Midlertidigt børnetilskud

Du får automatisk udbetalt midlertidigt børnetilskud, hvis du kan få det

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Midlertidigt børnetilskud stoppede den 31. december 2022, fordi loven ikke er blevet forlænget. Tilskuddet bliver udbetalt for sidste gang i februar 2023. Du vil få et brev, hvis du har ret til at få pengene.

Har du ret til tilskud for november 2022, får du udbetalt pengene i januar 2023.
Har du ret til tilskud for december 2022, får du udbetalt pengene i februar 2023.

Herefter bliver midlertidigt børnetilskud ikke udbetalt længere.

Midlertidigt børnetilskud bliver udbetalt for én måned ad gangen og to måneder forskudt. Det betyder, at du får udbetalt tilskud for en måned, der ligger to måneder tilbage. Fx bliver tilskud for maj udbetalt i juli.

Tilskuddet bliver udbetalt for sidste gang i februar 2023. Du vil få et brev, hvis du har ret til at få pengene.

Du vil automatisk få udbetalt midlertidigt børnetilskud i de måneder, hvor du kan få tilskuddet. Tilskuddet bliver udbetalt for sidste gang i februar 2023. Du vil få et brev, hvis du har ret til at få pengene.

Du kan få midlertidigt børnetilskud, hvis du enten modtager:

 • Kontanthjælp og er nedsat i din boligstøtte og/eller særlige støtte pga. kontanthjælpsloftet
 • Uddannelseshjælp og er nedsat i din boligstøtte og/eller særlige støtte pga. kontanthjælpsloftet
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) eller
 • Nedsat kontanthjælp eller uddannelseshjælp, fordi du er gift/samlevende med en, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse).

Derudover skal du have barn/børn under 15 år, som du bor sammen med og er registreret på din adresse.

Betingelserne skal være opfyldt på den første dag i den måned, du kan få tilskud for. Hvis det fx er tilskud for januar, skal du opfylde betingelserne den 1. januar.

Du kan ikke få midlertidigt børnetilskud, hvis du er på ressourceforløb, førtidspension eller SU.

Midlertidigt børnetilskud påvirker ikke andre ydelser eller tilskud, som du får af det offentlige.

Hvis du har en ægtefælle, der arbejder

Får du kontanthjælp eller uddannelseshjælp og har en ægtefælle, der arbejder, kan du godt have ret til midlertidigt børnetilskud. Det har du, hvis du har været nedsat i din boligstøtte og/eller særlige støtte pga. kontanthjælpsloftet og har et eller flere børn under 15 år, der bor på din adresse. 

Får du selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) og har en ægtefælle eller samlever, der arbejder, kan du godt have ret til midlertidigt børnetilskud. Det har du, hvis du har et eller flere børn under 15 år, der bor på din adresse. Betingelserne skal være opfyldt på den 1. i den måned, som tilskuddet omfatter.

Det er ikke sikkert, at du kan få tilskud hver måned

Udbetaling Danmark beregner hver måned, hvem der har ret til midlertidigt børnetilskud, og derfor bliver tilskuddet udbetalt for én måned ad gangen.

Du kan ikke være sikker på at få tilskud hver måned, fordi din situation kan ændre sig. Hvis din situation ændrer sig, er det ikke sikkert, at du kan få tilskud igen, eller at du kan få det samme beløb.

For at få midlertidigt børnetilskud skal du opfylde betingelserne på den første dag i måneden. Hvis du kan få tilskud, får du automatisk et brev om det. Hvis du ikke kan få tilskud, får du ikke et brev.

Ved ændringer for måneder tilbage i tid

Du kan ikke få midlertidigt børnetilskud for måneder tilbage i tid. Sker der ændringer i din situation, som gør, at du havde ret til tilskud eller mere i tilskud, kan du ikke få det udbetalt. Det kan fx være en registrering i folkeregisteret tilbage i tid eller en ny beregning af nedsat boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet.

Du kan kun få ændret midlertidigt børnetilskud for måneder tilbage i tid, hvis der er sket en fejl hos myndighederne fx din kommune eller Udbetaling Danmark, som påvirker dit tilskud.

Midlertidigt børnetilskud udbetales for én måned ad gangen og to måneder forskudt, dvs. at du får udbetalt tilskud for en måned, der ligger to måneder tilbage. 

Tilskuddet bliver automatisk udbetalt den 4. bankdag i hver måned.

Datoer for udbetaling

Tilskud for

Bliver udbetalt den

Januar 2022 4. marts 2022
Februar 2022 8. april 2022
Marts 2022 4. maj 2022
April 2022 7. juni 2022
Maj 2022 6. juli 2022
Juni 2022 3. august 2022
Juli 2022 6. september 2022
August 2022 5. oktober 2022
September 2022 4. november 2022
Oktober 2022  6. december 2022
November 2022 5. januar 2023
December 2022 6. februar 2023

Tilskuddet bliver udbetalt for sidste gang i februar 2023. Du vil få et brev, hvis du har ret til at få pengene.

Det er ikke sikkert, at du kan få tilskud hver måned

Udbetaling Danmark beregner hver måned, hvem der har ret til midlertidigt børnetilskud, og derfor får du kun udbetalt tilskud for én måned ad gangen. På den måde får du det beløb, du har ret til og undgår at skulle betale pengene tilbage.

Du kan derfor ikke være sikker på at få tilskud eller få det samme beløb hver måned, fordi din situation kan ændre sig.

Hvis du kan få tilskud, får du automatisk et brev om det. Du vil derfor få et brev i hver af de måneder, du får tilskud. Hvis du ikke kan få tilskud, får du ikke et brev.

Der er ikke et fast beløb for, hvad du kan få i midlertidigt børnetilskud, da beløbet afhænger af din situation måned for måned.

Dit midlertidige børnetilskud bliver beregnet ud fra:

 • Satsen, du har ret til pr. barn ud fra din situation
 • Antallet af børn, du har under 15 år
 • Grænsen for dit midlertidige børnetilskud, som er det beløb, du højst kan få.

Satserne for midlertidigt børnetilskud

Hvis du er enlig og modtager


 
Bliver dit tilskud beregnet ud fra (2022) 
Kontanthjælp
 

616 kr. pr. barn

666 kr. i enligtillæg uanset antal børn

Uddannelseshjælp med aktivitetstillæg, barselstillæg, gravid efter 12. uge eller med den høje sats
 

616 kr. pr. barn

666 kr. i enligtillæg uanset antal børn

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse)

718 kr. pr. barn

666 kr. i enligtillæg uanset antal børn

Uddannelseshjælp som uddannelsesparat

718 kr. pr. barn

666 kr. i enligtillæg uanset antal børn

Hvis du er gift/samlevende og modtager Bliver dit tilskud beregnet ud fra (2022) 
Kontanthjælp 564 kr. pr. barn
Uddannelseshjælp med aktivitetstillæg, barselstillæg, gravid efter 12. uge eller med den høje sats 564 kr. pr. barn
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) 718 kr. pr. barn 
Nedsat kontanthjælp eller uddannelseshjælp, fordi du er gift/samlevende med en, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) 718 kr. pr. barn 
Uddannelseshjælp som uddannelsesparat 718 kr. pr. barn 

Grænsen for, hvad du kan få i midlertidigt børnetilskud

Det er ikke sikkert, at du kan få udbetalt hele den sats, du har ret til pr. barn, da der er en grænse for, hvor meget du højst kan få i tilskud. Grænsen afhænger af, om du modtager:

 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) eller
 • Nedsat kontanthjælp eller uddannelseshjælp, fordi du er gift/samlevende med en modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse).

Hvis du modtager

Grænsen for midlertidigt børnetilskud

Kontanthjælp eller uddannelseshjælp Du kan højst få det beløb, du har været nedsat med i din boligstøtte og/eller særlige støtte pga. kontanthjælpsloftet.
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) og er enlig Du kan højst få 1.940 kr. (2022) + det beløb, du evt. har været nedsat med i din boligstøtte og/eller særlige støtte pga. kontanthjælpsloftet
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) og er gift/samlevende Du kan højst få 4.267 kr. (2022) + det beløb, du evt. har været nedsat med i din boligstøtte og/eller særlige støtte pga. kontanthjælpsloftet.
Nedsat kontanthjælp eller uddannelseshjælp, fordi du er gift/samlevende med en, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) Du kan højst få 4.267 kr. (2022) + det beløb, du evt. har været nedsat med i din boligstøtte og/eller særlige støtte pga. kontanthjælpsloftet.

For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse), nedsat kontanthjælp eller nedsat uddannelseshjælp er grænsen sat som et fast beløb på 1.940 kr. (2022) for enlige og 4.267 kr. (2022) for gifte/samlevende. Det faste beløb er beregnet ud fra forskellen mellem kontanthjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse), da kontanthjælp er højere.

Eksempler på beregning af midlertidigt børnetilskud

Du kan se nogle eksempler på, hvordan midlertidigt børnetilskud bliver beregnet ud fra forskellige situationer:

Tilskuddet er skattefrit og bliver ikke påvirket af optjeningsprincippet.

Når dit midlertidige børnetilskud bliver beregnet, kan du enten få udbetalt:

 • Dit beregnede midlertidige børnetilskud (sats * børn + evt. enligtillæg) eller
 • Grænsen for dit midlertidige børnetilskud (det beløb, du højst kan få i tilskud).

Dit beregnede midlertidige børnetilskud

Dit beregnede midlertidige børnetilskud er den sats, du har ret til * antallet af dine børn under 15 år + evt. enligtillæg, hvis du er enlig.

Hvis dit beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for dit midlertidige børnetilskud, får du udbetalt hele dit beregnede midlertidige børnetilskud:

Beregnet midlertidigt børnetilskud

Grænsen for dit midlertidige børnetilskud

Grænsen for dit midlertidige børnetilskud er det beløb, du højst kan få i tilskud ud fra din situation. Får du fx kontanthjælp og er nedsat i din boligstøtte og/eller særlige støtte pga. kontanthjælpsloftet, kan du højst få det samme i tilskud, som du har været nedsat.

Hvis dit beregnede midlertidige børnetilskud er større end grænsen for dit midlertidige børnetilskud, får du udbetalt et beløb svarende til grænsen for dit midlertidige børnetilskud:

Grænsen for dit midlertidige børnetilskud

Se hvilken sats du har ret til, og hvad grænsen er for dit midlertidige børnetilskud under 'Hvor meget får jeg i midlertidigt børnetilskud?'.

Eksempler på beregning af midlertidigt børnetilskud

Du kan se nogle eksempler på, hvordan midlertidigt børnetilskud bliver beregnet ud fra forskellige situationer:

Når begge forældre har ret til midlertidigt børnetilskud for deres fælles barn/børn, bliver tilskuddet udbetalt samlet til moren. Det betyder, at faren ikke vil få udbetalt midlertidigt børnetilskud, hvis han bor sammen med moren til barnet/børnene.

For forældre af samme køn bliver tilskuddet udbetalt til den, der er registreret som mor. Det vil typisk være den, der også får udbetalt børne- og ungeydelsen.

Hvis den ene forælder har ret til en højere sats end den anden, bliver beløbet beregnet ud fra den højeste sats. På den måde får I mest muligt udbetalt. Fx hvis faren har ret til en højere sats, bliver beløbet til det fælles barn/børn beregnet ud fra farens sats, men det samlede beløb bliver stadig udbetalt til moren.

Tilskuddet bliver fordelt, hvis du har flere børn

Hvis du både har børn, hvor du bor sammen med den anden forælder og børn, hvor du ikke bor sammen med den anden forælder, bliver dit tilskud fordelt mellem dine børn.

Dit midlertidige børnetilskud bliver først fordelt på det barn/de børn, hvor du ikke bor sammen med den anden forælder. Derefter bliver det beløb, der er tilbage, fordelt på det barn/de børn, hvor du bor sammen med den anden forælder.

Det kan derfor betyde, at du ikke får det samme beløb til alle dine børn, fordi der er en grænse for, hvor meget du højst kan få i tilskud. Du får udbetalt beløbene for dine børn som én samlet udbetaling.

Eksempler på beregning af midlertidigt børnetilskud

Du kan se nogle eksempler på, hvordan midlertidigt børnetilskud bliver beregnet ud fra forskellige situationer:

Hvis du kan få tilskud, får du automatisk et brev om det kort tid inden udbetaling. Tilskuddet bliver udbetalt for sidste gang i februar 2023. Du vil få et brev, hvis du har ret til at få pengene.

Er du i tvivl om, hvorfor du ikke har fået midlertidigt børnetilskud, er det højst sandsynligt fordi, der er en eller flere betingelser, du ikke opfylder.

Du kan få midlertidigt børnetilskud, hvis du enten modtager:

 • Kontanthjælp og er nedsat i din boligstøtte og/eller særlige støtte pga. kontanthjælpsloftet
 • Uddannelseshjælp og er nedsat i din boligstøtte og/eller særlige støtte pga. kontanthjælpsloftet
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) eller
 • Nedsat kontanthjælp eller uddannelseshjælp, fordi du er gift/samlevende med en, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse).

Derudover skal du have barn/børn under 15 år, som du bor sammen med, dvs. de er registreret på din adresse.

Betingelserne skal være opfyldt på den første dag i den måned, du kan få tilskud for. Hvis det fx er tilskud for januar, skal du opfylde betingelserne den 1. januar.

Du kan ikke få midlertidigt børnetilskud, hvis du fx er på ressourceforløb, førtidspension eller SU.

Hvis begge forældre har ret til tilskud

Når begge forældre har ret til tilskud for deres fælles barn/børn, bliver tilskuddet udbetalt samlet til moren. Det betyder, at faren ikke vil få udbetalt tilskud, hvis han bor med moren til barnet/børnene.

For forældre af samme køn bliver tilskuddet udbetalt til den, der er registreret som mor. Det vil typisk være den, der også får udbetalt børne- og ungeydelsen.

Det samlede midlertidige børnetilskud beregnes ud fra begge forældre og det beløb, de samlet har ret til.

Få et overblik over dine familieydelser

Når du er logget på, kan du få et overblik over, hvilke ydelser du får og dine kommende udbetalinger. Du kan også læse dine beskeder til og fra Udbetaling Danmark, Familieydelser.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om børne- og ungeydelse, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen om midlertidigt børnetilskud:

Kontakt Udbetaling Danmark, Familieydelser