Brexit og barselsdagpenge

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis der bliver et hårdt Brexit, vil du stadig få udbetalt dine barselsdagpenge, selvom du opholder dig i Storbritannien eller er britisk statsborger.

Hvad hvis jeg ikke modtager barselsdagpenge endnu?

Hvis du skal til at gå på orlov, kan du stadig søge og få barselsdagpenge, hvis du har optjent retten til at få barselsdagpenge før et evt. hårdt Brexit.

Hvorfor får jeg stadig udbetalt barselsdagpenge efter et hårdt Brexit?

Folketinget har vedtaget en lov, der har til formål at sikre, at der ikke er borgere, som mister deres rettigheder til barselsdagpenge, fordi Storbritannien udtræder af EU uden en udtrædelsesaftale.

Der er tale om en midlertidig lov, der træder i kraft, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale, og der dermed bliver et hårdt Brexit.

Der bliver et såkaldt hårdt Brexit, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale.

Uden en udtrædelsesaftale vil statsborgere fra Storbritannien blive stillet som tredjelandsborgere, og Storbritannien vil blive betragtet som et tredjeland.

Som udgangspunkt bliver der et hårdt Brexit, hvis EU og Storbritannien ikke bliver enige om en udtrædelsesaftale inden den 31. oktober 2019.

Hvis EU og Storbritannien bliver enige om en udtrædelsesaftale, bliver der ikke et hårdt Brexit.

Hvad der i så fald kommer til at ske, vil fremgå af den eventuelle udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien.

Denne side vil løbende blive opdateret med information om Brexits betydning for modtagelsen af barselsdagpenge efter de danske regler.

Kontakt Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge