Barselsregler for selvstændige: Barn født før den 2. august 2022

Barselsregler: Søg om barselsdagpenge, planlæg din barsel, bliv klogere på din økonomi

Start

Vælg emne

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du skal søge barselsdagpenge som selvstændig, har det betydning, hvilken type virksomhed du har, og hvor meget du arbejder.

Udbetaling Danmark vil typisk betragte dig som selvstændig, hvis:

 • Du udfører dit arbejde for egen regning, for egen risiko og i eget navn
 • Du er momsregistreret, og din indtjening beskattes som b-indkomst
 • Du kan ansætte andre til at udføre dit arbejde
 • Du betaler selv for materialer, kontor, bil og lignende
 • Du fastlægger din egen arbejdstid
 • Du fastsætter selv din løn/honorar og prisen på evt. ydelser og varer
 • Du har indgået skriftlige samarbejdsaftaler og har flere kunder
 • Du udfører dit arbejde hjemme eller fra eget kontor
 • Du har tegnet en frivillig erhvervsforsikring
 • Du er ejer eller medejer af en enkeltmandsvirksomhed, interessentselskab (I/S) eller kommanditselskab (K/S)

Hvis du er selvstændig uden CVR-nr., skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om barselsdagpenge.

Er du ansat i eget ApS eller A/S, er du lønmodtager og ikke selvstændig. Læs mere her:

Få et overblik over de forskellige virksomhedstyper, og hvordan du søger barselsdagpenge.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at læse dokumentet Virksomhedstyper. Du er velkommen til at kontakte Barselsdagpenge.

Læs om virksomhedstyper her:

Start Beregn din barsel

Du kan selv lege med fordelingen af orloven, før du og barnets anden forælder beslutter jer. Indtast blot terminsdatoen og prøv jer frem.

Barselsplanen tager udgangspunkt i, at I begge holder den orlov, der er reserveret til mor og far. Det er derfor fordelingen af forældreorloven, I kan lege med.

Barselsplanen tager ikke højde for alle jeres muligheder under orloven. I kan fx ikke lægge ferie, forlængelse og udskydelse af orlov ind.

Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, der kan have betydning for din barsel. Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked om ændringer, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Når du får barselsdagpenge, skal du bl.a. give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 • du stopper orloven tidligere end planlagt
 • du begynder at arbejde delvist
 • du holder ferie med fx løn eller feriepenge
 • du forlænger din orlov med nedsatte dagpenge
 • dit barn er indlagt – det giver mulighed for forlænget orlov
 • du bliver arbejdsløs – det giver i nogle situationer mere i barselsdagpenge
 • du har en sygeforsikring hos Udbetaling Danmark, som træder i kraft eller udløber under din orlov

Du giver Udbetaling Danmark besked i selvbetjeningsløsningen 'Min Barsel:

Hvad betyder det, at jeg har oplysningspligt?

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den ydelse, du søger om eller modtager.

Læs mere om, hvad der sker, hvis du ikke giver besked om ændringer:

Hvis du som gravid er fraværsmeldt på grund af covid-19 med første fraværsdag den 29. september og senere

Sundhedsstyrelsens retningslinjer er ændret, og det fremgår nu, at gravide, herunder gravide indenfor sundheds-, social- og ældresektoren samt i dagtilbud 0-6 år, kan gå på arbejde, som de plejer - også selvom de ikke er vaccineret. Dermed skal de ikke længere fraværsmeldes fra fulde 28. graviditetsuge (28+0) pga. risiko for covid-19.

Det betyder, at gravide med 1. fraværsdag den 29. september 2021 og senere ikke længere kan få barselsdagpenge med henvisning til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvis din læge vurderer, at der er risiko for dit foster relateret til covid-19, kan der være en mulighed for at få barselsdagpenge på den baggrund. Du skal indberette fraværet som ’Sygeligt forløbende graviditet’ i NemRefusion.

Hvis du som gravid er fraværsmeldt på grund af covid-19 med første fraværsdag før den 29. september 2021

Hvis du som gravid har været fraværsmeldt på grund af covid-19 med første fraværsdag før den 29. september 2021, og endnu ikke har fået søgt inden for fristen på grund af særlige omstændigheder, kan du kontakte Udbetaling Danmark. 

Hvis du er i denne situation, skal du anmelde dit fravær som ’Sygeligt forløbende graviditet’ i NemRefusion.

Læs om, hvordan du søger barselsdagpenge under ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

Hvis dit barn er født i perioden fra den 2. august 2021 til den 1. august 2022, har du mulighed for at søge om op til 9 ekstra ugers orlov med ret til barselsdagpenge, hvis du er blevet lønmodtager inden 1 år efter barnets fødsel. 

Hvornår kan jeg holde orloven?

De ekstra uger kan tidligst holdes den 2. august 2022 og frem.

Orloven skal samtidig være holdt inden for 1 år efter barnets fødsel, medmindre du på grund af særlige forhold er forhindret i at holde orloven.

Hvornår gælder reglerne for mig?

Du kan have ret til de op til 9 ekstra ugers orlov, hvis du ikke har holdt 9 ugers forældreorlov som lønmodtager inden for barnets første år. 

Det gælder, hvis du eksempelvis har arbejdet som selvstændig, været ledig eller været på anden ydelse, da barnet blev født, men bliver lønmodtager inden barnet fylder 1 år. 

Du skal være lønmodtager, når du starter på de op til 9 ugers orlov.

Læs om fristerne for at søge barselsdagpenge i artiklen ’Sådan søger du om barselsdagpenge’ nedenfor.

Sådan gør du

Når du er blevet lønmodtager og ønsker de op til 9 ekstra ugers orlov, skal du starte din orlov og bede din arbejdsgiver indberette dit fravær. 

Vi kan først tage stilling til, om du har ret til den ekstra orlov, når du er startet på din orlov, og vi har modtaget din ansøgning om barselsdagpenge eller en ansøgning om refusion fra din arbejdsgiver. 

Læs om fristerne for at søge barselsdagpenge i artiklen ’Sådan søger du om barselsdagpenge’.

Særligt for dig, som har fælles forældreorlov tilbage

Det er uden betydning, om du og den anden forælder stadig har orlov tilbage af de 32 ugers fælles forældreorlov med barselsdagpenge. Du kan stadig have ret til de op til 9 nye ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager, hvis du opfylder alle betingelserne.

Vær dog opmærksom på, at hvis du har holdt nogle eller alle 9 nye uger som lønmodtager, og du efterfølgende vil holde yderligere orlov som lønmodtager ved at bruge af jeres fælles orlov, så vil de 9 nye uger blive fratrukket fællesorloven for hver uge, du holder.

Hvis du har fælles orlov tilbage, og du vil søge om de op til 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Søg barselsdagpenge

Du søger om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark på Virk.dk:

Vigtige tidsfrister

Du skal søge barselsdagpenge senest 8 uger efter, at barnet er født for, at du kan få barselsdagpenge.

Hvis du starter din orlov efter fødslen, skal du søge barselsdagpenge senest 8 uger efter første orlovsdag. Søger du senere end 8 uger efter, kan du først få barselsdagpenge fra det tidspunkt, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra ansøgningsfristen. Læs om dispensation her:

Hvis du er selvstændig uden CVR-nr., skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Hvis du søger om barselsdagpenge, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. 

Sagsbehandlingsfristen er 12 hverdage fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om barselsdagpenge færdig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 2 uger om at behandle en ansøgning om barselsdagpenge. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt.

Det gør du ved at:

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.   

Planlæg orloven

Hvor længe du kan holde orlov og få barselsdagpenge, kommer an på, om du er mor eller far eller medmor.

Sådan ser din orlov ud som mor

Antal uger

Orlovstype

4 ugers graviditetsorlov Du kan få barselsdagpenge under graviditetsorloven, som tidligst kan holdes, fra 4 uger før du forventer at føde.
14 ugers barselsorlov Fra dagen efter du har født, har du 2 ugers barselsorlov, som du har pligt til at holde. I forlængelse af de 2 uger, har du yderligere ret til 12 ugers barselsorlov med barselsdagpenge.
32 ugers forældreorlov Efter din barselsorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med den anden forælder.

Samlet vil du som mor kunne holde 46 ugers orlov regnet fra dagen efter, barnet er født.

Sådan ser din orlov ud som far eller medmor

Antal uger

Orlovstype 

2 ugers fædreorlov

1. Som far eller medmor kan du holde fædreorlov med barselsdagpenge i 2 uger, efter dit barn er født.

2. Du har også mulighed for at holde fædreorloven mere fleksibelt indenfor de første 14 uger efter fødslen.

Du må gerne vente med at starte fædreorloven, til barnet er kommet hjem fra hospitalet

 32 ugers forældreorlov Efter din fædreorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med moren. Du kan godt starte på de 32 uger, selvom jeres barn endnu ikke er fyldt 14 uger.
 

Du skal som selvstændig være opmærksom på, at du kun kan holde orloven i hele (100 pct.), trekvarte (75 pct.) eller halve (50 pct.) uger.

Din orlovsgrad opgør du for en hel uge ad gangen og ud fra den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, du har indberettet i NemRefusion.

For begge forældre

Læs om dine muligheder for at arbejde under orloven i næste artikel "Kan jeg arbejde, mens jeg er på barsel?"

Har I adopteret, kan I læse mere her:

Du har som selvstændig tre muligheder for at arbejde under din orlov.

 1. Du kan arbejde op til 25 pct. om ugen. Det betyder, at du holder orlov 75 pct. af tiden med 75 pct. af de barselsdagpenge, du kan få på fuld orlov.
 2. Du kan arbejde mere end 25 pct. og op til 50 pct. om ugen. Det betyder, at du holder orlov 50 pct. af ugen med halve barselsdagpenge.
 3. Genoptager du dit arbejde med mere end 50 pct. om ugen, er det som at arbejde på fuld tid. Du kan derfor ikke få udbetalt barselsdagpenge.

Den tid du som selvstændig arbejder under din orlov, skal du beregne i forhold til det antal ugentlige timer, du har oplyst til Udbetaling Danmark.

Eksempel:
Når du i NemRefusion har oplyst, at du arbejder 50 timer om ugen, må du arbejde op til 25 timer om ugen, hvis du vil arbejde halv tid under din orlov.

Sådan gør du

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis du genoptager dit arbejde:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Vær opmærksom på, at du mister retten til at udskyde din orlov, hvis du forlænger din orlov med nedsatte barselsdagpenge. Se mere i afsnittet "Hvordan udskyder eller forlænger jeg min orlov?".

Når du skal på barsel, er der flere ting du skal huske. Herunder kan du se en huskeliste for de ting, der er vigtige for din barselsorlov og barselsdagpenge. 

 • Senest 8 uger efter fødslen skal du søge om barselsdagpenge på www.virk.dk/nemrefusion. Hvis din orlov starter efter fødslen, skal du søge barselsdagpenge senest 8 uger efter første orlovsdag. 
 • Hvis I vil dele de 32 ugers forældreorlov mellem jer, skal I informere Udbetaling Danmark på borger.dk i selvbetjeningsløsningen ’Min barsel’.
 • Hvis du vil arbejde, mens du er på barsel, skal du give Udbetaling Danmark besked i selvbetjeningsløsningen ’Min barsel’. Vær opmærksom på, at du kun kan arbejde op til halv tid, mens du får barselsdagpenge.

Økonomi

Du kan få barselsdagpenge som selvstændig, hvis du opfylder disse fem betingelser:

 • Du har arbejdet i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder.
 • Du har arbejdet den seneste måned, før du går på barselsorlov.
 • Der er overskud i din virksomhed.
 • Du har arbejdet mindst halv tid (18,5 timer om ugen) i din virksomhed.
 • Du er sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringer tid med barnet, under din barsel.

Perioder, hvor du har fået sygedagpenge, barselsdagpenge eller lignende ydelser, tæller dog ikke med som arbejde.

Hvis du er i fleksjob og får tilskud

Hvis du som selvstændig får tilskud til at bevare beskæftigelsen i din egen virksomhed, skal du ikke opfylde beskæftigelseskravet.

Dine barselsdagpenge vil blive beregnet på samme måde som alle andre selvstændige, dog vil dit tilskud ikke blive medtaget i beregningen af din arbejdsfortjeneste, og tilskuddet vil heller ikke blive modregnet i dine barselsdagpenge.

Hvis du er nystartet selvstændig

Hvis du er nystartet og har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager. Hvis du er nystartet inden for den seneste måned forud for din orlov, og du derfor har arbejdet som selvstændig i mindre end 6 måneder, kan du regne forudgående perioder med, hvor du har arbejdet som lønmodtager eller har modtaget:

 • sygedagpenge
 • barselsdagpenge
 • arbejdsløshedsdagpenge
 • afholdt ferie med løn eller feriegodtgørelse
 • godtgørelse i en opsigelsesperiode fra Lønmodtagernes Garantifond.

Det beløb, du kan få i barselsdagpenge, beregnes på baggrund af:

 • overskuddet i din virksomhed
 • eventuel indtægt, der er overført til medarbejdende ægtefælle
 • egne syge- og barselsdagpenge
 • kompensation fra Barsel.dk.

Du kan dog højst få 4.695 kr. (2024) om ugen før skat i barselsdagpenge (4.550 kr. i 2023).

For at få det fulde barselsdagpengebeløb skal overskuddet i din virksomhed være mindst 244.140 kr. (2024) om året (236.736 kr. i 2023).

Du kan ingen barselsdagpenge få, hvis der intet overskud er, og du ikke har tegnet en forsikring. 

Hvis du ikke har arbejdet som selvstændig hele det seneste indkomstår

Har du ikke arbejdet som selvstændig hele det seneste indkomstår, bruger Udbetaling Danmark din seneste årsopgørelse som lønmodtager eller et revisorattesteret regnskab for et helt år. Regnskabet skal være opgjort på samme måde som årsopgørelsen. 

Vær opmærksom på, at hvis du er nystartet selvstændig, kan du kun bruge seneste årsopgørelse som lønmodtager, hvis årsopgørelsen er for året inden, du blev selvstændig. 

Eksempel: Emma blev selvstændig i 2020, i 2019 var hun studerende. I 2018 arbejdede Emma som lønmodtager. Emma skal have et revisorattesteret regnskab, da årsopgørelsen for 2019 ikke kan bruges.

Sygeforsikring hos Udbetaling Danmark

Hvis du har købt en sygeforsikring hos Udbetaling Danmark senest 6 måneder før, du søger om barselsdagpenge, kan du få mindst to tredjedele af den maksimale sats. Det gælder,  uanset hvor meget du har tjent.

Er du omfattet af en karensperiode, der udløber under din orlov, vil du med forsikringen også få mindst to tredjedele af den maksimale barselsdagpengesats fra det tidspunkt, hvor karensperioden udløber.

Hvad skal du gøre?

Du skal selv give Udbetaling Danmark besked om, at du er under en karensperiode, og hvornår den udløber. Så kan Udbetaling Danmark beregne dine barselsdagpenge igen.

Læs mere:

Når du får barselsdagpenge som selvstændig fra Udbetaling Danmark, har du også mulighed for at få kompensation fra Barsel.dk.  

Hvordan søger jeg? 

Når du søger barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark via NemRefusion, søger du automatisk om kompensation fra Barsel.dk. Du skal derfor ikke gøre yderligere for at søge kompensation fra Barsel.dk. Hvis du kan få kompensation, får du et brev samtidig med din første udbetaling.  

Her kan du også se, hvor stort et beløb det drejer sig om. 

Du får barselsdagpenge den sidste torsdag i måneden. Hvis den sidste torsdag er en helligdag, får du pengene udbetalt hverdagen inden. Du får barselsdagpenge for perioden til og med søndagen inden udbetalingen. Du får også barselsdagpenge for helligdage.

Du kan se, hvornår du får din første udbetaling af barselsdagpenge i det brev, du automatisk modtager, når Udbetaling Danmark har behandlet din ansøgning om barselsdagpenge.

I skemaet kan du se, hvornår barselsdagpenge udbetales, og hvilken periode udbetalingen dækker over.

Udbetalingsdage 2024
Uge Periode Udbetaling Antal uger
 52-3 25.12.2023 - 21.01.2024 25.01.2024  4 uger
 4-8 22-01-2024 - 25-02-2024 29-02-2024  5 uger
 9-12 26-02-2024 - 24-03-2024 27-03-2024  4 uger
13-16 25-03-2024 - 21-04-2024 25-04-2024   4 uger
17-21 22-04-2024 - 26-05-2024 30-05-2024  5 uger
22-25 27-05-2024 - 23-06-2024 27-06-2024  4 uger
26-29 24-06-2024 - 21-07-2024 25-07-2024  4 uger
30-34 22-07-2024 - 25-08-2024 29-08-2024  5 uger
35-38 26-08-2024 - 22-09-2024 26-09-2024  4 uger
39-43 23-09-2024 - 27-10-2024  31-10-2024  5 uger
44-47 28-10-2024 - 24-11-2024 28-11-2024  4 uger
48-51 25-11-2024 - 22-12-2024 23-12-2024  4 uger

Pengene bliver udbetalt til din NemKonto.

Få overblik over din barsel:

Den højeste barselsdagpengesats er 4.550 kr. (2023) om ugen før skat.

Dine barselsdagpenge bliver beregnet ud fra overskuddet i din virksomhed. For at få det fulde barselsdagpengebeløb skal din indtægt være mindst 236.736 kr. (2023) om året.

Udbetaling Danmark beregner din barselsdagpengesats ud fra oplysningerne fra din nyeste årsopgørelse, der er tilgængelig hos Skattestyrelsen den dag, din ansøgning bliver modtaget. Oplysningerne, de bruger, er:

 • overskuddet i din virksomhed
 • indtægt overført til medarbejdende ægtefælle
 • egne syge- og barselsdagpenge.

Har du ikke arbejdet som selvstændig hele det seneste indkomstår, bruger Udbetaling Danmark din seneste årsopgørelse som lønmodtager eller et revisorattesteret regnskab for et helt år. Regnskabet skal være opgjort på samme måde som årsopgørelsen.

Du vil få tilsendt et indbetalingskort med Digital Post inden for 8 uger.

Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, kan du søge om en afdragsordning. Her kan du også give dit forslag til, hvordan afdragsordningen skal sættes sammen.

Hvorfor skal jeg betale barselsdagpenge tilbage?

Når man skal betale barselsdagpenge tilbage, er det typisk, fordi man ikke har oplyst om ændringer, der har betydning for barslen.

De tre typiske årsager til, at du skal betale tilbage:

 • Du stopper orloven tidligere end planlagt.
 • Du begynder at arbejde delvist.
 • Du holder ferie med fx løn eller feriepenge.

Ferie

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, betaler du normalt selv for din ferie. Du skal derfor ikke give Udbetaling Danmark besked, hvis du holder ferie under din barsel og kun modtager dine barselsdagpenge under ferien, og ikke anden økonomisk kompensation.

Kan jeg få overført ferie på grund af barsel?

Hvis du er på barsel, kan du som udgangspunkt ikke få udbetalt din optjente ferie. Du kan i stedet overføre ferien til din næste ferieafholdelsesperiode. Dette gør du ved at give besked til FerieKonto om, at din ferie skal overføres på grund af barsel, som en feriehindring.

Du kan få overført op til 4 ugers ferie på grund af en feriehindring.

Husk at søge inden for fristen

Du skal være opmærksom på, at der gælder en frist for, hvornår du senest skal give besked til FerieKonto. Det skal du gøre i perioden fra 1. januar til 30. januar efter ferieafholdelsesperiodens udløb. En ferieperiode går fra den 1. september til 31. december det følgende år.

Du kan læse mere om overførsel af ferie, frister og søge om at overføre din ferie her:

Hvis du er forhindret i at holde ferie

Hvis du fortsat er forhindret i at holde ferie ved afslutningen af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, og der er tale om den samme type feriehindring (barsel eller sygdom), og du ikke har genoptaget arbejdet i mellemtiden, kan du muligvis få udbetalt ferie.

Du kan læse mere om feriehindring hos Feriepengeinfo her:

Hvis du får udbetalt ferien som følge af feriehindring i særlige situationer ved længerevarende barsel, skal du ikke give Udbetaling Danmark besked om det. Udbetaling af feriepenge som følge af en feriehindring har nemlig ingen betydning for dine barselsdagpenge.

Reglerne for udbetaling af feriepenge pga. feriehindring hører under ferieloven. Du skal derfor kontakte FerieKonto, hvis du har spørgsmål til udbetaling af feriepenge pga. feriehindring.

Feriedagpenge

Har du optjent feriedagpenge, så vær opmærksom på, at du ikke kan få dem udbetalt under barsel. Kontakt din a-kasse, hvis du har spørgsmål om feriedagpenge, eller hvis det drejer sig om udbetaling af feriedagpenge, efter du har været på barsel.

Du kan også læse mere om feriedagpenge her:

Sygdom under graviditet eller barsel

Bliver du syg på grund af din graviditet, har du mulighed for at gå tidligere på orlov med barselsdagpenge.

Det kan du dog kun, hvis din læge mener, at der er en særlig risiko for dig og dit ufødte barn eller dit arbejde kan skade dit ufødte barn.

1. Som selvstændig skal du søge om barselsdagpenge på virk.dk. Du skal søge senest tre uger efter første fraværsdag.
Søger du senere, kan du først få dagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

2. Når du har søgt, modtager du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark.

Hvis Udbetaling Danmark beder om en lægeattest, skal du kontakte din læge for at få den udfyldt. Pga. situationen med corona kan lægen måske udfylde den, uden du møder op. Lægen sender derefter lægeattesten til Udbetaling Danmark. 

Du kan også selv sende vandrejournal eller mulighedserklæring, hvis årsagen til sygemeldingen, omfanget og varigheden er oplyst.

Vær opmærksom på, at hvis Udbetaling Danmark ikke modtager dokumentationen inden for den frist, du får oplyst, kan det få betydning for din ret til barselsdagpenge.

3. Når Udbetaling Danmark har modtaget dokumentationen, vil du få svar på din ansøgning.

Se, hvad du skal gøre, hvis din sygemelding skal forlænges:

Hvis du bliver syg, mens du holder forældreorlov med barselsdagpenge, kan barnets anden forælder bruge den resterende del af orloven. Det gælder dog kun, hvis du afbryder din orlov og giver besked om det til Udbetaling Danmark.

I skal samtidig give jeres arbejdsgivere besked om situationen.

Som far eller medmor kan du overtage orloven ved sygdom

Bliver barnets mor for syg til at passe jeres barn, inden det er 14 uger, kan du som far eller medmor holde orlov i perioden. Du kan faktisk overtage hendes orlov, men det kræver, at hun har ret til at holde orlov med barselsdagpenge.

I skal også have dokumentation fra lægen om, at moren ikke kan passe barnet.


Som forældre kan I forlænge orloven, hvis jeres barn bliver indlagt på hospitalet. Det gælder dog kun indtil barnet er 46 uger, og I ikke arbejder imens.

Orloven kan forlænges med den periode, barnet er indlagt. I kan højst forlænge orloven med 3 måneder tilsammen.

Vær opmærksom på, at det kun er selve indlæggelsen på hospitalet, der giver denne mulighed. Bliver barnet sendt hjem på fx tidligt hjemmeophold, (THO), regnes de dage ikke med.

Særligt til far eller medmor

Bliver dit barn indlagt under din fædreorlov, kan du afbryde den og gå på forældreorlov i stedet. For de 2 ugers fædreorlov kan ikke forlænges.

De 2 ugers fædreorlov skal være afholdt, inden barnet er 14 uger, ellers mister du dem.

Hvis I vil arbejde under indlæggelsen

Hvis I arbejder, mens barnet er indlagt, kan I i stedet udsætte den resterende orlov med barselsdagpenge til efter udskrivelsen. For at bruge den mulighed skal barnet være udskrevet senest 60 uger efter fødslen.

Send dokumentation

For at du kan forlænge eller udsætte orloven med ret til barselsdagpenge, skal du sende dokumentation for barnets indlæggelse fra hospitalet.

Det er vigtigt, at indlæggelses- og udskrivelsesdatoen står på dokumentationen.

Send dokumentationen til Udbetaling Danmark via:

Hvis du adopterer, skal du sende dokumentationen her:

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark først kan udbetale barselsdagpenge for den forlængede periode, når dokumentationen - med barnets indlæggelses- og udskrivelsesdato - er modtaget.

Se, hvilke regler der gælder, hvis du mister dit barn:

Forlæng eller udskyd orloven

Der er to måder, du kan forlænge din orlov på:

1. Forlængelse, som du har ret til

Du eller barnets anden forælder har ret til at forlænge forældreorloven med 8 eller 14 uger.

Hvis den ene forælder er ledig, kan han/hun kun holde de 8 uger af forlængelsen.

Illustration af forlængelse af barsel hos Udbetaling Danmark

Forlængelse på nedsatte barselsdagpenge

Du får ikke flere barselsdagpenge ved at forlænge forældreorloven. Du kan dog vælge at nedsætte barselsdagpengene, så de bliver udbetalt henover hele perioden.

Det vil sige, at de 32 ugers barselsdagpenge under forældreorloven bliver udbetalt i 40 uger i stedet.

Gælder for begge forældre

Forlængelsen har virkning for begge forældre. Det giver jer mulighed for at dele den forlængede orlov mellem jer, holde noget orlov samtidig eller at den ene forælder holder det hele alene.

Ved 8 ugers forlængelse skal al orlov være holdt, inden jeres barn bliver 1 år og 2 uger, helt præcist 54 uger. Ved 14 ugers forlængelse skal al orlov være holdt, inden jeres barn bliver 1 år og 2 måneder, helt præcist 60 uger.

2. Arbejde delvist de første 46 uger efter fødslen 

Som selvstændig kan du også vælge at genoptage arbejdet delvist, før hele orloven er holdt og forlænge på den måde.

De første 2 uger efter fødslen må en mor ikke arbejde, men hun må gerne genoptage arbejdet delvist fra den 3. uge efter fødslen.

Delvise arbejdstimer udført fra den 3. – 14. uge efter fødslen/modtagelsen af barnet, kan for en mor forlænge barselsorloven, så hun starter på de 32 ugers forældreorlov senere, end hvis hun ikke havde arbejdet delvist under barselsorloven.

Forskellige måder at holde orlov på

Du kan som selvstændig kun holde orlov på enten fuldtid, 75 pct. eller på halvtid.

Hvis du holder orlov med enten 75 pct. eller 50 pct. bliver din orlov beregnet i forhold til det antal timer, som du har givet Udbetaling Danmark besked om, at du arbejder om ugen.

Det betyder fx, at hvis du har givet besked om, at du normalt arbejder 50 timer om ugen, må du arbejde op til 25 timer om ugen, hvis du vil holde delvis orlov. På den måde kan du bevare din virksomhed samtidig med, at du får barselsdagpenge.

Hvis du genoptager dit arbejde med mere end 50 pct. af den normale arbejdstid pr. uge, tæller det som, at du arbejder på fuldtid. Du vil så ikke længere kunne få barselsdagpenge.

Eksempel:
Hvis du starter med at arbejde i op til 25 pct. af din normale arbejdstid de sidste 10 uger af din orlov, vil du få udbetalt 75 pct. af barselsdagpengene. Du kan dermed forlænge orloven med 10 x en kvart uge (som er 2,5 fulde ugers orlov) eller 3,25 uge, hvor du fortsat arbejder 25 pct. af tiden. 

Hvis du starter med at arbejde på halv tid de sidste 10 uger af din orlov, vil du få udbetalt 50 pct. af barselsdagpengene, og du kan forlænge orloven med 10 uger, hvor du fortsat arbejder på halv tid.

Vær opmærksom på, at arbejder du mere end halvdelen af din normale arbejdstid i de første 14 uger efter fødslen, kan du ikke udskyde de uger til senere. De går derfor tabt.

Sådan gør du

Du forlænger din orlov ved at give Udbetaling Danmark besked om, at du genoptager dit arbejde:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Forældreorloven er på i alt 32 uger til deling mellem forældrene inden for de første 46 uger efter fødslen. Du kan udskyde din forældreorlov, hvis du har arbejdet under din orlov og derfor har uger tilbage.

Du – eller barnets anden forælder - kan få barselsdagpenge i op til 32 uger af den udskudte orlov. Dvs. I tilsammen kan få op til 32 ugers udskudt orlov til deling mellem jer. Det kræver dog, at I ikke er ledige. 

Hvis barnets anden forælder er lønmodtager, kan udskudt orlov aftales med arbejdsgiveren. Læs mere under Hvordan udskyder jeg min orlov:

Vær opmærksom på, at du ikke kan udskyde din orlov, hvis du har valgt at forlænge din orlov med nedsatte barselsdagpenge. Læs mere under Hvordan forlænger jeg min orlov?

Du kan arbejde under din orlov

Som selvstændig har du 3 muligheder for igen at begynde at arbejde i din virksomhed, mens du er på forældreorlov. Du kan enten arbejde 25 pct., 50 pct. eller 100 pct. om ugen. Vær opmærksom på, at hvis du arbejder mere end 50 pct. om ugen, svarer det til at arbejde på fuld tid, og du kan derfor ikke få udbetalt barselsdagpenge.

Læs mere om det under: Kan jeg arbejde, mens jeg er på barsel?

Eksempel

Du arbejder normalt 60 timer om ugen fra mandag til fredag i din virksomhed. Mens du holder din forældreorlov, begynder du at arbejde igen 15 timer om ugen (dvs. 25 pct.) i 8 uger. Du vil i disse 8 uger modtage barselsdagpenge med 75 pct. af det beløb, som du ville have fået, hvis du holdt fuld orlov. Samtidig udskyder du resten af orloven til senere. Du vil på den måde kunne udskyde 8 x en kvart uge (25 pct.), som svarer til 2 fulde uger.

Hvis du vil holde udskudt orlov­

Vil du holde udskudt orlov som selvstændig, skal du være i arbejde og derudover opfylde de samme betingelser som ved forældreorlov. Du kan læse mere om betingelserne under
Kan jeg få barselsdagpenge?

Vær også opmærksom på, at syge- og barselsdagpenge ikke tæller med i opgørelsen af dit arbejde som selvstændig.

Du kan holde den udskudte orlov på

 • fuldtid – så er du 100 pct. fraværende fra din virksomhed
 • ¾-tid – så er du 75 pct. fraværende
 • halvtid – så er du 50 pct. fraværende.

Når du vil holde den udskudte orlov, bliver den gjort op ud fra din seneste årsopgørelse som selvstændig og dit gennemsnitlige ugentlige timetal, på det tidspunkt du afholder den orloven. Dine barselsdagpenge vil blive udbetalt med lige store andele pr. dag fra mandag til fredag, uanset hvilken fraværsgrad du holder orlov med.

Du kan tilpasse din udskudte orlov uge for uge, dvs. du kan holde den i en eller flere samlede perioder eller drypvis. En samlet periode består af flere uger i træk, fx uge 28, 29 og 30. Drypvis betyder, at der holdes orlov i enkelte uger, spredt ud over perioden indtil barnet fylder 9 år, fx en uge i marts, en uge i april, en uge i december osv.  

Brug orloven, inden barnet fylder 9 år

Udskudt forældreorlov skal holdes, efter barnet er blevet 46 uger, og inden barnet fylder 9 år. Hvis du ikke har holdt din udskudte orlov inden barnet fylder 9 år, vil den gå tabt.  

Sådan udskyder du orlov

 1. Du har allerede anmeldt dit fravær på Virk.dk.
 2. Du udskyder orlov ved at vælge "Jeg vil stoppe min orlov" i denne selvbetjeningsløsning:

Hvis du adopterer, skal du give besked her:

Når du så vil holde den udskudte orlov, skal du:

Gå til Virk.dk og anmeld dit fravær som forældreorlov:

Herefter får du brev fra Udbetaling Danmark om udbetaling.

Overblik 

Få et overblik over din barsel:

Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen. Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Lovgivningen for barselsdagpenge

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om dine barselsdagpenge, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Er du uenig i en afgørelse om pasning af alvorligt syge børn, kan du læse mere her:

Anmeld mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om en person, der snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge