Brexit og familieydelser

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Ved et hårdt Brexit, hvor Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale, vil britiske statsborgere, der bor i Danmark og deres familie som udgangspunkt beholde de samme rettigheder som før. Det er dog en betingelse, at dit barn bor i Danmark for at du kan få børne- og ungeydelse, børnetilskud eller forskudsvis udbetaling af børnebidrag fra Udbetaling Danmark.

Et hårdt Brexit kan derfor betyde, at britiske statsborgere, der bor i Danmark, men hvor barnet ikke bor i Danmark, ikke længere kan få familieydelser fra Danmark.

Ved et hårdt Brexit, hvor Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale, vil danskere eller EU-borgere, der bor i Storbritannien med sine børn, ikke længere have ret til børne- og ungeydelse, børnetilskud og forskudsvis udbetaling af bidrag fra Danmark. Det skyldes, at dit barn skal bo i Danmark, for at du kan få familieydelser fra Danmark.

Hvis du vender tilbage til Danmark i en periode

Hvis du vender tilbage til Danmark i en periode efter et hårdt Brexit, vil du stadig have ret til at få medregnet forsikrings-, bopæls- og beskæftigelsesperioder fra Storbritannien. Det betyder, at perioderne bliver talt med i forhold til, om du har optjent ret til familieydelser.

Hvis EU og Storbritannien bliver enige om en udtrædelsesaftale, bliver der ikke et hårdt Brexit.

Hvad der i så fald kommer til at ske, vil fremgå af den eventuelle udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien.

Denne side vil løbende blive opdateret med information om Brexits betydning for familieydelser fra Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark, Familieydelser