Brexit og familieydelser

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det bliver et såkaldt hårdt Brexit, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale.

Uden en udtrædelsesaftale vil statsborgere fra Storbritannien blive stillet som tredjelandsborgere, og Storbritannien vil blive betragtet som et tredjeland.

Dermed vil der være borgere, som mister rettigheder.

Som udgangspunkt bliver der et hårdt Brexit, hvis EU og Storbritannien ikke bliver enige om en udtrædelsesaftale inden den 31. oktober 2019.

Folketinget har vedtaget en lov, der har til formål at sikre, at der ikke er borgere, som mister deres rettigheder til familieydelser fra Danmark, fordi Storbritannien udtræder af EU uden en udtrædelsesaftale.

Der er tale om en midlertidig lov, der træder i kraft, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale, og der dermed bliver et hårdt Brexit.

Ved et hårdt Brexit, vil britiske statsborgere, der bor i Danmark, samt deres familie beholde de samme rettigheder som før.

For at have ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud fra Danmark skal man have boet i Danmark en bestemt periode. Britiske statsborgere og deres familie kan medregne perioder, hvor de har boet i Storbritannien og andre EU-lande, selvom de ikke længere er EU-borgere.

Barnet skal bo i Danmark

Det er en betingelse, at barnet bor i Danmark for at kunne få børne- og ungeydelse, børnetilskud eller forskudsvis udbetaling af børnebidrag fra Udbetaling Danmark.

Det kan derfor betyde, at britiske statsborgere, der bor i Danmark, men hvor barnet ikke bor i Danmark, ikke længere opfylder betingelserne for at få familieydelser fra Danmark.

Ved et hårdt Brexit, vil forældre med børn, der ikke bor i Danmark, ikke længere have ret til børne- og ungeydelse, børnetilskud og forskudsvis udbetaling af bidrag fra Danmark. Det vil de ikke, fordi det er en betingelse, at barnet bor i Danmark.

Hvis EU og Storbritannien bliver enige om en udtrædelsesaftale, bliver der ikke et hårdt Brexit.

Hvad der i så fald kommer til at ske, vil fremgå af den eventuelle udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien.

Denne side vil løbende blive opdateret med information om Brexits betydning for familieydelser fra Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark, Familieydelser