Eksempler på beregning af midlertidigt børnetilskud

Som enlig

Eksempel for august:

Mor kan få midlertidigt børnetilskud for august, fordi hun får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) og bor sammen med sine tre børn, der er under 15 år.

Mors situation den 1. august

 • Mor får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) på 12.143 kr.
 • Hun bor sammen med sine tre børn på 2 år, 7 år og 10 år.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for august

Hun kan højst få 1.891 kr. (2019) i tilskud, fordi det er grænsen for midlertidigt børnetilskud som modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) og enlig. Havde hun samtidig være nedsat i sin boligstøtte og/eller særlige støtte pga. kontanthjælpsloftet, ville det nedsatte beløb blive lagt oveni grænsen for midlertidigt børnetilskud.

Tilskuddet for august bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 700 kr. pr. barn, fordi hun får integrationsydelse.
 • Et enligtillæg på 650 kr. uanset antal børn, fordi hun er enlig.
 • Grænsen for midlertidigt børnetilskud på 1.891 kr.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for august

Til barn/børn: Barn 1, Barn 2 og Barn 3
Satsen for midlertidigt børnetilskud: 700 kr. pr. barn
Enligtillæg: 650 kr. uanset antal børn
Beregnet midlertidigt børnetilskud: 700 kr. * 3 + 650 kr. = 2.750 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 1.891 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er større end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får mor udbetalt et beløb svarende til grænsen for midlertidigt børnetilskud på 1.891 kr.
For Barn 1, Barn 2 og Barn 3 får mor udbetalt: 1.891 kr. 

Eksempel for august:

Far kan få midlertidigt børnetilskud for august, fordi han får kontanthjælp og er nedsat i boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet. Derudover bor han sammen med sine to børn, der er under 15 år.

Fars situation den 1. august

 • Far får kontanthjælp på 15.180 kr.
 • Han har et kontanthjælpsloft på 15.180 kr.
 • Han bor sammen med sine to børn på 3 år og 5 år.
 • Han har ret til 1.100 kr. i boligstøtte for august. Da han ikke kan få udbetalt mere end kontanthjælpsloftet (15.180 kr.), er hele hans boligstøtte på 1.100 kr. nedsat. Han får derfor ikke udbetalt noget i boligstøtte.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for august

Som modtager af kontanthjælp, kan han højst få det samme beløb i midlertidigt børnetilskud, som han var nedsat i boligstøtte.

Tilskuddet for august bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 600 kr. pr. barn, fordi han får kontanthjælp og er enlig.
 • Et enligtillæg på 650 kr. uanset antal børn, fordi han er enlig.
 • Nedsættelsen i boligstøtte på 1.100 kr., da det er grænsen for, hvad han højst kan få i midlertidigt børnetilskud.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for august

Til barn/børn: Barn 1 og Barn 2
Satsen for midlertidigt børnetilskud: 600 kr. pr. barn
Enligtillæg: 650 kr. uanset antal børn
Beregnet midlertidigt børnetilskud: 600 kr. * 2 + 650 kr. = 1.850 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 1.100 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er større end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får far udbetalt et beløb svarende til grænsen for midlertidigt børnetilskud på 1.100 kr.
For Barn 1 og Barn 2 får far udbetalt: 1.100 kr.

Eksempel for august:

Mor kan få midlertidigt børnetilskud for august, fordi hun får kontanthjælp og er nedsat i boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet. Derudover bor hun sammen med sit barn, der er under 15 år.

Mors situation den 1. august

 • Mor får kontanthjælp på 15.180 kr.
 • Hun har et kontanthjælpsloft på 15.180 kr.
 • Hun bor sammen med sit barn på 4 år.
 • Hun har ret til 1.300 kr. i boligstøtte for august. Da hun ikke kan få udbetalt mere end kontanthjælpsloftet (15.180 kr.), er hele hendes boligstøtte på 1.300 kr. nedsat. Hun får derfor ikke udbetalt noget i boligstøtte.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for august

Som modtager af kontanthjælp, kan hun højst få det samme beløb i midlertidigt børnetilskud, som hun var nedsat i boligstøtte.

Tilskuddet for august bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 600 kr. pr. barn, fordi hun får kontanthjælp og er enlig.
 • Et enligtillæg på 650 kr. uanset antal børn, fordi hun er enlig.
 • Nedsættelsen i boligstøtte på 1.300 kr., da det er grænsen for, hvad hun højst kan få i midlertidigt børnetilskud.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for august

Til barn/børn: Barn 1
Satsen for midlertidigt børnetilskud: 600 kr. pr. barn
Enligtillæg: 650 kr. uanset antal børn
Beregnet midlertidigt børnetilskud: 600 kr. * 1 + 650 kr. = 1.250 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 1.300 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får mor udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 1.250 kr.
For Barn 1 får mor udbetalt: 1.250 kr.

Som gift eller samlevende

Eksempel for august:

Mor og far kan begge få midlertidigt børnetilskud for august, fordi de begge får kontanthjælp og er nedsat i deres boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet. Derudover bor de sammen med deres barn, der er under 15 år.

Familiens situation den 1. august

 • Mor og far får begge kontanthjælp på 15.180 kr. pr. person.
 • De har begge et kontanthjælpsloft på 15.180 kr. pr. person.
 • De bor sammen med deres fælles barn på 4 år.
 • De har ret til 1.850 kr. i boligstøtte for august med en del hver på 925 kr. Da de ikke kan få udbetalt mere end kontanthjælpsloftet (15.180 kr. pr. person), er hele deres boligstøtte på 925 kr. pr. person nedsat. De får derfor ikke udbetalt noget i boligstøtte.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for august

Som modtagere af kontanthjælp, kan de højst få det samme beløb i midlertidigt børnetilskud, som de var nedsat i boligstøtte.

Tilskuddet for august bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 550 kr. pr. barn, fordi de får kontanthjælp og er samlevende.
 • Nedsættelsen i boligstøtte på 1.850 kr. (925 kr. pr. person), da det er grænsen for, hvad de højst kan få i midlertidigt børnetilskud.

Tilskuddet bliver udbetalt samlet til mor, men bliver beregnet for begge forældre ud fra en samlet grænse for midlertidigt børnetilskud på 1.850 kr.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for januar

Til barn/børn: Barn 1
Satsen pr. barn:  550 kr. pr. barn
Beregnet midlertidigt børnetilskud: 550 * 1 = 550 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 1.850 kr. 
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får mor udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 550 kr.
For Barn 1 får mor udbetalt: 550 kr.

Eksempel for august:

Far og mor kan begge få midlertidigt børnetilskud for august, fordi de får kontanthjælp og er nedsat i deres boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet. Derudover bor de sammen med deres børn, der er under 15 år.

Familiens situation den 1. august

 • Far og mor får begge kontanthjælp på 15.180 kr. pr. person.
 • De har begge et kontanthjælpsloft på 15.180 kr. pr. person.
 • Far har et barn på 12 år fra et tidligere forhold. Mor har to børn på 3 år og 5 år fra et tidligere forhold. Parret har et fælles barn på 2 år. Alle fire børn bor på adressen.
 • De har ret til 1.850 kr. i boligstøtte for august med en del hver på 925 kr. Da de ikke kan få udbetalt mere end kontanthjælpsloftet (15.180 kr. pr. person), er hele deres boligstøtte på 925 kr. pr. person nedsat. De får derfor ikke udbetalt noget i boligstøtte.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for august

Som modtagere af kontanthjælp, kan de højst få det samme beløb i midlertidigt børnetilskud, som de var nedsat i boligstøtte.

Tilskuddet for august bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 550 kr. pr. barn, fordi de får kontanthjælp og er samlevende.
 • Nedsættelsen i boligstøtte på 1.850 kr. (925 kr. pr. person), da det er grænsen for, hvad de højst kan få i midlertidigt børnetilskud.

Tilskuddet til deres fælles barn bliver udbetalt samlet til mor, men bliver beregnet for begge forældre.

Til far

Fars tilskud bliver først fordelt til hans barn fra det tidligere forhold, fordi midlertidigt børnetilskud først skal fordeles til barn/børn, hvor forældrene ikke bor sammen:

Beregnet midlertidigt børnetilskud: 550 kr. * 1 = 550 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 925 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får far udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 550 kr.
Udbetalt til far: 550 kr.

Far har ikke brugt hele grænsen for midlertidigt børnetilskud, og derfor har han et beløb tilbage, som bliver en del af beregningen til det fælles barn.

Beløb fra far til beregning af tilskud til det fælles barn:
925 kr. – 550 kr. = 375 kr.

Til mor

Mors tilskud bliver først fordelt til hendes børn fra det tidligere forhold, fordi midlertidigt børnetilskud først skal fordeles til barn/børn, hvor forældrene ikke bor sammen:

Beregnet midlertidigt børnetilskud: 550 kr. * 2 = 1.100 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 925 kr.
Forklaring på beregning:

Da det beregnede midlertidige børnetilskud er større end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får mor udbetalt et beløb svarende til grænsen for midlertidigt børnetilskud på 925 kr. Det gør hun, fordi hun ikke kan få udbetalt mere end grænsen.

Mor har brugt hele grænsen for midlertidigt børnetilskud, og derfor har hun ikke et beløb tilbage til det fælles barn. Hun får dog udbetalt det beløb, som far har tilbage på 375 kr.

Mor får samlet udbetalt: 925 kr. + 375 kr. = 1.300 kr.

Eksempel for august:

Familiens situation den 1. august

 • Mor arbejder fuldtid
 • Kæresten får kontanthjælp på 15.180 kr.
 • Kæresten har et kontanthjælpsloft på 15.180 kr.
 • Mor har et barn på 8 år fra et tidligere forhold, som bor på adressen. Parret har ingen børn sammen.
 • De har ret til 850 kr. i boligstøtte for august med en del hver på 425 kr. Da kæresten ikke kan få udbetalt mere end kontanthjælpsloftet (15.180 kr.), er hele hans del af boligstøtten på 425 kr. nedsat. De får derfor kun udbetalt mors del af boligstøtten på 425 kr.

Midlertidigt børnetilskud

Selvom kæresten får kontanthjælp og er nedsat i boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet, har han ikke ret til midlertidigt børnetilskud. Det har han ikke, fordi han ikke har nogle børn under 15 år.

Mor har ikke ret til midlertidigt børnetilskud, selvom deres samlede boligstøtte er nedsat pga. kærestens kontanthjælpsloft. Det har hun ikke, fordi hun arbejder og ikke modtager kontanthjælp.

Der bliver derfor ikke udbetalt midlertidigt børnetilskud.

Eksempel for august:

Far og mor kan begge få midlertidigt børnetilskud for august, fordi de får og er nedsat i deres boligstøtte pga. kontanthjælpsloftet. Derudover bor de sammen med deres børn, der er under 15 år.

Familiens situation den 1. august

 • Far og mor får begge uddannelseshjælp med aktivitetstillæg på 15.180 kr. pr. person.
 • De har begge et kontanthjælpsloft på 15.180 kr. pr. person.
 • Far har et barn på 4 år fra et tidligere forhold. Parret har to børn på 2 år. Alle tre børn bor på adressen.
 • De har ret til 1.900 kr. i boligstøtte for august med en del hver på 950 kr. Da de ikke kan få udbetalt mere end kontanthjælpsloftet (15.180 kr. pr. person), er hele deres boligstøtte på 950 kr. pr. person nedsat. De får derfor ikke udbetalt noget i boligstøtte.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for august

Som modtagere af uddannelseshjælp, kan de højst få det samme beløb i midlertidigt børnetilskud, som de er nedsat i deres boligstøtte.

Tilskuddet for august bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 550 kr. pr. barn, fordi de får uddannelseshjælp med aktivitetstillæg og bor sammen.
 • Nedsættelsen i boligstøtte på 1.900 kr. (950 kr. pr. person), da det er grænsen for, hvad de højst kan få i midlertidigt børnetilskud.

Tilskuddet for deres fælles barn bliver udbetalt samlet til mor, men bliver beregnet for begge forældre.

Til far

Fars tilskud bliver først fordelt til hans barn fra det tidligere forhold, fordi midlertidigt børnetilskud først skal fordeles til barn/børn, hvor forældrene ikke bor sammen:

Beregnet midlertidigt børnetilskud: 550 kr. * 1 = 550 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 950 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får far udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 550 kr.
Udbetalt til far: 550 kr.

Far har ikke brugt hele grænsen for midlertidigt børnetilskud, og derfor har han et beløb tilbage, som bliver en del af beregningen til det fælles barn.

Beløb fra far til beregning af tilskud til de fælles børn:
950 kr. – 550 kr. = 400 kr.

Til mor

Mors midlertidige børnetilskud lægges sammen med beløbet fra far til deres to fælles børn:

Beregnet midlertidigt børnetilskud: 550 kr. * 2 = 1.100 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 400 kr. (far) + 950 kr. (mor) = 1.350 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får mor udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 1.100 kr.
Udbetalt til mor: 1.100 kr.

Eksempel for august:

Far (1) og far (2) kan begge få midlertidigt børnetilskud for august, fordi far (1) får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse), og far (2) får nedsat kontanthjælp, fordi han er gift med en, der får integrationsydelse. Derudover bor de sammen med deres børn, der er under 15 år.

Familiens situation på den første dag i august

 • Far (1) får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) på 12.143 kr.
 • Far (2) får kontanthjælp, men da han er gift med en, der får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse), bliver hans kontanthjælp nedsat til samme beløb på 12.143 kr.
 • Far (1) har et barn på 13 år fra et tidligere forhold. Parret har to børn på 4 år. Alle tre børn bor på adressen.
 • Parret har oplyst, at far (2) skal modtage udbetaling for deres fælles børn.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for august

De kan højst få 4.160 kr. pr. person i tilskud, fordi det er grænsen for midlertidigt børnetilskud som modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) og som gift med en, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse). Havde de samtidig være nedsat i deres boligstøtte og/eller særlige støtte pga. kontanthjælpsloftet, ville det nedsatte beløb blive lagt oveni grænsen for midlertidigt børnetilskud.

Tilskuddet for august bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 700 kr. pr. barn, fordi de får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) og er gift med én, der får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse).
 • Grænsen for midlertidigt børnetilskud på 4.160 kr. pr. person.

Tilskuddet for deres fælles børn bliver udbetalt samlet til far (2), men bliver beregnet for begge forældre.

Til far (1)

Far (1)’s tilskud bliver først fordelt til hans barn fra det tidligere forhold, fordi midlertidigt børnetilskud først skal fordeles til barn/børn, hvor forældrene ikke bor sammen:

Beregnet midlertidigt børnetilskud: 700 kr. * 1 = 700 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 4.160 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får far (1) udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 700 kr.
Udbetalt til far (1): 700 kr.

Far (1) har ikke brugt hele grænsen for midlertidigt børnetilskud, og derfor har han et beløb tilbage, som bliver en del af beregningen til de fælles børn.

Beløb fra far til beregning af tilskud til de fælles børn:
4.160 kr. – 700 kr. = 3.460 kr.

Til far (2)

Far (2)’s midlertidige børnetilskud lægges sammen med beløbet fra far (1) til deres to fælles børn:

Beregnet midlertidigt børnetilskud: 700 kr. * 2 = 1.400 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud:  3.460 kr. + 4.160 kr. = 7.620 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er mindre end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får far (2) udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 1.400 kr.
Udbetalt til far (2): 1.400 kr.

Eksempel for august:

Mor og far kan begge få midlertidigt børnetilskud for august, fordi de får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) og bor sammen med deres børn, der er under 15 år.

Familiens situation den 1. august

 • Mor og far får begge selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) på 12.143 kr. pr. person.
 • De har begge et kontanthjælpsloft på 14.158 kr. pr. person.
 • De bor sammen med deres fem børn på 4 år, 4 år, 6 år, 7 år og 10 år.
 • De har ret til 4.165 kr. i boligstøtte i august med en del hver på 2.082,50 kr. Da de ikke kan få udbetalt mere end kontanthjælpsloftet, er deres boligstøtte nedsat med det beløb, der overstiger kontanthjælpsloftet:

12.143 kr. (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse)) + 2.082,50 kr. (boligstøtte) = 14.225,50 kr. – 14.158 kr. (kontanthjælpsloft) = 67,5 kr. (nedsat boligstøtte pr. person).

De er nedsat med 135 kr. i boligstøtte (67,5 kr. pr. person) og får derfor udbetalt 4.030 kr. i boligstøtte.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for august

Grænsen for, hvad de højst kan få i tilskud som modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse) og samlevende er 4.160 kr., men fordi de også er nedsat i deres boligstøtte, lægges det nedsatte beløb oveni. De har derfor en samlet grænse for midlertidigt børnetilskud på 8.455 kr. (4.160 kr. pr. person + 67,5 kr. pr. person).

Tilskuddet for august bliver beregnet ud fra:

 • Satsen på 700 kr. pr. barn, fordi de får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (integrationsydelse).
 • Grænsen for midlertidigt børnetilskud på 8.455 kr.

Tilskuddet bliver udbetalt samlet til mor, men bliver beregnet for begge forældre ud fra en samlet grænse for midlertidigt børnetilskud på 8.455 kr.

Beregning af midlertidigt børnetilskud for august

Til barn/børn: Barn 1, Barn 2, Barn 3, Barn 4 og Barn 5
Satsen pr. barn:  700 kr. pr. barn
Beregnet midlertidigt børnetilskud: 700 * 5 = 3.500 kr.
Grænsen for midlertidigt børnetilskud: 8.455 kr.
Forklaring på beregning: Da det beregnede midlertidige børnetilskud er lavere end grænsen for midlertidigt børnetilskud, får mor udbetalt hele det beregnede midlertidige børnetilskud på 3.500 kr.
For Barn 1, Barn 2, Barn 3, Barn 4 og Barn 5 får mor udbetalt: 3.500 kr.