Brexit: Storbritannien og barsel fra 2021

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU, og den 31. december 2020 udløb overgangsperioden.

EU og Storbritannien har dog aftalt, at EU-reglerne fortsat gælder for dig, hvis du benyttede dig af reglerne senest den 31. december 2020 og fortsat gør det.

Her på siden kan du læse, hvad brexit betyder i forhold til barsel og barselsdagpenge.

Hvis du som dansk eller britisk statsborger boede i Storbritannien den 31. december 2020 og fik barselsdagpenge fra Danmark eller Storbritannien, fortsætter du med at få barselsdagpenge efter de samme regler fra 2021.

Det samme gælder, hvis du er statsborger i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Det gælder, hvis dine forhold ikke ændrer sig. Hvis du for eksempel flytter til et andet land eller begynder at arbejde i et andet land, kan det få betydning for dine barselsdagpenge, at Storbritannien ikke længere er med i EU. 

Hvis du senere får børn

Hvis du arbejder i Danmark eller er omfattet af dansk social sikring, fordi du er udstationeret, kan du også få barselsdagpenge fra Danmark til børn, du får efter den 31. december 2020. Du skal selvfølgelig opfylde de øvrige betingelser for barselsdagpenge.

Hvis du bor i Storbritannien og arbejdede i Danmark den 31. december 2020, kan du få danske barselsdagpenge fra 1. januar 2021.

Du skal selvfølgelig opfylde de øvrige betingelser for barselsdagpenge. Det samme gælder, hvis du er statsborger i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Det gælder, hvis dine forhold ikke ændrer sig. Hvis du for eksempel flytter til et andet land eller begynder at arbejde i et andet land, kan det få betydning for dine barselsdagpenge, at Storbritannien ikke længere er med i EU. 

Når du som britisk statsborger bor og har arbejdet i Danmark fra den 31. december 2020 eller før, kan du fortsat få barselsdagpenge fra Danmark. Det gælder, så længe du bliver boende, og dine forhold ikke ændrer sig.

Det gælder også, hvis du har fået børn efter den 31. december 2020.

Hvis du fx stopper med at arbejde eller bo i Danmark, kan du ikke længere få barselsdagpenge fra Danmark.

Hvis du som dansk statsborger er flyttet til Storbritannien efter den 31. december 2020, kan du ikke få barselsdagpenge fra Danmark, selvom du arbejder her i landet.

Det samme gælder, hvis du er statsborger i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Du kan heller ikke få barselsdagpenge fra Storbritannien efter de regler, der gælder for borgere i EU. Undersøg derfor med de britiske myndigheder, hvad der gælder for dig i den situation.

Kontakt Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge