Eksempler på nedsættelse af børne- og ungeydelsen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Din årlige indkomst er på 300.000 kr., og din ægtefælles indkomst er på 900.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af hver af jeres indkomster, der overstiger 818.300 kr. (2021).

Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (900.000 - 818.300) = 81.700 kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (81.700 kr. * 0,02) = 1.634 kr. pr. år. Det svarer til 408,50 kr. pr. kvartal.

Din årlige indkomst er på 900.000 kr., og din ægtefælles indkomst er på 300.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af hver af jeres indkomster, der overstiger 818.300 kr. (2021).

Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (900.000 - 818.300) = 81.700 kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (81.700 kr. * 0,02) = 1.634 kr. pr. år. Det svarer til 408,50 kr. pr. kvartal.

Din årlige indkomst er på 900.000 kr., og din ægtefælles indkomst er på 850.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af hver af jeres indkomster, der overstiger 818.300 kr. (2021).

Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (81.700 kr. + 31.700 kr.) = 113.400 kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (113.400 kr. * 0,02) = 2.268 kr. pr. år. Det svarer til 567 kr. pr. kvartal.

Din årlige indkomst er på 870.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af indkomsten, der overstiger 818.300 kr. (2021).

Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (870.000 - 818.300) = 51.700 kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (51.700 kr. * 0,02) = 1.034 kr. pr. år. Det svarer til 258,50 kr. pr. kvartal.

Din årlige indkomst er på 350.000 kr., og din samlevers indkomst er på 900.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af din indkomst, der overstiger 818.300 kr. (2021).

Det betyder, at børne- og ungeydelsen ikke vil blive sat ned.

Din årlige indkomst er på 900.000 kr., og din samlevers indkomst er på 800.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af din indkomst, der overstiger 818.300 kr. (2021).

Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (900.000 - 818.300) = 81.700 kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (81.700 kr. * 0,02) = 1.634 kr. pr. år. Det svarer til 408,50 kr. pr. kvartal.

Du er gift og har en årlig indkomst på 900.000 kr. Din ægtefælle har en årlig indkomst på 1,4 mio. kr.

I har et barn på 8 år og får derfor børne- og ungeydelse efter den laveste sats (7-14 år): 2.883 kr. pr. kvartal (2021).

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af jeres indkomster, der overstiger 818.300 kr. (2021). Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (81.700 + 581.700) = 601.700 kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (601.700 kr. * 0,02) = 12.034 kr. pr. år. Det svarer til 3.009 kr. pr. kvartal.

Dermed bortfalder børne- og ungeydelsen helt, da nedsættelsen er større end ydelsen.

Du er enlig eller samlevende forælder og har en årlig indkomst på 1,4 mio. kr.

Du har et barn på 8 år og får derfor børne- og ungeydelse efter den laveste sats (7-14 år): 2.883 kr. pr. kvartal (2021).

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af din indkomst, der overstiger 818.300 kr. (2021). Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (1,4 mio. - 818.300) = 581.700 kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (581.700 kr. * 0,02) = 11.634 kr. pr. år. Det svarer til 2.909 kr. pr. kvartal.

Dermed bortfalder børne- og ungeydelsen helt, da nedsættelsen er større end ydelsen.