Guide: Søg folkepension

Vælg din situation:

Vælg den situation, der passer bedst på dig. Du kan vælge, at du læser guiden på vegne af anden, hvis du skal hjælpe en anden med pensionen og have et overblik over, hvilke fuldmagter I skal bruge.
""

Modtager den du hjælper tidlig pension, seniorpension eller førtidspension?

""

Modtager du tidlig pension, seniorpension eller førtidspension?

""

Ønsker du at læse om mulighederne for tilskud og ydelser for folkepensionister?

""
Information
Vær opmærksom på, at vi ikke gemmer eller sender dine svar videre.
Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med ATP/Udbetaling Danmark, Skattestyrelsen, STAR og KL.