

I en sådan situation vil det også være kommunen, der bestemmer, hvordan begravelsen skal foregå, og kommunen overtager boet.

Vær opmærksom på abonnementer og aftaler, for nogle skal opsiges, mens det sker automatisk med andre. Det er derfor en god ide at tjekke om afdøde fx var tilmeldt en madordning, havde et avisabonnement eller tv-pakke.

Kig evt. på afdødes betalingsoversigter fra banken for at få et overblik.