Dispensation fra ansøgningsfristen for lønmodtagere

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du først har fået brevet om, at du kan søge barselsdagpenge så sent, at du ikke har haft mulighed for at overholde fristen, kan du få dispensation. I den situation bliver ansøgningsfristen forlænget med 7 dage.

Du har også mulighed for at få dispensation, hvis du har søgt for sent på grund af særligt undskyldende forhold som fx hospitalsophold.

Har du fået løn under en del af din orlov, og har din arbejdsgiver ikke oplyst, at din løn er stoppet, tids nok til, at du har kunnet søge barselsdagpenge inden for fristen, kan du i nogle situationer også få dispensation. Det kræver dog, at du har søgt senest 6 måneder, efter at din løn er stoppet.

Hvis du er i en af de situationer, skal du sende os dokumentation for, hvad der er årsagen til, at du har søgt for sent, så kigger vi på det igen.